PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 8 | 13--20
Tytuł artykułu

Etyka a rozwój organizacji zarządzanej projakościowo

Warianty tytułu
Ethics Versus Development of Pro-qualitatively Managed Organisation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem publikacji jest ukazanie relacji pomiędzy etyką, a projakościowym zarządzaniem. Autor dokonując przeglądu literatury dąży do wskazania wzajemnych zależności. Ukazuje, iż organizacja projakościowo zarządzania powinna być zdolna do przestrzegania etycznych standardów, co zwiększa szansę na nawiązanie stałych relacji z interesariuszami, bazujących na wzajemnym zaufaniu. Efektem takiego postępowania jest możliwość trwałego i zrównoważonego ich rozwoju, podejmowania decyzji społecznie odpowiedzialnych. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the publication is to show the relation between ethics and pro-qualitative management. Having overviewed literature, the author of the article strives to present mutual dependencies. He shows that an organisation which is managed in a pro-qualitative way may be able to comply with ethical standards because it increases the chance of forming firm relationships with interested people counting on mutual trust. The effect of such procedure is the possibility of permanent and balanced development as well as making socially responsible decisions. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
13--20
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • [1] BAKIER В., Konceptualizacja kategorii konkurencyjności w naukach ekonomicznych, Optimum - Studia Ekonomiczne 2012, nr 6(60).
 • [2] BARCIK A., Etyka biznesu w zarządzaniu przedsiębiorstwem w polskiej gospodarce rynkowej, Agencja Wydawnicza "Trio", Katowice 2000.
 • [3] BĄK D., PILCH R, Polityka i etyka w organizacji, Przegląd Organizacji" 2014, nr 1.
 • [4] BŁAŻEJEWSKI J. (red.), Etyka w edukacji, nauce, polityce i biznesie, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdański 2007.
 • [5] BORKOWSKA S., Równowaga między pracą a życiem zawodowym, Acta Universitalis Lodziensis, Folia Oeconomica 2010, nr 240.
 • [6] BORYS T. (red.), Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Warszawa-Białystok 2005.
 • [7] BORYS Т., Znaczenie integracji w naukach ekonomicznych, "Problemy Jakości" 2013, nr 7-8.
 • [8] BUGDOL M., Gry i zachowania nieetyczne w organizacji, Difin, Warszawa 2007.
 • [9] BUGDOL M., Wartości etyczne w zarządzaniu przez jakość, [w:] SKRZYPEK E. (red.), Etyk, a jakość i efektywność organizacji, Wyd. UMCS w Lublinie, Lublin 2010.
 • [10] FERNANDEZ S., Examining the Effects of Leadership Behavior on Employee Perceptions of Performance and Job Satisfaction, "Public Performance & Management Review" 2008, Vol. 32, Iss. 2.
 • [11] FILEK J., Wprowadzenie do etyki biznesu, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 2004.
 • [12] FIREDMAN M., Społeczna odpowiedzialność biznesu to zwiększenie zysków, [w:] CHRYSSIDES D., KALER H.J. (red.), Wprowadzenie do etyki biznesu, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1999.
 • [13] GASPARSKI W., JABŁOŃSKA-BONCA J., Biznes. Prawo. Etyka, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.
 • [14] GRUDZEWSKI W., HEJDUK I., Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa 2004.
 • [15] IRWING P.G., MONTES S.D., Met Expectations: The Effects of Expected and Delivered Inducements on Employee Satisfaction, "Journal of Occupational & Organizational Psychology" 2009, No. 82(2).
 • [16] KAFEL P., SIKORA Т., Integracja systemów zarządzania, "Problemy Jakości" 2011, nr 8.
 • [17] KIETLIŃSKI K" REYES V.M., Etyka w biznesie i zarządzaniu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 • [18] KOTARBIŃSKI Т., Traktat o dobrej robocie, PWN, Warszawa 1981.
 • [19] KRZYŻANOWSKI L., Podstawy nauko organizacji i zarządzaniu, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1994.
 • [20] ŁUKASIŃSKI W., Doskonalenie organizacji zarządzanej projakościowo z wykorzystaniem modeli samooceny, Wyd. Naukowe AKAPIT, Kraków 2012.
 • [21] ŁUKASIŃSKI W., SIKORA Т., Filozofia TQM szansą na skuteczne zarządzanie organizacją, "Problemy Jakości" 2008, nr 11.
 • [22] MANTURA W., Zarys kwalitologii, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2010.
 • [23] MARTYNIAK Z., Organizatoryka, PWE, Warszawa 1987.
 • [24] NAYBPOUR M. R., KOEHN D" The Ethics of Quality: Problems and Preconditions, "Journal of Business Ethic" 2003, No. 44.
 • [25] NOGALSKI В., Idea strategii "błękitnego oceanu" w rozwiązywaniu kluczowych problemów polskich przedsiębiorstw w zakresie zarządzania, [w:] ROKITA J. (red.), Ku nowym paradygmatom nauk o zarządzaniu, Wyd. GSWSH im. Wojciecha Korfantego, Katowice 2008.
 • [26] NOVAK M., Business as a Calling. Work and the Examined Life, New York 1996.
 • [27] PN-EN ISO 9001:2009, System zarządzania jakością, Wymagania, PKN, Warszawa 2009.
 • [28] PSZCZOŁOWSKI Т., Mata encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Ossolineum, Wrocław 1988.
 • [29] SIMONS J., Employee Significance Within Stakeholder-Accountable Performance Management Systems, "TQM Magazine" 2008, No. 20(5).
 • [30] SNIHUR S., Etyka biznesu. Zarys wybranych zagadnień, Wyd. SGGW, Warszawa 2006.
 • [31] SOLOMON R., Arystotelowskie podejście do etyki biznesu, [w:] RYAN L.V., SÓJKA J. (red.), Etyka biznesu, "W drodze", Poznań 1997.
 • [32] STABRYŁA A., Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2000.
 • [33] STASIAK Т., Humanizacja pracy wyspecjalizowane, Instytut Wydawniczy CRZZ, Warszawa 1976.
 • [34] STONER J.A.F., FREEMAN R.E., GILBERT D.R., Kierowanie, PWE, Warszawa 1998.
 • [35] SZCZEPAŃSKA K., Strategie w zarządzaniu jakością, "ABC Jakości. Badania. Certyfikacja. Notyfikacja. Quality Review" 2010, nr 3-4(63-64).
 • [36] SZCZEPAŃSKA K., TQM w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Wyd. POLTEXT, Warszawa 2010.
 • [37] ZBIEGIEŃ-MACIĄG L., Etyka w zarządzaniu, Wyd. C.I.M., Warszawa 1996.
 • [38] ZDUNEK A., Etyka w nauce, w polityce, w medycynie, w biznesie, Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Lublin 2003.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171341223

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.