PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | nr 4 (40) Migracje i polityka migracyjna | 37--54
Tytuł artykułu

Ewolucja polskiej polityki migracyjnej w zakresie migracji zarobkowych po 1 maja 2004 r.

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Polish Migration Policy and Post-2004 Labour Migration
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Dziesięć lat, jakie upłynęło od wejścia Polski do Unii Europejskiej, stało się powodem licznych podsumowań dotyczących kosztów i korzyści członkostwa we wspólnocie. Jednym z tematów, który budzi sprzeczne opinie, jest objęcie Polaków swobodnym przepływem osób, co stało się katalizatorem dla emigracji zarobkowej znacznej liczby pracowników, którzy zdecydowali się na poszukiwanie i podejmowanie zatrudnienia w innych państwach członkowskich. Z jednej strony prezentowane są korzyści, takie jak zmniejszenie bezrobocia czy transfery finansowe poprawiające warunki życia członków rodzin pozostałych w Polsce. Z drugiej natomiast pokazywane są koszty, jakie wystąpią, jeżeli większość z emigrantów nie wróci do Polski. Jednocześnie w literaturze przedmiotu bardzo rzadko analizuje się konsekwencje emigracji Polaków po 1 maja 2004 r. z punktu widzenia realizowanej w Polsce polityki migracyjnej. Nie podjęta została do tej pory próba odpowiedzi na pytanie, czy w okresie ostatnich dziesięciu lat podejście administracji rządowej zarówno do emigracji, jak i imigracji uległo zmianie. Niniejszy tekst próbuje wypełnić tę lukę i na podstawie analizy procesów migracyjnych, jakie miały miejsce po 1 maja 2004 r., wydanych w tym czasie dokumentów z zakresu polityki migracyjnej oraz stanowisk rządowych, przedstawić ewolucję podejścia do emigracji i imigracji. Poniższa analiza skupia się na migracjach zarobkowych, ponieważ wydają się one kluczowe z punktu widzenia polityki migracyjnej.(fragment tekstu)
EN
The article looks at the questions related to evolution of the Polish migration policy in light of the labour migration which occurred after the EU accession. In the first section, the author presents the theoretical background to the migration policy. The main focus in the paper is placed on the links between the Polish migration strategy and the great wave of labour migration following Poland's entry into the EU in 2004. The author discusses the statistics on migration trends and patterns, as well as national policies and documents referring to the labour migration.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Strony
37--54
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • Castles S., Miller M.J., Migracje we współczesnym świecie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
 • Duszczyk M., Polska polityka imigracyjna a rynek pracy, Aspra J.R., Warszawa 2011.
 • Duszczyk M., Wyzwania polskiej polityki migracyjnej a doświadczenia międzynarodowe [w:] Polityka migracyjna jako instrument promocji zatrudnienia i ograniczania bezrobocia, P. Kaczmarczyk, M. Okólski (red.), Ośrodek Badań nad Migracją, Wydział Nauk Ekonomicznych UW, Warszawa 2008.
 • Eurostat, Population by sex, age group and citizenship.
 • GUS, Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004-2012, Warszawa 2013.
 • Komitet Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk, Społeczne skutki poakcesyjnych migracji ludności Polski, Warszawa 2014.
 • Komunikat Komisji Europejskiej do Rady Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Sprawozdanie z funkcjonowania ustaleń przejściowych określonych w Traktacie o przystąpieniu z 2003 r. (w okresie od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 30 kwietnia 2006 r.), COM (2006) 48.
 • Koopmans R., Statham P., Giugni M., Passy F., Contested Citizenship. Immigration and Cultural Diversity in Europe, University of Minnesota Press, Minneapolis 2005.
 • Lesińska M., Migracje we współczesnej analizie politologicznej - niewykorzystany potencjał, artykuł przygotowany na konferencję "Badania migracji w Polsce: stan wiedzy, kierunki i metody", Jachranka 24-25 marca 2011 r.
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Polityka migracyjna Polski - stan obecny i postulowane działania, Warszawa 2012.
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Plan współpracy z Polonią i Polakami za granicą w 2014 r., Warszawa 2013.
 • Okólski M., Migracja a globalizacja [w:] Globalizacja od A do Z, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2004.
 • Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2009.
 • Sainsbury S., Immigrants' social rights in comparative perspective: welfare regimes, forms in immigration and immigration policy regimes, "Journal of Social Policy" 2006, nr 16(3).
 • Stanowisko negocjacyjne w obszarze swobodny przepływ osób, dokument przyjęty przez Radę Ministrów 27 lipca 1999 r.
 • Weinar A., Europeizacja polskiej polityki wobec cudzoziemców 1990-2003, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2006.
 • Ustawa z 29 grudnia 1989 r. o zatrudnieniu (Dz.U. nr 75, poz. 446).
 • Ustawa z 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz.U. z 1995 r. nr 1, poz. 1).
 • Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. nr 99, poz. 1001).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 30 sierpnia 2006 r. w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz.U. nr 156, poz. 1116).
 • Ustawa z 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2009 r. nr 6, poz. 33).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 20 lipca 2011 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz.U. nr 155, poz. 919).
 • Ustawa z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. poz. 1650).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171340589

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.