PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | nr 4 (40) Migracje i polityka migracyjna | 55--80
Tytuł artykułu

Efekty migracji w odniesieniu do rynku pracy - przypadek polskich migracji poakcesyjnych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Post-2004 Emigration and its Impact on the Labour Market in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Struktura tekstu jest następująca. Pierwsza część zawiera podstawowe informacje na temat poakcesyjnych migracji Polaków, w szczególności zaś te, które lepiej pozwolą zrozumieć argumenty przedstawiane w dalszej części artykułu. Druga odnosi się do efektów migracji na poziomie rynku pracy, analizowanych w kontekście różnych perspektyw czasowych. Ostatnia jest podsumowaniem wcześniejszych rozważań.(fragment tekstu)
EN
The aim of the paper is to assess the impact of the recent large-scale migration of Poles on the domestic labour market. First, the author presents basic information on the emigration wave in Poland and methodological challenges related to the systematic analysis of this phenomenon. In the following section, the short-term, mid-term and long-term consequences of the emigration on the Polish labour market are discussed. In conclusion, the author argues that the outflow of manpower may result in some structural changes of the Polish labour market.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Strony
55--80
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • Anacka M., Poakcesyjne migracje Polaków - ciągłość czy zmiana?, "Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny" 2010, nr 4.
 • Anacka M., Fihel A., Selektywność emigracji i migracji powrotnych Polaków - o procesie "wypłukiwania", "Central and Eastern European Migration Review" 2012, nr 1(1).
 • Anacka M., Fihel A., Kaczmarczyk P., Migration as an asset? Polish returnees at the time of the crisis [w:] Migration, Crisis, and Adjustment in an Enlarged E(M)U, M. Kahanec, K.F. Zimmermann (red.), Springer Verlag, Bonn 2014.
 • Anacka M., Okólski M., Direct demographic consequences of post-accession migration for Poland [w:] A Continent Moving West? EU enlargement and labour migration within the EU, R. Black i in. (red.), Amsterdam University Press, Amsterdam 2010.
 • Beine M., Docquier F., Rapoport H., Brain drain and economic growth: theory and evidence, "Journal of Development Economics" 2001, nr 64.
 • Bhagwati J., Hamada K., The Brain Drain, International Integration of Markets for Professionals and Unemployment: A Theoretical Analysis, "Journal of Development Economics" 1974, t. 1.
 • Bieńkowska D., Ulasiński C., Szymańska J., Kierunek Małopolska. Charakterystyka powracających i rekomendacje jak nie zmarnować ich kapitału, Centrum Doradztwa Strategicznego, Kraków 2010.
 • Bieńkowska D., Ulasiński C., Szymańska J., Warto wracać? Strategie zachowań reemigrantów i rozwiązania służące wykorzystaniu ich potencjału, Centrum Doradztwa Strategicznego, Kraków 2010.
 • Borjas G., Labor Economics, McGraw-Hill, 2004.
 • Brzozowski J., Analiza wpływu powrotów z emigracji na rozwój województwa śląskiego [w:] Zaraz wracam... albo i nie. Skala powrotów, motywacje i strategie życiowe reemigrantów z województwa śląskiego, J. Szymańska, C. Ulasiński, D. Bieńkowska (red.), Centrum Doradztwa Strategicznego, Kraków 2012.
 • Budnik K.B., Migration Flows and Labour Market in Poland, National Bank of Poland, Working Paper nr 44, 2007.
 • Budnik K.B., Search Equilibrium with Migration: the Case of Poland, National Bank of Poland, Working Paper nr 45, 2008.
 • Bukowski M., Koloch G., Lewandowski P., Labour market macrostructure in NMS8 - shocks and institutions [w:] Employment in Poland 2007 - Safety on the flexible labour market, M. Bukowski (red.), Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2007.
 • Czaika M., Vothknecht M., Migration and aspirations - are migrants trapped on a hedonic treadmill?, "IZA Journal of Migration" 2014, nr 3.
 • de Haas H., Migration and development: a theoretical perspective1, "International Migration Review" 2010, nr 44(1).
 • Fihel A., Kaczmarczyk P., Migration: A Threat or a Chance? Recent Migration of Poles and its Impact on the Polish Labour Market [w:] Polish Migration to the UK in the 'New' European Union: After 2004, K. Burrell (red.), Ashgate, London 2009.
 • Fihel A., Kaczmarczyk P., Stefańska R., Recent Trends in International Migration in Poland, "Central and Eastern European Migration Review" 2012, nr 1(1).
 • Grabowska-Lusińska I., Okólski M., Emigracja ostatnia?, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2009.
 • Grubel H.G., Scott A., The International Flow of Human Capital, "American Economic Review" 1966, nr 56(1/2).
 • Gumuła W., Gucwa A., Opioła Z., Nalepa W., Rynek pracy w Polsce. Wynagrodzenia, produktywność pracy i migracje w listopadzie 2008 r., Narodowy Bank Polski, Warszawa 2009.
 • Gumuła W. i in., Rynek pracy w Polsce. Wynagrodzenia, produktywność pracy i migracje w listopadzie 2010 r. - na tle panelowych badań opinii pracodawców i bezrobotnych w latach 2006-2010, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2011.
 • Główny Urząd Statystyczny, Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004-2011, materiał na konferencję prasową w dniu 25 września 2012 r., Warszawa.
 • Holland D. i in., Labour mobility within the EU, National Institute of Economic and Social Research, NIESR Discussion Papers 379.
 • Iglicka K., Powroty Polaków w okresie kryzysu gospodarczego. W pętli pułapki migracyjnej. Raport z badań, seria "Raporty i Analizy" nr 1/09, Centrum Stosunków Międzynarodowych, Warszawa 2009.
 • Janicka A., Kowalska K., Współczesne migracje zagraniczne Polaków a polski rynek pracy, "Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny" 2010, nr 4, s. 79-106.
 • Janicka A., Kaczmarczyk P., Economic consequences of the inflow and the sustainability of migration [w:] Immigration to Poland: policy, labour market, integration, A. Górny i in. (red.), Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2010.
 • Jończy R., Ekonomiczno-społeczne skutki współczesnych migracji w wymiarze regionalnym na przykładzie regionu opolskiego, ekspertyza Komitetu Badań nad Migracjami PAN, Warszawa 2014.
 • Kaczmarczyk P., Migracje zarobkowe Polaków w dobie przemian, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005.
 • Kaczmarczyk P., Kryzys a decyzje migracyjne Polaków, Biuletyn FISE 3(2010).
 • Kaczmarczyk P., Labour market impacts of post-accession migration from Poland [w:] OECD, Free Movement of Workers and Labour Market Adjustment. Recent Experiences from OECD Countries and the European Union, OECD, Paryż 2012.
 • Kaczmarczyk P., Poakcesyjne migracje Polaków - próba bilansu, "Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny" 2010, nr 4.
 • Kaczmarczyk P., Mioduszewska M., Zylicz A., Impact of the Post-Accession Migration on the Polish Labor Market [w:] EU Labor Markets After Post-Enlargement Migration, M. Kahanec, K. Zimmermann (red.), Springer Verlag, Bonn 2009.
 • Kaczmarczyk P., Okólski M., Demographic and labour market impacts of migration on Poland, "Oxford Review of Economic Policy" 2008, t. 24, nr 3.
 • Kaczmarczyk P., Tyrowicz J., Winners and Loosers Among Highly Skilled Migrants from Poland, IZA Discussion Paper, 2014.
 • Kowalska K., Does the post-enlargement emigration from Poland impact on wages of Poles? Mimeo: University of Warsaw, Faculty of Economics, Warszawa 2011.
 • Labour mobility within the EU in the context of enlargement and the functioning of the transitional arrangements, H. Brücker (red.), IAB, Nürnberg 2009.
 • Layard R. i in., East-West Migration: The Alternatives, MIT Press, 1994.
 • Mobilność i migracje w dobie transformacji. Wyzwania metodologiczne, P. Kaczmarczyk (red.), Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2011.
 • Mountford A., Can a brain drain be good for growth in the source economy?, "Journal of Development Economics" 1997, nr 53(2).
 • NBP, Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w IV kw. 2008, Departament Analiz Makroekonomicznych i Strukturalnych Narodowego Banku Polskiego, Warszawa 2008.
 • Okólski M., Modernising Impacts of Emigration, "Studia Socjologiczne" 2012, nr 3(206).
 • Overcoming barriers: Human mobility and development. Human Development Report 2009, UNDP, Nowy Jork 2009.
 • Stark O., The new economics of the brain drain, "World Economics" 2005, t. 6, nr 2.
 • Wybrane tablice dotyczące emigracji na pobyt czasowy powyżej 3 miesięcy - wyniki spisu ludności i mieszkań 2011 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2013.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171340599

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.