PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 10 Innowacje w transporcie technologie i procesy | 63--74
Tytuł artykułu

Zarządzanie cyklem projektu narzędziem innowacyjności w transporcie

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Project` Cycle Management as an Instrument of Innovation in Transport
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wprowadzenie Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej spowodowało wiele zmian, nie zawsze postrzeganych przez Polaków pozytywnie, ale niewątpliwie nieuniknionych. W dynamicznie zmieniającym się otoczeniu organizacje są zmuszone do podejmowania przedsięwzięć innowacyjnych. Wspieranie i zwiększenie innowacyjności oraz konkurencyjności polskiej gospodarki to cele strategiczne Polski w UE, zgodne z wytycznymi zawartymi w dokumentach unijnych. Obowiązek i chęć wypełniania zaleceń europejskich daje możliwość nadrobienia zaległości cywilizacyjnych w stosunku do krajów Europy Zachodniej. Programy operacyjne zostały opracowane w celu organizacji pozyskiwania unijnych środków finansowych na zrealizowanie konkretnych projektów. Ze względu na znaczący udział transportu w budowaniu nowoczesnej gospodarki w ramach programów operacyjnych ustalone są priorytety, działania, poddziałania przeznaczone dla tego sektora. Inwestycje w transporcie wymagają wysokich nakładów finansowych, a bez pomocy ze strony UE w większości byłyby niemożliwe do zrealizowania. Podniesienie innowacyjności w transporcie jest niezwykle ważne dla rozwoju gospodarki narodowej. W większości przypadków finansowane projekty zostają wyłonione w trybie konkursowym. Złożone wnioski wraz z załącznikami podlegają szczegółowej ocenie formalnej i merytorycznej, ponieważ są dokumentami, w których zaplanowana jest cała inwestycja pod względem finansowym i organizacyjnym. Wysoka jakość przygotowanego wniosku o dofinansowanie projektu, a także późniejsza jego sprawna realizacja wymagają stosowania systemu zarządzania projektami opartego na niezawodnych, elastycznych oraz uwzględniających innowacyjny charakter każdego projektu metodach i technikach.(abstrakt autora)
EN
The main aim of the article is to present the necessity of applying efficient project's management system in transport. This system should consists of reliable, flexible and individual methods and techniques. The innovative character of each project requires readjusting of individual standard procedures. They depend on operating range, time, cost and quality. The European Commission approved the set of instruments which are used to create and manage a project. This is called the Project Cycle Management (PCM).(author's abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
autor
 • Akademia Morska w Szczecinie
Bibliografia
 • Biała Księga UE "Europejska polityka transportowa 2010: czas na podjęcie decyzji", Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela 2001.
 • Podręcznik - Zarządzanie cyklem projektu (polska adaptacja), Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa 2004.
 • Podręcznik - Zarządzanie cyklem projektu, Komisja Europejska, Biuro Współpracy EuropeAid, Bruksela 2001.
 • Polityka Transportowa Państwa na lata 2006-2025, Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa 2005.
 • Polska. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013, wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Narodowa Strategia Spójności, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, maj 2007 r.
 • Strategiczne Wytyczne Wspólnoty dla spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej (2006/702/WE), Dz. Urz. UE L 291/11 - 21.10.2006 r.
 • Transport. Aktualne problemy integracji z UE, W. Rydzkowski, K. Wojewódzka-Król (red.), Wydawnicwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 • Uszczegółowienie Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Gdańsk, lipiec 2009 r.
 • Uszczegółowienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Szczecin, lipiec 2009 r.
 • Wytyczne do studiów wykonalności dla projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Załącznik nr 2 do Przewodnika benefi cjenta RPO WP 2007-2013, Gdańsk, marzec 2009 r.
 • Wytyczne do studiów wykonalności w zakresie infrastruktury drogowej: Poddziałanie 2.1.1/2.1.2/2.1.3, opracowanie wykonane na zamówienie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego współfi nansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Warszawa, marzec 2008 r.
 • www.dpr.woj-pomorskie.pl.
 • www.funduszestrukturalne.gov.pl.
 • www.rpo.wzp.pl.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171341209

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.