PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 2(15) | 187--217
Tytuł artykułu

Zadania samorządu terytorialnego w świetle ustrojowych ustaw samorządowych a zasada pomocniczości

Warianty tytułu
Tasks of a Local Government in Light of Structural Self-government Acts and the Principle of Ancillary Feature
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Podstawowym przedmiotem działalności samorządu terytorialnego jest uczestnictwo w sprawowaniu władzy publicznej i wykonywanie zadań administracji publicznej w Polsce. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.1 statuując taką pozycję samorządu terytorialnego dokonuje równocześnie określenia ogólnej koncepcji zadań wykonywanych przez ten samorząd. Koncepcja ta zakłada w szczególności: wykonywanie przez samorząd terytorialny w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność istotnej części zadań publicznych przysługujących mu w ramach ustaw, prymat gminy w wykonywaniu wszystkich zadań samorządu terytorialnego za wyjątkiem jedynie tych, które są przypisane do wyraźnej kompetencji innych jednostek samorządu terytorialnego, oraz ustanawia kategorię jego zadań własnych, jako służących zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej, gwarantując w ten sposób jednostkom samorządu terytorialnego nienaruszalną sferę ich zadań i kompetencji. (fragment tekstu)
EN
In the article there were characterised relations occurring between the principle of ancillary feature and tasks of entities of a local government on grounds of which the constitutional conception of the local government is built. Provisions regulating tasks of a commune, county and province were characterised in three basic parts. The author writing about the role of agreements in realisation of the principle of ancillary feature, persuades that the provincial self-government does not have a possibility to overtake tasks belonging to communes and counties. Other functions of the principle of ancillary feature were also discussed, among others influence on the subject of agreements negotiated between entities of the local government and the role which it plays in determining basic principles of performance of the public tasks. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
187--217
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
Bibliografia
 • B. Dolnicki, Samorząd terytorialny, wyd. II, Kraków 2003, s. 22.
 • F. Saint-Quen, Podział władzy w demokracji europejskiej, Samorząd Terytorialny 1991, nr 6, s. 4.
 • M. Ofiarska, Formy publicznoprawne współdziałania jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2008, s. 262.
 • E. Olejniczak-Szałowska, Referendum lokalne w świetle ustawodawstwa polskiego, Warszawa 2002, s. 93.
 • H. Izdebski, Samorząd Terytorialny. Podstawy ustroju i działalności. wyd. III, Warszawa 2004, s. 20 i 94.
 • Z. Bukowski, [w:] Z. Bukowski, T. Jędrzejewski, P. Rączka, Ustrój samorządu terytorialnego, Toruń 2003, s. 91.
 • P. Dobosz, [w:] K. Bandarzewski, P. Chmielnicki, P. Dobosz, W. Kisiel, P. Kryczko, M. Mączyński, S. Płażek, Komentarz do ustawy o samorządzie gminnym, wyd. 2, Warszawa 2006, s. 98.
 • T. Moll, Zakres działania i zadania gminy, Administracja. Teoria - Dydaktyka - Praktyka 2007, z. 3(8), s. 128.
 • M. Jaroszyński, Zagadnienia samorządu, Londyn 1942, przedruk obszernych fragmentów [w:] PiP 1974, z. 6, s. 7 i 8.
 • E. Olejniczak-Szałowska, [w:] Zadania własne i zlecone samorządu terytorialnego, "Samorząd Terytorialny" 2000, nr 12/120, s. 12 i 13.
 • E. Ochendowski, Prawo administracyjne. Część ogólna, Toruń 2004, s. 330 .
 • W. Kisiel, [w:] K. Bandarzewski, P. Chmielnicki, W. Kisiel, Prawo samorządu terytorialnego w Polsce, Warszawa 2006, s. 82 i 83.
 • D.Dąbek, [w:] Prawo miejscowe samorządu terytorialnego, Bydgoszcz - Kraków 2003, s. 230 i nast.
 • D. Kijowski, M. Kulesza, W. Misiąg, S. Prutis, M. Stec, J. Szlachta, J. Zaleski, Dysfunkcyjny podział kompetencji między terytorialnymi organami administracji publicznej w wybranych zakresach administracji publicznej: ochronie środowiska, ochronie przyrody, gospodarce wodnej, "Samorząd Terytorialny" 2005, nr 1-2, s. 98.
 • L. Wengler, [w:] Uwagi o niektórych aspektach porozumienia komunalnego, "Samorząd Terytorialny" 1997, nr 4, s. 34.
 • A. Agopszowicz, [w:] A. Agopszowicz, Z. Gilowska, Ustawa o gminnym samorządzie terytorialnym. Komentarz, Warszawa 1999, s. 80.
 • P. Brzezicka, Porozumienie administracyjne - problemy węzłowe, "PiP" 2000, nr 6 (652), s. 47.
 • R. Cybulska, [w:] B. Dolnicki (red.), R. Cybulska, J. Glumińska-Pawlic, J. Jagoda, C. Martysz, M. Taniewska-Banacka, A. Wierzbica, Ustawa o samorządzie powiatowym. Komentarz, wyd. 2, uwagi do art. 4, s. 27.
 • Z. Niewiadomski, [w:] M. Kallas, I. Lipowicz, Z. Niewiadomski, G. Szpor, Prawo administracyjne. Część ustrojowa, Warszawa 2002, s. 146.
 • P. Dobosz, [w:] K. Bandarzewski, P. Chmielnicki, D. Dąbek, P. Dobosz, W. Kisiel, M. Kotulski, P. Kryczko, M. Mączyński, S. Płażek, I. Skrzydło-Niżnik, Komentarz do ustawy o samorządzie powiatowym, Warszawa 2005, s. 78.
 • L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, wyd. II, Warszawa 1998, s. 59.
 • M. Stec, Podział zadań i kompetencji w nowym ustroju terytorialnym Polski - kryteria i ich normatywna realizacja, [w:] Nowy podział kompetencji i zadań w administracji rządowej i samorządzie terytorialnym, Reforma Administracji Publicznej, z. 3, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa, wrzesień 1998, s. 49.
 • K. Bandarzewski, [w:] K. Bandarzewski, P. Chmielnicki, D. Dąbek, P. Dobosz, W. Kisiel, M. Kotulski, P. Kryczko, S. Płażek, I. Skrzydło-Niżnik, Komentarz do ustawy o samorządzie województwa, Warszawa 2005, s. 87 i nast.;
 • B. Dolnicki, Koncepcja województwa samorządowego, "Samorząd Terytorialny" 1999, nr 6, s. 21.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171341151

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.