PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2009 | nr 3(17) | 15--28
Tytuł artykułu

Metodyka badania nastrojów gospodarczych w województwie lubelskim na tle badań Komisji Europejskiej

Warianty tytułu
The Methodology of the Economic Sentiment Surveys of the Lubelskie Region in Comparison with the European Commission Surveys
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest próba porównania metodyki stosowanej w badaniach nastrojów gospodarczych województwa lubelskiego od 2001 roku z zharmonizowaną metodyką (The Joint Harmonised EU Programme of Business and Consumer Surveys) zaproponowaną przez Dyrekcję Generalną Gospodarki i Finansów Komisji Europejskiej do badań na poziomie krajów członkowskich. Przeprowadzona analiza pozwala wyciągnąć wniosek, że chociaż stosowana do badania nastrojów gospodarczych województwa lubelskiego metodyka w wielu szczegółach odbiega a tylko w ogólnym zarysie jest zgodna z tą proponowaną przez Komisję Europejską, to daje zbliżone wyniki. Przeprowadzone porównania przebiegu, liczonych za pomocą metodyki Komisji Europejskiej wartości barometrów nastrojów gospodarczych (Economic Sentiment Indicator) dla Polski i Unii Europejskiej , z wartościami diagnostycznego barometru nastrojów gospodarczych dla województwa lubelskiego wskazują na dużą synchronizację zmian, zwłaszcza barometru dla Polski i województwa szczególnie widoczną od IV kwartału 2002 roku. Wskaźniki sektorowe oraz barometr nastrojów gospodarczych województwa lubelskiego wykazują bardzo wysoką korelację z odpowiednimi wskaźnikami i barometrami nastrojów gospodarczych dla Polski obliczonymi według metodyki Komisji Europejskiej. Jednocześnie diagnostyczny barometr nastrojów gospodarczych województwa lubelskiego jest najsilniej skorelowany z barometrem nastrojów gospodarczych Polski opóźnionym o miesiąc. Oznacza to, że przedsiębiorcy i konsumenci województwa lubelskiego reagują na zmiany gospodarcze o miesiąc później niż czyni się to przeciętnie w Polsce. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper attempts to compare the methodology applied in the economic sentiment surveys of the Lubelskie region (carried out since 2001) with the methodology of the joint harmonized EU program of business and consumer surveys, proposed to the EU members by the Directorate General for Economic and Financial Affairs. The carried out analysis showed that in spite of some differences in details and conformity, just in an outline with the methodology proposed by the EU, the methodology applied in the economic sentiment surveys of the Lubelskie region gives similar results. The comparison of graphs calculated for the EU and Poland by using the European Commission's methodology of economic sentiment indicators with the values of diagnostic economic sentiment indicator for the Lubelskie region, shows the large synchronization of changes, especially in the indicator for Poland and the Lubelskie region. The confidence indicators and the economic sentiment indicator calculated for the Lubelskie region are highly correlated with the corresponding indicators for Poland calculated by using the European Commission's methodology. At the same time, the economic sentiment indicator for the Lubelskie region shows the highest correlation with the indicator for Poland one month lagged. It means that the entrepreneurs and consumers in the region, react to economic changes a month later than it is averagely done in Poland. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
15--28
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu
Bibliografia
 • Adamowicz E. (2008): Dorobek naukowy Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH w latach 1993-2007, "Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH", nr 81, Warszawa.
 • Badania koniunktury. Koniunktura konsumencka (2009): GUS, Warszawa.
 • Badania koniunktury. Koniunktura w przemyśle, budownictwie i handlu (2009): GUS, Warszawa.
 • Bracha Cz. (1998): Metoda reprezentacyjna w badaniu opinii publicznej i marketingu, Efekt, Warszawa.
 • Business Tendency Surveys: A Handbook (2003): Source OECD, "Transition Economies", No. 8.
 • Kowalewski G. (2009): Wartość informacyjna wskaźników koniunktury dla danych jakościowych [w:] J. Garczarczyk (red.), Rynek usług finansowych a koniunktura gospodarcza, CEDEWU.PL, Warszawa 2009.
 • Kowerski M. (2008): Wartość informacyjna odpowiedzi "bez zmian" w badaniach nastrojów gospodarczych, "Barometr Regionalny" nr 4(14), WSZiA, Zamość.
 • Kowerski M. (2009): Metodologia badań regionalnych prowadzonych w ramach projektu Lubelski Barometr Gospodarczy, http://lbg.wszia.edu.pl/?p=79.
 • The Joint Harmonised EU Programme of Business and Consumer Surveys User Guide (26 May 2004): European Commission, Directorate General Economic and Financial Affairs, Brussels.
 • The Joint Harmonised EU Programme of Business and Consumer Surveys User Guide (4 July 2007): European Commission, Directorate General Economic and Financial Affairs, Brussels.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171340971

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.