PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
21 (2014) | nr 5 (96) | 183--194
Tytuł artykułu

Skład polifenolowy owoców jeżyny Rubus fruticosus

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Polyphenolic Composition of Rubus Fruticosus Blackberry Fruits
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem pracy było określenie składu polifenolowego owoców sześciu odmian jeżyny uprawnej, w tym rozpowszechnionych w użytkowaniu: 'Orkan' i 'Gaj' oraz czterech nowych: 'Ruczaj', 'Polar', 'Brzezina', 'Leśniczanka' oraz wyznaczenie zmienności zawartych w nich głównych grup polifenoli. Materiałem do badań były owoce jeżyny wymienionych odmian, które pozyskano z Sadowniczego Zakładu Doświadczalnego Instytutu Ogrodnictwa w Brzeznej. W owocach oznaczono zawartość podstawowych grup polifenoli: antocyjanów, elagotanin i flawan-3-oli z zastosowaniem metody HPLC. W jeżynach stwierdzono zawartość: antocyjanów - 210 ÷ 465 mg/100 g ś.m., elagotanin - 53 ÷ 320 mg/100 g ś.m. i flawan-3-oli - 121 ÷ 282 mg/100 g ś.m., a suma polifenoli wynosiła 556 ÷ 898 mg/100 g ś.m. Istotnie większą zawartością antocyjanów cechowały się owoce odmiany 'Ruczaj' (465 mg/100 g ś.m.), a istotnie mniejszą jeżyny 'Polar' (210 mg/100 g ś.m.), jednak ta odmiana charakteryzowała się istotnie większą zawartością elagotanin (319 mg/100 g ś.m.). Głównym antocyjanem owoców wszystkich odmian był cyjanidynyno-3-O-glikozyd (79 ÷ 91 % sumy antocyjanów). Suma zawartości i wzajemne udziały elagotanin: lambertianiny C i sanguiny H-6 w owocach jeżyny były istotnie zróżnicowane w zależności od odmiany i mogą być rozważane jako kryterium podobieństwa. Duża zawartość sumy polifenoli w jeżynach odmian 'Ruczaj', 'Polar' i 'Gaj' może być dodatkowym czynnikiem wpływającym na upowszechnianie tych odmian w uprawie. (abstrakt oryginalny)
EN
The objective of the study was to determine the polyphenolic composition of six blackberry cultivars, including the prevalently used Orkan and Gaj, and of four novel cultivars: Ruczaj, Polar, Brzezina, and Leśniczanka, as well as to determine the variability of main groups of polyphenols contained therein. Fruits of the above named cultivars constituted the research material; they were acquired from a Sadowniczy Zakład Doświadczalny Instytut Ogrodnictwa in Brzezna (Experimental Station for Fruit Growing, Institute of Horticulture in Brzezna, Poland). In the fruits, the basic groups of polyphenols were determined using a HPLC method: anthocyanins, ellagitannins, and flavan-3-ols. It was found that the contents of those polyphenols in blackberries were as follows: anthocyanins between 210 and 465 mg/100 g FW, ellagitannins between 53 and 320 mg/100 g FW, and flavan-3-ols between 121 - 282 mg/100 g FW; the total polyphenols were between 556 and 898 mg/100 g FW. The fruits of the Ruczaj cultivar were characterized by a significantly higher amount of anthocyanins (465 mg/100 g FW) and the Polar blackberries by a significantly lower amount of anthocyanins (210 mg/100 g FW.); however, the latter cultivar was characterized by a significantly higher amount of ellagitannins (319 mg/100 g FW). In the fruits of all the cultivars, cyanidin-3-O-glucoside was the main anthocyanin (79 - 91 % of total anthocyanins). In the blackberry fruits, the total contents of two ellagitannins: lambertianin C and sanguiin H-6, and their reciprocal percent contents were significantly different depending on the type of cultivar; thus, they could be considered to be a criterion for similarity. A high content of total polyphenols in the Ruczaj, Polar, and Gaj cultivars could be a further factor when popularizing the cultivation of those cultivars. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
183--194
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Łódzka
autor
 • Instytut Ogrodnictwa Brzezna Sp. z o.o., Brzezna
 • Instytut Ogrodnictwa Brzezna Sp. z o.o., Brzezna
 • Politechnika Łódzka
Bibliografia
 • [1] Arozarena Í., Ortiz J., Hermosín-Gutiérrez I., Urretavizcaya I., Salvatierra S., Córdova I., Marín-Arroyo M.R., Noriega M.J., Navarro M.: Color, ellagitannins, anthocyanins, and antioxidant activityof Andean blackberry (Rubus glaucus Benth.) Wines. J. Agric. Food Chem., 2012, 60 (30), 7463-7473.
 • [2] Cuevas-Rodríguez E.O, Yousef G.G., García-Saucedo P.A., López-Medina J., Paredes-López O., Lila M.A.: Characterization of anthocyanins and proanthocyanidins in wild and domesticated mexicanblackberries (Rubus spp.). J. Agric. Food Chem., 2010, 58 (12), 7458-7464.
 • [3] Danek J., Pierzga K.: Najlepsze krzewy owocowe. Wyd. Działkowiec, Warszawa 2002.
 • [4] Da Silva F.L., Escribano-Bailón M.T., Alonso J.J.P., Rivas-Gonzalo J.C., Santos-Buelga C.: Anthocyanin pigments in strawberry. LWT, 2007, 40, 374-382.
 • [5] De Ancos B., Ibañez E., Reglero G., Cano M.P.: Frozen storage effects on anthocyanins and volatile compounds of raspberry fruit. J. Agric. Food Chem., 2000, 48, 873-879.
 • [6] Galleano M., Bernatova I., Puzserova A., Balis P., Sestakova N., Pechanova O., Fraga C.G.: (-)-Epicatechin reduces blood pressure and improves vasorelaxation in spontaneously hypertensive rats by NO-mediated mechanism. IUBMB Life, 2013, 65 (8), 710-715.
 • [7] Gasperotti M., Masuero D., Vrhovsek U., Guella G., Mattivi F.: Profiling and accurate quantification of Rubus ellagitannins and ellagic acid conjugates using direct UPLC-Q-TOF HDMS and HPLCDADanalysis. J. Agric. Food Chem., 2010, 58, 4602-4616.
 • [8] Gonzalez-Barrio R., Truchado P., Ito H., Espin J.C., Tomas-Barberan F.A.: UV and MS identification of urolithins and nasutins, the bioavailable metabolites of ellagitannins and ellagic acid in different mammals. J. Agric. Food Chem., 2011, 59 (4), 1152-1162.
 • [9] Gu L., Kelm M.A., Hammerstone J.F., Beecher G., Holden J., Haytowitz D., Gebhardt S., Prior R.L.: Concentrations of proanthocyanidins in common foods and estimations of normal consumption.J. Nutr. 2004, 134, 613-617.
 • [10] Hager T., Howard L.R., Liyanage R., Lay J.O., Prior R.L.: Ellagitannin composition of blackberry as determined by HPLC-ESI-MS. J. Agric. Food Chem., 2008, 56, 661-669.
 • [11] Hanlin R.L., Kelm M.A., Wilkinson K.L., Downey M.O.: Detailed characterization of proanthocyanidins in skin, seeds, and wine Shiraz and Cabernet Sauvignon wine grapes (Vitis vinifera). J. Agric.Food Chem., 2011, 59, 13265-13276.
 • [12] Heber D.: Multitargeted therapy of cancer by ellagitannins. Cancer Letters, 2008, 269, 262-268.
 • [13] Jensen G.S., Wu X., Patterson K.M., Barnes J., Carter S.G., Scherwitz L., Beaman, R., Endres J.R., Schauss A.G.: In vitro and in vivo antioxidant and anti-inflammatory capacities of an antioxidantrichfruit and berry juice blend. Results of a pilot and randomized, double-blinded, placebo-controlled,crossover study. J. Agric. Food Chem., 2008, 56, 8326-8333.
 • [14] Jordheim M., Enerstvedt K.H., Andersen Ø.M.: Identification of cyanidin 3-O-β-(6″-(3-Hydroxy-3-methylglutaroyl)glucoside) and other anthocyanins from wild and cultivated blackberries. J. Agric.Food Chem., 2011, 59 (13), 7436-7440.
 • [15] Karlsen A., Retterstol L., Laake, P., Paur, I., Kjolsrud-Bohn S., Sandvik L., Blomhoff R.: Anthocyanins inhibit nuclear factor-k B activation in monocytes and reduce plasma concentrations of proinflammatorymediators in healthy adults. J. Nutr., 2007, 137, 1951-1954.
 • [16] Kaume L., Howard L.R., Devareddy L.: The blackberry fruit: A review on its composition and chemistry, metabolism and bioavailability, and health benefits. J. Agric. Food Chem., 2012, 60 (23),5716-5727.
 • [17] Kennedy J.A., Jones G.P.: Analysis of proanthocyanidin cleavage products following acid-catalysis in the presence of excess phloroglucinol. J. Agric. Food Chem., 2001, 49, 1740-1746.
 • [18] Klimczak E., Rozpara E., Król B.: Rozmieszczenie elagotanin w soku, miąższu i nasionach jako dodatkowe kryterium optymalnego zagospodarowania truskawek. Żywność. Nauka. Technologia.Jakość, 2011, 6 (79), 142-154.
 • [19] Knekt P., Järvinen R., Seppänen R., Heliövaara M., Teppo L., Pukkala E., Aromaa A.: Dietary flavonoids and the risk of lung cancer and other malignant neoplasms. Am. J. Epidemiol., 1997, 146,223-230.
 • [20] Krikorian R., Shidler M.D., Nash T.A., Kalt W., Vinqvist-Tymchuk M.R., Shukitt-Hale B., Joseph J.A.: Blueberry supplementation improves memory in older adults. J. Agric. Food Chem., 2010, 58,3996-4000.
 • [21] Mertz C., Cheynier V., Günata Z., Brat P.: Analysis of phenolic compounds in two blackberry species (Rubus glaucus and Rubus adenotrichus) by high-performance liquid chromatography with diodearray detection and electrospray ion trap mass spectrometry. J. Agric. Food Chem., 2007, 55,8616-8624.
 • [22] Orzeł A., Król K., Jagła J.: Ocena nowo wychodowanych odmian i klonów jeżyny (Rubus fruticosus L.) programu hodowlanego sadowniczego zakładu doświadczalnego ISK w Brzeznej. Zesz. Nauk.Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa, 2010, 18, 131-141.
 • [23] Rzeppa S., Von Bargen C., Bittner K., Humpf H.U.: Analysis of flavan-3-ols and procyanidins in food samples by reversed phase high-performance liquid chromatography coupled to electrosprayionization tandem mass spectrometry (RP-HPLC-ESI-MS/MS). J. Agric. Food Chem., 2011, 59(19), 10594-10603.
 • [24] Sellappan S., Akoh C.C., Krewer G.: Phenolic compounds and antioxidant capacity of Georgia-Grown blueberries and blackberries. J. Agric. Food Chem., 2002, 50 (8), 2432-2438.
 • [25] Siriwoharn, T.; Wrolstad, R.E.; Durst, R.W. Identification of ellagic acid in blackberry juice sediment. J. Food Sci., 2005, 70, 189-197.
 • [26] Sójka M., Król B.: Composition of industrial seedless black currant pomace. Eur. Food Res. Technol., 2009, 228, 597-605.
 • [27] Sójka M., Klimczak E., Macierzyński J., Kołodziejczyk K.: Nutrient and polyphenolic composition of industrial strawberry press cake. Eur. Food Res. Technol., 2013, 237 (6), 995-1007.
 • [28] Steffensen S.K., Pedersen H.A., Labourian R., Mortnesen A.G., Laursen B., de Troiani R.M., Noellemeyer E.J., Janovska D., Stavelikova H., Taberner A., Christophersen C., Formsgaard I.S.: Variationof polyphenols and betaines in aerial parts of young, field-grown Amaranthus genotypes. J.Argic. Food Chem., 2011, 59 (22), 12073-12082.
 • [29] Strik B.C.: Berry crops: worldwide area and production systems.: In berry fruit value added products for health promotion. Ed. CRC, Boca Raton, 2007, Vol. 1, p. 349.
 • [30] Strik B.C., Clark, J.R., Finn, C.E., Banados, M.P.: Worldwide production of blackberries. Acta Hortic., 2008, 777, 209-217.
 • [31] Thomasset S., Berry D.P., Cai H., West K., Marczylo T.H., Marsden D., Brown K., Dennison A., Garcea, G., Miller A.: Pilot study of oral anthocyanins for colorectal cancer chemoprevention. CancerPrev. Res., 2009, 2, 625-633.
 • [32] Volak J., Stodola J.: Rośliny lecznicze. PWR i L, Warszawa 1987.
 • [33] Informacje własne serwisu fresh-market. [online]. Dostępne w internecie [01.09.2013]:http://www.fresh-market.pl/katalog_produktow/Owoce/runo_lesne;n1544313195.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171341127

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.