PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 19 (3) Zeszyty Pedagogiczno-Medyczne : Innowacyjność i Kreatywność w Pedagogice | 129--145
Tytuł artykułu

Organizacja zajęć przedmiotu "Wychowanie do życia w rodzinie" w gimnazjach w Polsce

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Organising Classes on the Subject "Family Life Education" in Junior Higschool in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Badania własne przeprowadzono w wylosowanych 607 gimnazjach, ze wszystkich 16 województw w Polsce, badani byli nauczyciele przedmiotu "Wychowanie do życia w rodzinie", a zwrot ankiet wypełnionych i zakwalifikowanych do dalszego opracowania w programie SPSS wynosił 471. W badaniach wykorzystano autorski kwestionariusz ankiety składający się z 46 pytań, w tym 5 stanowiło metryczkę. Celem badań było poznanie organizacji i realizacji nauczania przedmiotu "Wychowanie do życia w rodzinie" w opinii badanych nauczycieli gimnazjów w Polsce. Wyniki badań wskazują, iż nauczyciele w ok. 99% mają ukończone studia magisterskie i ok. 1% ma ukończone studia licencjackie. Studia podyplomowe z tego zakresu ma ukończone tylko 45%, a 23% ma ukończone kierunki studiów nie związane z nauczanym przedmiotem. Z badań wynika, iż w badanych gimnazjach obecność uczniów na tych zajęciach jest powyżej 70%, co potwierdza ok. 92% badanych nauczycieli. Określając warunki realizacji przedmiotu WdŻR, w zakresie ilości godzin zajęć - największy odsetek badanych nauczycieli podało 14 godzin - 48%, 15 i więcej godzin podało ok. 47% i 5% podało, iż realizuje mniej niż 14 godzin zajęć, czyli nie spełnia założeń rozporządzenia MEN. Sposób oceniania osiągnięć uczniów badani nauczyciele realizują różnie, ok. 10%, nie stosuje żadnej oceny, za aktywność w czasie lekcji - 53%, ocenia na podstawie obecności 22%, a według szkolnego systemu oceniania - ocenia tylko ok. 7% nauczycieli. Badani nauczyciele w 93% korzystają z programu i podręczników jednej autorki. (abstrakt oryginalny)
EN
Our study was conducted in 607 randomly selected secondary schools from all 16 provinces in Poland, the respondents were teachers of the subject "Education for family life" and the return of questionnaires completed and qualified for the further SPSS program development was 471. Own questionnaire, consisting of 46 questions, including 5 imprint questions, was used during the study. The aim of study was to investigate the organization and implementation of the subject "Education for family life" surveyed among the secondary school teachers in Poland. The results show that about 99% teachers have completed master's degree and about 1% have completed undergraduate studies. Postgraduate studies in this field have been completed only bz 45%, and 23% of teachers have completed courses unrelated to the subject taught. The research shows that the attendance level on these courses among the secondary school surveyed students is above 70%, which was confirmed by approximately 92% of the surveyed teachers. Specifying the terms of WdŻR course implementation, in terms of the number of class hours - the highest percentage of teachers reported 14 hours - 48%, 15 or more hours reported approximately 47% and 5% reported that performs less than 14 hours of classes which do not fulfill the requirements of MEN Regulation. In order to assess student achievement, teachers implement different criteria, about 10% do not use any assessment, the activity in the classroom - 53%, 22% asses on the basis of the attendance, and according to the school grading system - estimated only about 7% of the teachers. 93% of surveyed teachers use the curricula and textbooks of one author. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • [1] Bednarski H., Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia wobec wyzwań XXI wieku, "Zdrowie Publiczne" 2002, nr 1.
 • [2] Cianciara D., Mościcka M., Przewłocka T., Kompetencje rodziny do wychowania seksualnego dzieci, "Rocznik PZH" 1994, nr 45.
 • [3] Grzelak S., Ocena skutków wychowania w dziedzinie seksualności w świetle zagranicznych badań naukowych, "Wychowawca" 2002, nr 3.
 • [4] Izdebski Z., Niemiec T., Wąż K., Zbyt młodzi, rodzice, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2011.
 • [5] Izdebski Z., Ryzykowna dekada. Seksualność Polaków w dobie HIV/AIDS, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2005.
 • [6] Izdebski Z., Seksualność Polaków na początku XXI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012.
 • [7] Izdebski Z., Wiedza na temat HIV/AIDS. Zachowania seksualne Polaków, 2004.
 • [8] Izdebski Z., Wychowanie do życia w rodzinie w opinii Polaków, Badania realizowane przez TNS OBOP, Warszawa 2009.
 • [9] Kozakiewicz M., U podstaw wychowania seksualnego, "Seksuologia" 1993, nr 5/7.
 • [10] Kultys A., Poglądy i postawy młodzieży wobec wybranych, dziedzin, życia seksualnego, "Kultura Fizyczna"1992, nr 3/4.
 • [11] Kuras B., Realizacja edukacji seksualnej, "Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne" 2001, nr 48.
 • [12] Sieja K., Leoński J., Bulsa M. i wsp., Program wychowania seksualnego na tle innych krajów europejskich, "Ginekologia Praktyczna" 2000, nr 8.
 • [13] Sirko J., Poręba R., Czynniki, wpływające na poziom wiedzy z zakresu wychowania płciowego młodzieży środowiska miejskiego, "Ginekologia Polska" 1993, nr 64.
 • [14] Wasilewski B.W., O potrzebie edukacji seksualnej, [w:] Zdrowie reprodukcyjne w Polsce - stan obecny i perspektywy rozwoju. I Kongres Demograficzny w Polsce, red. K.T. Niemiec, B. Balińska, Warszawa 2003.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171341387

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.