PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 22 Transport intermodalny w Polsce. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju | 23--53
Tytuł artykułu

Nowy etap rozwoju transportu kombinowanego w Polsce?

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
A New Stage of Development of Combined Transport in Poland?
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł składa się z trzech podstawowych części. W pierwszej części, mającej charakter metodyczny, dokonano usystematyzowania pojęć i definicji w przedmiotowym zakresie oraz przedstawiono autorską ocenę ewolucji pojęć, która ma miejsce w dokumentach WE. Część druga zawiera analizę podstawowych aspektów rynku transportu kombinowanego w Polsce w ostatnich latach. Natomiast w części trzeciej dokonano oceny rynku transportu kombinowanego w Polsce, zawierającą m.in. weryfikację poglądów autora - zwłaszcza w odniesieniu do barier i działań promujących - prezentowanych we wcześniejszych publikacjach. Następnie przedstawiono podstawowe uwarunkowania i przesłanki rozwoju transportu kombinowanego w Polsce.(abstrakt oryginalny)
EN
The article comprises of three parts. The first part is focused on methodological issues concerning the basic concepts and definitions. i.e. multimodal, intermodal and combined transport. Author of article presents his critical opinions on evaluation of those concepts under UE's documents. Analysis and evaluation of combined transport market in Poland for last years are the main subject of the second part of article. In the third part of article are presented the main barriers, bottle-necks as well as circumstances for combined transport development in Poland. It should be stressed, that the perspective of combined transport development in Poland will depend on the undertakings to be taken both by operators and railway companies as well as by ministry of transport. Because, promotion of combined transport is of key importance for sustainable development and sustainable mobility it is important to implement comprehensive instruments under transport policy in Poland, and then it is a main focus of the last part of article.(author's abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Analiza rynku kolejowych przewozów intermodalnych, Urzęd Transportu Kolejowego, Warszawa 2012.
 • Council Directive 92/106/EEC of 7 December on the establishment of common rules for certain types of combined transports of goods between Member States, OJ L No 368/38, 17.12.1992.
 • Decision No 1346/2001/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 amending Decision No 1692/96/EC as regards seaports, inland ports and intermodal terminals, OJ L 185/1, 6.07.2001.
 • Engelhardt J., Polityka państwa w zakresie transportu intermodalnego, w: Transport intermodalny w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju, Seminarium naukowe WZiEU US, Szczecin 9 listopada 2012 r., materiały seminaryjne.
 • Freight Transport Logistics in Europe - the key to Sustainable Mobility, Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, COM(2006) 336 final, Brussels, 28.06.2006.
 • Glosarry for Transport Statistics (ECUN, Eurostat, ECMT), 3rd Edition, UN, Genewa 2003.
 • Keep Europe Moving - Sustainable Mobility for our Continent. Mid-term Review of the European Commission's 2001 Transport White Paper, Communication from the Commission to the Council and the European Parliament, COM (2006) 314 final, Brussels, 22.06.2006.
 • Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu - dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu, Biała księga Komisji Europejskiej, KOM(2011) 144, wersja ostateczna, Bruksela, 28.03.2011.
 • Strategia rozwoju transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku), Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Warszawa, 22 stycznia 2013 r.
 • Terminology on Combined Transport, UN, Genewa 2001.
 • White Paper. European Transport Policy for 2010: Time to Decide, Commission of the European Communities, COM(2001) 370, Brussels, 12.09.2001.
 • Wronka J., Transport kombinowany w aspekcie wymogów zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Ośrodka Badawczego Ekonomiki Transportu, Warszawa-Szczecin 2002.
 • Wronka J., Transport kombinowany/intermodalny - teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.
 • Zarządzenie nr 66 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 4 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Rady ds. Transportu Intermodalnego.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171341015

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.