PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 1(34) | 128--153
Tytuł artykułu

Odmowa udzielenia podatkowej pomocy publicznej. Uwagi o porządku procedowania

Warianty tytułu
Refusal to Award Tax Public Assistance. Notes on the Order of Proceedings
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Udzielanie podatkowej pomocy publicznej stanowi ważny instrument w procesie realizacji funkcji administracji gospodarczej, polegającej na wspieraniu przedsiębiorców. Najbardziej rozpowszechnioną formę tego rodzaju wsparcia stanowią ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych, których zasady udzielania zostały uregulowane w Dziale III Rozdziału 7a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. Ulgi te udzielane są przez właściwe organy podatkowe w drodze indywidualnych rozstrzygnięć, wydawanych na wniosek uprawnionych podmiotów. (fragment tekstu)
EN
The hereby article is dedicated to problems of the order of proceed-ings while considering motions to be awarded tax preferences, under-stood as the sequence of applying procedures, resulting from the con-tents art. 67a and art. 67b Tax Ordinance, in a situation of non-performance of criteria to be awarded public assistance by an applicant. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
128--153
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu, doktorant
Bibliografia
 • I. Postuła, A. Werner, Prawo pomocy publicznej, Wydawnictwo Lexis Nexis, Warszawa 2008, wyd. 1, s. 345 i n.
 • K. Strzyczkowski, Obowiązek windykacji nielegalnej pomocy państwa [w:] Prawo gospodarcze publiczne, Warszawa 2010,
 • D. Antonów, Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości w procesie stosowania prawa przez organy podatkowe [w:] "Studia Finansowoprawne" 2011, nr 2, Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, pod red. P. Borszowskiego, A. Huchli, E. Rutkowskiej-Tomaszewskiej, udostępnione na http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content /38901 /002.pdf
 • M. Warbiński, Prawna droga do Unii Europejskiej czyli dostosowanie prawa, udostępnione na: http://www.cie.gov.pl/HLP/ files.nsf/0/E3548BA1D2D2F4C7C1256E7F002D109D/$file /bp05.pdf
 • M. Kośka, Co cesarskie cesarzowi... Zwrot pomocy państwa [w:] Pomoc państwa. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2009, s. 332 i n.
 • A. Werner, Zwrot pomocy przyznanej niezgodnie z zasadami wspólnego rynku oraz pomocy wykorzystanej nieprawidłowo z przeznaczeniem, PUG 2004, nr 8.
 • S. Dudzik, Ochrona zaufania a obowiązek rewindykacji nielegalnej pomocy państwa dla przedsiębiorstw na podstawie prawa wspólnotowego [w:] Studia z prawa Unii Europejskiej w piątą rocznicę utworzenia Katedry Prawa Europejskiego, red. S. Biernat, Kraków 2000.
 • P. Łaszewski, Kolejność postępowania przy udzielaniu ulg podatkowych - art. 67a czy art. 67b ordynacji podatkowej [w:] Prawo pomocy publicznej, 2010.
 • E. Wróblewska, Odmowa udzielenia ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych w formie de minimis - glosa do wyroku WSA w Krakowie [w:] Prawo pomocy publicznej, 2009.
 • J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Warszawa 2008, s. 81 i n.
 • L. Etel, Pomoc publiczna w ordynacji podatkowej [w:] "Finanse Komunalne" 2008, nr 11, s. 23-37.
 • P. Sidor, Pomoc publiczna w świetle znowelizowanych przepisów wspólnotowych i krajowych. Problemy podatkowe. Obowiązki beneficjenta, "Doradca Podatkowy" 2007, nr 3, s. 17.
 • L. Morawski, Zasady wykładni prawa, Toruń 2010, wyd. II, s. 125 i n.
 • B. Brzeziński, Podstawy wykładni prawa podatkowego, Gdańsk 2008, s. 55 i n.
 • S. Biernat, Wykładnia prawa krajowego zgodnie z prawem Wspólnot Europejskich [w:] Implementacja prawa integracji europejskiej w krajowych porządkach prawnych oraz C. Mik (red.), Toruń 1998, s. 132.
 • J. Barcz, M. Górka, A. Wyrozumska, Instytucje i prawo Unii Europejskiej, Warszawa 2011, wyd. 2, s. 226 i n.
 • M. Jaśkowska, Uznanie administracyjne a inne formy władzy dyskrecjonalnej [w:] Z. Duniewska, R. Hauser, M. Jaśkowska, M. Matczak, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, System Prawa Administracyjnego, Tom I: Instytucje prawa administracyjnego, Warszawa 2010, s. 290 i n.
 • M. Bochenek, Sądowa kontrola decyzji w sprawach umorzeń zobowiązań podatkowych [w:] B. Brzeziński, J. P. Tarno, Sądowa kontrola administracji w sprawach podatkowych, Warszawa 2011, s. 60.
 • T. Bąkowski, Udział sądów administracyjnych w kształtowaniu pojęć i konstrukcji prawa administracyjnego [w:] Orzecznictwo w systemie prawa. II Konferencja Naukowa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego i Wolters Kluwer Polska, (red.) T. Bąkowski, K. Grajewski, J. Warylewski, Warszawa 2008, s. 183 i n.
 • R. Zenc, Zasady udzielania pomocy publicznej przez gminy, Warszawa 2012, s. 166.
 • M. Łyczek, Badanie wniosku o ulgę w spłacie podatku w aspekcie pomocy de minimis, "Prawo Pomocy Publicznej" 2009, s. 14.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171340557

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.