PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 50 nr 5 Doświadczenia w zakresie transferu wiedzy do społeczeństwa i gospodarki | 75--94
Tytuł artykułu

Komercjalizacja badań w naukach społeczno-humanistycznych na przykładzie dyskursu wokół społeczeństwa konsumpcyjnego

Autorzy
Warianty tytułu
Commercialization of Research in the Social Sciences and Humanities Based on the Discourse Surrounding the Consumerist Society
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W społeczeństwach zachodnich w ciągu ostatniego półwiecza dokonała się konsolidacja jednostek wokół dominującego dyskursu - konsolidacja, której nauki społeczne i humanistyczne nie potrafią uchwycić, gdyż każda z nich zajmuje się pewnym wycinkiem rzeczywistości, nie zastanawiając się nad wynikami innych badań ani nad innym ich celem niż wkład w rozwój własnej dziedziny. Podstawą takiej konsolidacji społeczeństwa była kiedyś narodowość, a dziś jest obrót towarowy, na mocy którego wszystkie przedmioty mogące być darem stają się towarem odartym z dodatkowego znaczenia. Komercjalizacja badań humanistycznych może m.in. służyć zrozumieniu tych procesów, a tym samym zrozumieniu nowego wymiaru bezpieczeństwa. Kiedyś bezpieczeństwo wiązało się z tożsamością narodową, dziś coraz częściej wiąże się z tożsamością grupy konsumentów lub tych, którzy nie utożsamiają się z konsumpcją. Celem artykułu jest wykazanie komercyjnego charakteru badań społeczno-humanistycznych, ich znaczenia w zakresie badań nad społeczeństwem konsumpcyjnym oraz wyznaczenie kierunków ich kontynuacji. Przedstawiona więc zostanie perspektywa badawcza, a następnie poprzez analizę tekstów opisujących społeczeństwo konsumpcyjne ich powiązania z koncepcją daru oraz znaczenie dla rozumienia procesów zachodzących obecnie w społeczeństwach takich jak polskie.(abstrakt oryginalny)
EN
Over the last fifty years in Western societies, there has been some consolidation among individuals around one predominant discourse, the consolidation whose social sciences and humanities are not able to grasp, as they each deal with only a fragment of reality. Neither one of these research areas consider the results of the other's research, nor their aims, apart from any significant contributions to their own field's development. The basis for this consolidation was once the nation. At present, however, it is a goods turnover, on whose strength all items that could have been gifts, become goods with no additional meaning. Commercialization of research in the humanities may help in understanding these processes. This will lead to a new dimension of security. In the past, security was associated with the national identity; nowadays however, it is more and more connected with the identity of the consumer group or the ones that do not identify themselves with consumption. The main aim of the presented analyses is to demonstrate a commercial character of social and humanistic studies, to show their significance as it pertains to the research on the consumerist society, and to set important trends to continue the research. Therefore, the research prospect will be presented here to show the connection between texts describing the consumerist society and the concept of the gift, and then to demonstrate how important they are to understand the processes occurring in such societies as the Polish one.(original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Bibliografia
 • Appadurai A., Nowoczesność bez granic. Kulturowe wymiary globalizacji, Universitas, Warszawa 2005.
 • Appadurai A., Strach przed mniejszościami. Esej o geografii gniewu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 • Appadurai A., Towards an antropology of things, w: The Social Life of Things: Commodities in Cultural Perspective, red. A. Appadurai, Cambridge University Press, Cambridge 1986.
 • Barth F., W stronę pełniejszego opisu i głębszej analizy zjawisk kulturowych, w: Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej, kontynuacje, red. M. Kempny, E. Nowicka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • Bloch M., Parry J., Pieniądz i moralność wymiany, w: Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej, red. M. Kempny, E. Nowicka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • Burszta W., Różnorodność i tożsamość. Antropologia jako kulturowa refleksyjność, Wyd. Poznańskie, Poznań 2004.
 • Duvignaud J., Dar z niczego. O antropologii święta, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007.
 • Elias N., Przemiany obyczajów w cywilizacji Zachodu, PIW, Warszawa 1980.
 • Geertz C., Opis gęsty, w: idem, Interpretacja kultury. Wybrane eseje, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004.
 • Godelier M., Zagadka daru, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010.
 • Kołakowski L., Główne nurty marksizmu, cz. III: Rozpad, Zysk i S-ka, Poznań 2000.
 • Krajewski M., Co dziś konsumujemy? Socjologia przedmiotów, w: Konsumpcja - istotny wymiar globalizacji kulturowej, red. A. Jawłowska, M. Kempny, IFiS PAN, Warszawa 2005.
 • Kuper A., Kultura - model antropologiczny, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005.
 • MacCannell D., Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej, Muza, Warszawa 2002.
 • Mauss M., Szkic o darze, w: idem, Socjologia i antropologia, KR, Warszawa 2001.
 • Miller D., Teoria zakupów, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011.
 • Pucek Z., Wstęp, w: C. Geertz, Zastane światło. Antropologiczne refleksje na tematy filozoficzne, Universitas, Kraków 2003.
 • Wilk R. R., Cliggett L., Ekonomie i kultury. Podstawy antropologii ekonomicznej, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171341425

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.