PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | nr 4 (40) Migracje i polityka migracyjna | 223--235
Tytuł artykułu

Zasady przyznawania pomocy socjalnej cudzoziemcom ubiegającym się o nadanie statusu uchodźcy

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Rules on Social Assistance for Aliens Applying for the Refugee Status
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W niniejszym artykule zostaną przedstawione zasady udzielania cudzoziemcom ubiegającym się o nadanie statusu uchodźcy pomocy socjalnej ze szczególnym uwzględnieniem wypłaty indywidualnych świadczeń pieniężnych. Podjęta będzie próba uzasadnienia, czy ich wysokość jest wystarczająca do zapewnienia im godnego poziomu życia.(fragment tekstu)
EN
This article provides an overview of the social assistance granted to aliens applying for the refugee status under the Polish law. In the first section, the author introduces the binding legal acts, which stipulate minimum standards for the recognition of asylum seekers and reviews the types of the social security benefits which an alien is entitled to. Next, she discusses whether the minimum social standard for aliens applying for granting the refugee status prescribed by the Polish law is sufficient to ensure them a necessary standard of living.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Strony
223--235
Opis fizyczny
Twórcy
 • Biuro Analiz Sejmowych ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Bibliografia
 • Bosek L., Gwarancje godności ludzkiej i ich wpływ na polskie prawo cywilne, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2012.
 • Complak K., Uwagi o godności człowieka oraz jej ochrona w świetle nowej konstytucji, "Przegląd Sejmowy" 1998, nr 5.
 • Dutkiewicz P., Problem aksjologicznych podstaw prawa we współczesnej polskiej filozofii i teorii prawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1996.
 • Dyrektywa 2003/9/WE z 27 stycznia 2003 r. ustanawiająca minimalne normy dotyczące przyjmowania osób ubiegających się o azyl, Dz.Urz. UE L 31 z 2003 r., s. 18.
 • Rafalik N., Cudzoziemcy ubiegający się o nadanie statusu uchodźcy w Polsce - teoria a rzeczywistość (praktyka), (stan prawny na dzień 31 grudnia 2011 r.), CMR, Working Papers 55/113, 2012.
 • Romer T., Godność człowieka w prawie pracy i pomocy socjalnej [w:] Godność człowieka a prawa ekonomiczne i socjalne. Księga jubileuszowa wydana w piętnastą rocznicę ustanowienia Rzecznika Praw Obywatelskich, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2003.
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 10 listopada 2011 r. w sprawie wysokości pomocy dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy, Dz.U. nr 261, poz. 1564.
 • Ustawa z 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. z 2012 r. poz. 680.
 • Zieliński A., Pojmowanie godności ludzkiej w świetle praw ekonomicznych i socjalnych [w:] Godność człowieka a prawa ekonomiczne i socjalne. Księga jubileuszowa wydana w piętnastą rocznicę ustanowienia Rzecznika Praw Obywatelskich, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2003.
 • Informacja Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców o stosowaniu w roku 2013 ustawy z 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, http://www.udsc.gov.pl/2013,2284.html.
 • Polityka migracyjna Polski - stan obecny i postulowane działania, http://bip.msw. gov.pl/bip/polityka-migracyjna-po/19529,Polityka-migracyjna-Polski.html.
 • Sierpowska I., Komentarz do art. 3 ustawy o pomocy społecznej, stan prawny na 01.05.2014 r., LEX, http://10.1.2.26/lex/index.rpc?&fromHistory=false.
 • UNHCR, Annotated Comments on Council Directive 2003/9/EC of 27 January 2003 Laying Down Minimum Standards for the Reception of Asylum Seekers, s. 12, http://www.refworld.org/docid/3f3770104.html.
 • UNHCR, Asylum applications submitted in Europe and selected non-European countries, 2009-2013, http://www.unhcr.org/pages/49c3646c4d6.html.
 • Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (do 31 grudnia 2003 r.) w Gdańsku z 24 września 1996 r., sygn. akt SA/Gd 3281/95, LEX, nr 44077, http://10.1.2.26/ lex/index.rpc?&fromHistory=false.
 • Wyrok TK z 4 kwietnia 2001 r., sygn. akt K 11/00, http://otk.trybunal.gov.pl/orzeczenia/.
 • Wyrok TK z 15 października 2001 r., sygn. akt K 12/01, http://otk.trybunal.gov.pl/ orzeczenia/.
 • Wyrok TK z 15 listopada 2005 r., sygn. akt P 3/05, http://otk.trybunal.gov.pl/orzeczenia/.
 • Wyrok TSUE z 27 września 2012 r. w sprawie C-179/11, Cimade and Groupe d'information et de soutien des immigrés (GISTI) v. Ministre de l'Intérieur, http:// curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=127563&pageInd ex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=286933.
 • Wyrok TSUE z 24 lutego 2014 r. w sprawie C-79/13, Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers v. Saciri i in., http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language =pl&jur=C,T,F&num=C-79/13&td=ALL.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171340581

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.