PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 22 Transport intermodalny w Polsce. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju | 97--107
Tytuł artykułu

Rola i znaczenie centrów logistycznych w rozwoju transportu intermodalnego w Polsce

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Role and Importance of Logistics Centres in the Development of Intermodal Transport in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rozwój transportu intermodalnego, choć stanowi jeden z priorytetów Komisji Europejskiej, kładącej nacisk na zrównoważone rozwiązania w rozwoju gospodarczym krajów członkowskich, w Polsce jest niewystarczający do potrzeb i możliwości. Gospodarcze i społeczne efekty wynikające ze zmiany struktury rodzajowej transportu na rzecz zwiększenia udziału transportu intermodalnego w przewozach towarów nie podlegają wątpliwości. Jednym z warunków rozwoju przewozów intermodalnych jest lepszy dostęp do intermodalnej sieci logistycznej oferującej odpowiednią infrastrukturę liniową i punktową. Jej rozwój jest uzależniony od szeregu czynników: skutecznej krajowej polityki transportowej, koordynacji działań i właściwego planowania na różnych szczeblach, znajdowania odpowiednich źródeł finansowania, a także mądrego inwestowania w badania i skutecznego wykorzystywania ich wyników. Artykuł przedstawia ocenę aktualnego stanu w zakresie budowy centrów logistycznych pełniących funkcję intermodalnych węzłów krajowej sieci logistycznej oraz identyfikuje główne przyczyny niezadowalającego stanu rozwoju intermodalnej sieci logistycznej w Polsce. Realistyczna ocena autorów podkreśla ograniczone możliwości budowy kolejnych centrów logistycznych i wskazuje na zaprzepaszczone możliwości ich budowy oraz omawia ich przyczyny. Autorzy przedstawiają możliwe kierunki działań pozwalających na korzystne zmiany w tym zakresie.(abstrakt autora)
EN
Development of intermodal transport, although one of priorities of the European Commission, putting emphasis on sustainable solutions in the economical development, in Poland is not sufficient, both regarding the needs and abilities. Economical and social effects resulting from a change of transport modal structure focused on increase of the share of intermodal transport in freight transport are doubtless. One of the conditions of the development of intermodal transport is a better access to the intermodal logistics network, which offers adequate infrastructure: nodal and linear. Its development depends on a number of factors: efficient national transport policy, coordination of activities and proper planning on various decision levels, identification of adequate financial sources, as well as reasonable investments in research and making the most of the results. The paper presents an assessment of the current state in the field of construction of logistics centres, playing the role of intermodal nodal points of the national logistics network and identifies maincauses of the poor state of the development of intermodal logistics network in Poland. Realistic assessment made by the authors points at limited abilities to construct another logistics centres, squandered opportunities for their development and main causes for such state. The authors point to potential directions of actions leading positive changes in that range.(author's abstract)
Twórcy
 • Instytut Logistyki i Magazynowania GS1, Poznań, Polska
 • Instytut Logistyki i Magazynowania GS1, Poznań, Polska
Bibliografia
 • Commission of the European Communities, COM(2006) 336 - Freight Transport Logistics in Europe - the key to sustainable mobility. Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, 28.06.2006.
 • Commission of the European Communities. COM(2006) 314 - Keep Europe moving - Sustainable mobility for our continent. Mid-term review of the European Commission's 2001 Transport White Paper. Communication from the Commission to the Council and the European Parliament: 4, 22.06.2006.
 • Fechner I., Centra logistyczne i ich rola w procesach przepływu ładunków w systemie logistycznym Polski, "Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Seria Transport", z. 76, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2010.
 • Jeleń I., Foltyński M., Głuszczak B., Intermodalność w łańcuchach dostaw - jak przezwyciężyć bariery rynku, "LOGISTYKA" 2011, nr 6.
 • Kolińska K., Powierzchnie magazynowe w Polsce - analiza stanu obecnego, "LOGISTYKA" 2012, nr 6.
 • Logistyka, red. D. Kisperska-Moroń, S. Krzyżaniak, Biblioteka Logistyka, Poznań 2009.
 • Mindur L., Hajdul M., Metoda rozwoju i koordynacji sieci intermodalnej w Polsce, "LOGISTYKA" 2012, nr 3.
 • Mindur L., Wronka J., Fechner I., Krzyżaniak S., Hajdul M., Kształtowanie sieci intermodalnej w oparciu o koncepcję systemów wieloagentowych, "LOGISTYKA" 2011, nr 4.
 • Mindur L., Wronka J., Transport intermodalny w Polsce, "LogForum" 2007, nr 2.
 • Słownik terminologii logistycznej, red. M. Fertsch, Biblioteka Logistyka, Poznań 2006.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171341049

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.