PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 39 | 29--58
Tytuł artykułu

Wrażliwość stóp bezrobocia względem wahań PKB w przekroju województw

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Unemployment Rate Sensitivity to GDP Fluctuations across Polish Voivodeships
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Niniejszy artykuł podejmuje zagadnienie wrażliwości bezrobocia względem zmian wielkości produkcji zagregowanej w Polsce w latach 1995-2011. Wpisuje się tym samym w mający długą tradycję w literaturze nurt badań dotyczących prawa Okuna. Zagadnienie skutków zmian koniunktury dla rynku pracy zyskało na znaczeniu w szczególności w dobie ostatniego kryzysu gospodarczego i znacznego spowolnienia wzrostu gospodarczego w Polsce. W badaniu wykorzystano dane o stopach bezrobocia i wzroście gospodarczym w szesnastu województwach Polski dla oszacowania parametrów równania Okuna w dwóch ujęciach (w wersji na różnicach oraz na odchyleniach od wartości długookresowych), posługując się przy tym metodami ekonometrycznymi dostosowanymi do panelowego charakteru zbioru danych. Uzyskane oszacowania parametru Okuna, wynoszące przeciętnie około 0,4, sytuują Polskę w środku stawki krajów OECD pod względem wrażliwości zmian bezrobocia względem PKB. Przetestowana została także hipoteza o istotnie silniejszej reakcji bezrobocia na zmiany produkcji w okresie po 2008 roku i nasileniu się zjawisk kryzysowych w gospodarce światowej. W artykule przedstawiono także oszacowania parametru Okuna dla poszczególnych województw oraz sformułowano hipotezy co do przyczyn ich zróżnicowania, skupiając się przy tym na kwestiach związanych ze strukturą gospodarki i cechach podaży pracy. (fragment tekstu)
EN
This article takes up the issue of sensitivity of unemployment with respect to changes in the aggregate production in Poland, in the years 1995-2011. It continues a long tradition of empirical literature on Okun's Law. The issue of consequences of economic growth changes for the labour market gained importance recently, especially with the recent economic crisis and significant slowdown in economic growth in Poland. In the study we used data on unemployment rates and economic growth for sixteen Polish voivodeships to estimate the parameters of the Okun equation in two versions (in the "difference" version and "gap" version). We used econometric methods suitable for panel data. The estimated Okun's parameter, amounting to an average of about 0.4, places Poland in the middle of the ranking of the OECD countries in terms of sensitivity of changes in unemployment relative to GDP. The hypothesis of a significantly stronger response of unemployment to changes in GDP in the period after 2008 (crisis in the global economy) was tested as well. The paper presents the Okun's parameter estimates for each voivodeship in Poland and formulates hypothesis regarding the causes of their variability being related to economic structures and labour supply features of Polish voivodeships. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
29--58
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • Adams C., Coe D. T. (1989), A systems approach to estimating the natural rate of unemployment and potential output for the United States, Staff Papers-International Monetary Fund, 37 (2).
 • Andrei D. B., Vasile D., Adrian, E. (2009), The correlation between unemploymentand real gdp growth. A case study of Romania, Annals of the University of Oradea, Economic Science Series, 18 (2).
 • Apel M., Jansson P. (1999), A theory-consistent system approach for estimating potential output and the NAIRU, Economics letters, 64 (3).
 • Attfield C., Silverstone B. (1997), Okun's coefficient: a comment. Review of economics and statistics, 79 (2).
 • Ball L., Leigh D., Loungani P. (2013), Okun's Law: Fit at Fifty?, National Bureau of Economic Research, No. w18668.
 • Bean C. R. (1994), European unemployment: a survey, Journal of economic literature, 32 (2).
 • Beveridge S., Nelson C. (1981), A new approach to decomposition of economic time series into permanent and transitory components with particular attention to measurement of the 'business cycle', Journal of Monetary economics, 7(2).
 • Bishop J., Haveman R. (1979), Selective employment subsidies: can Okun's law be repealed?, The American economic review, 69 (2).
 • Blanchard O., Wolfers J. (2000), The role of shocks and institutions in the rise of European unemployment: the aggregate evidence, The Economic Journal, 110 (462).
 • Blanchard O., Summers L. H. (1986), Hysteresis and the European unemployment problem [w:] NBER Macroeconomics Annual 1, Mit Press.
 • Clark P. (1989), Trend reversion in real output and unemployment, Journal of Econometrics, 40 (1).
 • Cuaresma J. (2003), Okun's Law Revisited, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 65 (4).
 • Dykas P., Misiak T., Tokarski T. (2013), Czynniki kształtujące regionalne zróżnicowanie stóp bezrobocia rejestrowanego w Polsce w latach 2002-2010, Humanities and Social Sciences, 20 (1).
 • Freeman D. (2000), Regional tests of Okun's law, International Advances in Economic Research, 6 (3).
 • Friedman M. (1975), Rola polityki pieniężnej [w:] Szeworski A. (red.), Teoria i polityka stabilizacji koniunktury. Wybór tekstów, PWE.
 • Gordon R. (1997), The time-varying NAIRU and its implications for economic policy, National bureau of economic research, No. WP5735.
 • Gordon R., Clark P. K. (1984), Unemployment and Potential Output in the 1980s, Brookings Papers on Economic Activity, 15 (2).
 • Hansen B. (1996), Inference when a nuisance parameter is not identified under the null hypothesis, 64 (2).
 • Harvey A. (1990), Forecasting, structural time series models and the Kalman filter, Cambridge University Press.
 • Hodrick R., Prescott E. (1997), Postwar U.S. Business Cycles: An Empirical Investigation, Journal of Money, Credit, and Banking, 29 (1).
 • Jaeger A., Parkinson M. (1994), Some evidence on hysteresis inunemploymentrates, European Economic Review, 38 (2).
 • King R., Stock J, Watson M. (1995), Temporal instability of the unemployment-inflation relationship, Economic Perspectives, 5.
 • Knotek E. S. (2007), How useful is Okun's law? Economic Review, 4.
 • Komisja Europejska (2012), Employment and Social Developments in Europe 2012.
 • Kucharski L., Tokarski T., Kwiatkowski E. (2003), Wzrost gospodarczy a zatrudnienie w Polsce i niektórych krajach OECD, Wiadomości Statystyczne, 10.
 • Kwiatkowski E., Włodarczyk P. (2012), Wpływ prawnej ochrony zatrudnienia na rynek pracy w warunkach negatywnego szoku ekonomicznego, Gospodarka Narodowa, 11-12.
 • Kwiatkowski E., Włodarczyk P. (2014), Importance of Employment Protection and Types of Employment Contracts for Elasticity of Employment in the OECD Countries, Comparative Economic Research, 17 (1).
 • Layard R., Nickell S. J., Jackman R. (1994), The unemployment crisis, Oxford University Press.
 • Lee J. (2000), The robustness of Okun's law: Evidence from OECD countries, Journal of Macroeconomics, 22 (2).
 • Majchrowska A., Mroczek K., Tokarski T. (2013), Zróżnicowanie stóp bezrobocia rejestrowanego w układzie powiatowym w latach 2002-2011. Gospodarka Narodowa, 9.
 • Meyer B., Tasci M. (2012), An unstable Okun's Law, not the best rule of thumb, Economic Commentary, 7.
 • Moscarini G., Postel-Vinay F. (2012), The contribution of large and small employers to job creation in times of high and low unemployment. The American Economic Review, 102 (6).
 • Nickell S. J. (1987), Dynamic models of labour demand, Handbook of Labor Economics, 1.
 • Nickell S., Layard R. (1999), Labor market institutions and economic performance, Handbook of labor economics, 3.
 • Okun A. (1962), Potential GNP, its measurement and significance, Cowles Foundation, Yale University.
 • Phelps E. (1967), Phillips curves, expectations of inflation and optimal unemployment over time, Economica, 34.
 • Prachowny M. (1993), Okun's law: theoretical foundations and revised estimates, The Review of Economics and Statistics, 75 (2).
 • Ravn M., Uhlig H. (2002), On adjusting the Hodrick-Prescott filter for the frequency of observations, Review of economics and statistics, 84 (2).
 • Strzelecki P., Saczuk. K., Wyszyński R. (2009), Zjawisko chomikowania pracy w polskich przedsiębiorstwach po okresie transformacji, Bank i Kredyt, 6.
 • Tootell G. (1994), Restructuring, the NAIRU, and the Phillips Curve, New England Economic Review, 9.
 • Watson M. (1986), Univariate detrending methods with stochastic trends, Journalof monetary economics, 18 (1).
 • Wooldridge J. (2010), Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data - second edition, The MIT Press.
 • Zellner A. (1962) An efficient method of estimating seemingly unrelated regressions and tests for aggregation bias, Journal of the American Statistical Association 57: 348-368.
 • Ziomek A. (2006), Produkt krajowy a bezrobocie. Badanie związku między zmianami produktu krajowego a bezrobociem w Polsce, w wybranych krajach Unii Europejskiej oraz Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171340871

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.