PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 2(15) | 132--152
Tytuł artykułu

Zajęcie pasa drogowego w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych

Warianty tytułu
Seizure of a Roadway in Light of Judicial Decisions of Administrative Courts
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Niniejsze opracowane obejmuje problematykę administracyjno-prawnej regulacji zajęcia pasa drogowego. Podstawę prawną zajęcia pasa drogowego, stanowi ustawa o drogach publicznych, a także akty wykonawcze10 do tej ustawy. Problematyka niniejszego opracowania przedstawiona będzie głównie z uwzględnieniem orzecznictwa sądów administracyjnych. Zgodnie z art. 153 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania wyrażone w orzeczeniu sądu wiążą w sprawie indywidualnej ten sąd, oraz organ, którego działanie lub bezczynność było przedmiotem zaskarżenia11. W zakresie związania wojewódzkich sądów administracyjnych oceną prawną dokonaną przez Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie indywidualnej, znajduje zastosowanie art. 190 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Zgodnie z art. 190 sąd, któremu sprawa została przekazana, związany jest wykładnią prawa dokonaną w tej sprawie przez Naczelny Sąd Administracyjny. Orzecznictwo sądowe w sprawach administracyjnych, ma znaczenie nie tylko dla rozstrzygania indywidualnych spraw, gdzie ocena prawna wyrażona przez sąd w orzeczeniu wiąże ten sąd oraz organ administracji. Pozycja sądów administracyjnych wpływa również na to, iż organy administracyjne, stosują wykładnię przepisów prawa przyjętą przez sądy administracyjne. (fragment tekstu)
EN
Problems of the hereby elaboration will constitute administrative and legal questions in the subject of seizure of a roadway. Analysis of a juridical construction of the institution of seizure of a roadway will be performed with particular taking into consideration courts' judicial decisions and also juris-diction of organs of the public administration. The objective scope of the hereby article will include a procedure of locating in a roadway objects or arrangements and also granting permissions to seizure the roadway. The legal ground of the institution of seizure of the roadway constitutes act of 21 March 1985 on public roads and also executive acts issued on this ground. Public roads belong to areas covered by a particular legal regime. In relation with it the scope of freedoms and civil rights is subject to significant limitation in the sphere of undertaking activity in limits of the roadway. Interference in the sphere of civil rights in order to protect the public interest often constitutes a source of origin of disputes concerning interpretation and application of legal regulations. Doubts originating on this background are the subject of jurisdiction activity of organs of public administration and courts. As well, problems of seizure of the roadway constitutes the subject of numerous judicial and administrative decisions. The hereby elaboration, while using the logical-language method and including attainment of jurisdiction, constitutes an effort of complex presentation of the institution of seizure of the roadway. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
132--152
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Bibliografia
 • Z. Leoński, Materialne prawo administracyjne, Warszawa 2005, s. 159-160.
 • B. Kołaczkowski, Drogi publiczne w Rzeczpospolitej Polskiej jako obszary objęte szczególnym reżimem prawnym, maszynopis rozprawy doktorskiej, Poznań 2001, Biblioteka Główna UAM, s. 12-13.
 • M. Szewczyk, Nadzór w materialnym prawie administracyjnym, Poznań 1995, s. 45.
 • M. Walnik, W. Węcławowicz, W. Cieszanowski, Prawne aspekty nadzoru nad pasem drogowym, Polskie Drogi 2003, Nr 10, s. 16.
 • J. P. Tarno, Prawo o po-stępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2008, s. 377-486.
 • T. Woś, Postępowanie sądowadministracyjne, Warszawa 1999, s. 267.
 • S. Władyka, Wiążąca wykładnia sądowa, Warszawa 1971, s. 9 i n.
 • W. Skrzydło, Sądy i Trybunały w praktyce stosowania Konstytucji: Wpływ orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego na działalność administracji publicznej, [w:] Podstawowe problemy stosowania Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, pod red. K. Działochy, Warszawa 2004, s. 272-274.
 • P. Winczorek, Prawo konstytucyjne Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa 2003, s. 89.
 • M. Kotulski, Orzecznictwo sądów administracyjnych na tle wybranej problematyki ustawy o drogach publicznych, Casus 2006, s. 41.
 • A. Serbeńska, Ustawa o drogach publicznych w praktyce, Polskie Drogi 2006, nr 1-2, s. 27.
 • A. Ostrowska, Prawne opinie resortu infrastruktury, Polskie Drogi 2004, nr 5, s. 78.
 • W. Kotowski, B. Kurzępa, Drogi publiczne. Komentarz praktyczny, Warszawa 2005, s. 160.
 • A. Janik-Hekiert, R. Kulik, Utrzymanie i ochrona pasa drogowego, Warszawa 2006, s. 92.
 • A. Mazurek, Odpowiedzialność cywilna zarządcy drogi publicznej w świetle praktyki zawodowej i sądowej, Polskie Drogi 2004, nr 10, s. 18.
 • K. Dziadosz, Nowe zasady i warunki zajmowania pasa drogowego, Polskie Drogi 2006, nr 6, s. 53-55.
 • K. Sobieralski, Infrastruktura w pasie drogowym; inwestor uiszcza opłatę co roku, do 15 stycznia, Rzeczpospolita z dnia 24 stycznia 2007 r.
 • B. Lubach, M. Walnik, Suplement do opracowania pt. Zastosowanie przepisów prawnych w działalności zarządców dróg, Warszawa 1997, s. 6.
 • H. Kania, Procedura egzekucji kar, [w:] Zarządzanie pasem drogowym - aspekty organizacyjne i prawne, IV Forum szkoleniowe dla zarządców dróg i ich służb prawnych, Warszawa 2 - 4 października 2006, s. 63-74.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171341145

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.