PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | nr 6, CD 1 | 102--107
Tytuł artykułu

Eco-logistics Aspects of the Construction and Exploitation of the Ground Plant Systems for Wastewater Purification and Simultaneous Production of Biomass for Energy Purposes

Warianty tytułu
Aspekty ekologistyki budowy i eksploatacji sieci systemów gruntowo-roślinnych do oczyszczania ścieków oraz do jednoczesnej produkcji biomasy na cele energetyczne
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Celem pracy jest przedstawienie aspektów ekologistyki budowy sieci systemów gruntowo-roślinnych do oczyszczania ścieków oraz do jednoczesnej produkcji biomasy na cele energetyczne. Przedstawiono problemy budowy i eksploatacji systemów gruntowo-roślinnych. Podano również jakie są koszty budowy i eksploatacji tych systemów. Stosowanie tego typu rozwiązań na terenie gminy może pozwolić na zamknięcie obiegu materii i na uzyskanie zamkniętej pętli w tzw. "łańcuchu dostaw". Może także przynieść wymierne korzyści ekonomiczne i ekologiczne oraz jest zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this paper is to present the eco-logistics aspects of the construction of ground-plant systems network for wastewater purification and simultaneous production of biomass for energy purposes. The problems of construction and exploitation of the ground-plant systems have been described. Furthermore, the specified costs of the construction and exploitation of those systems have been presented. Implementation of these solutions in the area of a given commune can allow to close the matter cycle and to obtain the locked loop in a so-called "supply chain". Moreover, it can also bring measurable economic and environmental benefits and is consistent with the principles of the sustainable development.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
102--107
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Life Sciences in Lublin, Poland
autor
 • Poznan University of Life Sciences, Poland
 • University of Life Sciences in Lublin, Poland
 • University of Life Sciences in Lublin, Poland
 • University of Life Sciences in Lublin, Poland
autor
 • University of Life Sciences in Lublin, Poland
 • University of Life Sciences in Lublin, Poland
Bibliografia
 • [1] ATV-A262: Grundsätze für Bemessung und Betrieb von Pfanzenbeeten für kommunales Abwasser bei Ausbaugröben bis 1000 Einwohnerwertte, 1998, s. 2-10.
 • [2] Błażejewski R.: Hydrobotaniczne oczyszczalnie ścieków. Przegląd systemów i zasad ich projektowania. W: Materiały II Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej nt. "Oczyszczalnie hydrobotaniczne", Poznań 1996, s. 25-32.
 • [3] Cooper P., Griffin P., Humphries S., Pound A.: Design of hybrid Reed Bed system to achieve complete nitrification and denitrification of domestic sewage. 6th International Conference on Wetland System for Water Pollution Control, Brazil, Chapter 4: Design of Wetland Systems, 1998, s. 243-253.
 • [4] Edwarczyk N., Stachowiak A.: Koncepcja zamkniętej pętli łańcucha dostaw. Logistyka 1/2009, s. 75.
 • [5] Gajewska M., Obarska-Pempkowiak H. 20 lat doświadczeń z eksploatacji oczyszczalni hydrofitowych w Polsce. Środkowo - Pomorskie Towarzystwo Naukowe Ochrony Środowisk, Tom 11 (62), 2009, s. 876-888.
 • [6] Gzińska M., Jóźwiakowski K., Marzec M., Pytka A. Problemy budowy i rozruchu gruntowo-roślinnych oczyszczalni ścieków bez nasadzenia roślinności na przykładzie obiektu w Skorczycach. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. PAN Oddział w Krakowie. Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi, 3/I/2012, 97-110.
 • [7] Gizińska M., Jóźwiakowski K., Kowalczyk-Juśko A., Pytka A., Marzec M.: Produktywność biomasy i właściwości energetyczne roślin z hybrydowej gruntowo-roślinnej oczyszczalni ścieków w pierwszym roku eksploatacji. Gaz, Woda i Technika Sanitarna 7/2013, 280-284.
 • [8] Helman M. Zastosowanie systemów hydrofitowych do porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie. Materiały konferencji pt. Hydrobotaniczne metody oczyszczania ścieków, Ogólnopolskie Towarzystwo Zagospodarowania Odpadów "3R", Towarzystwo na Rzecz Ziemi, Andrychów 1997.
 • [9] Jóźwiakowski K.: Badania skuteczności oczyszczania ścieków w wybranych systemach gruntowo-roślinnych. Monografia. Rozprawa habilitacyjna. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. PAN Oddział w Krakowie. Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi, 1/2012, 232.
 • [10] Jóźwiakowski K., Mucha Z., Generowicz A., Baran S., Bielińska J.: The use of multi-criteria analysis for selection of technology for a household sewage treatment plant following the idea of sustainable development. Archives of Environmental Protection, 2014 (w druku).
 • [11] Korzeń Z.: Ekologistyka, ILiM, Poznań 2001, s. 17-18.
 • [12] Kotecki A.: Uprawa miskanta olbrzymiego: energetyczne i pozaenergetyczne możliwości wykorzy-stania słomy. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 2010.
 • [13] Kowalczyk-Juśko A.: Badania nad energetycznym wykorzystaniem wybranych gatunkó4. roślin wieloletnich. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 556, 2010, 421-427.
 • [14] Kowalik P. J., Mierzejewski M., Randerson P. F., Williams H. G.: Performance of subsurface vertical flow constructed wetlands receiving municipal wastewater. Arch. Hydro-Eng. and Environ. Mechanics, 51, 4, 2004, 349-370.
 • [15] Masi F., Martinuzzi N. Constructed wetlands for the Mediterranean countries: hybrid systems for water reuse and sustainable sanitation. Desalination 215, 2007, 44-55.
 • [16] Obarska-Pempkowiak H. Oczyszczalnie hydrofitowe. Politechnika Gdańska, 2002, 214.
 • [17] Seidel K. Die Flechtbinse Scirpus lacustris. Ökologie, Morphologie und Entwicklung, ihre Stellung bei den Volkern und ihre wirtschaftliche Bedeutung. Schweizerbartǐsche Verlags-buchnadlung, Stuttgart, Germany, 1955, 37-52.
 • [18] Szpindor A., Wierzbicki K., Obarska-Pempkowiak H. Gruntowo-roślinne oczyszczalnie ścieków. Wyd. IBMER Warszawa, 1999, 94.
 • [19] Ściążko M., Zuwała J., Pronobis M.: Współspalanie biomasy i paliw alternatywnych w energetyce. IChPW, Politechnika Śląska, Zabrze, 2007.
 • [20] Ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku. Dz. U. 2001 nr 115, poz. 1229 z późniejszymi zmianami).
 • [21] Vymazal J. Constructed Wetlands for Wastewater Treatment: Five Decades of Experience. Environ. Sci. Technol. 45, 2011, 61-69.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171340753

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.