PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 50 nr 5 Doświadczenia w zakresie transferu wiedzy do społeczeństwa i gospodarki | 107--122
Tytuł artykułu

Bariery współpracy nauki i biznesu w Polsce - spojrzenie z perspektywy małych i średnich przedsiębiorstw wysokich technologii

Warianty tytułu
Barriers to Cooperation between Science and Business in Poland - a Perspective from High-tech Small and Medium-sized Enterprises
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest identyfikacja barier współpracy nauki i biznesu w Polsce. W tym celu wykorzystano wyniki badań własnych, przeprowadzonych w 2012 r. na celowo dobranej próbie 50 małych i średnich przedsiębiorstw z terenu całej Polski. Ze względu na specyfikę podjętego tematu do udziału w badaniu wytypowano firmy reprezentujące szeroko rozumiane branże zaawansowanych technologii. W opinii badanych do najpoważniejszych barier współpracy należy zaliczyć: brak środków finansowych, nadmierną biurokrację w instytucjach naukowo-badawczych oraz niedostosowanie ich oferty do potrzeb przedsiębiorstw. Zakres czasowy badań obejmował lata 2009-2011.
EN
The aim of this paper is the identification of barriers limiting possibilities for the cooperation between science and business in Poland. Within the study are the results of surveys conducted in 2012, among 50 small and medium-sized enterprises. Due to the nature of the undertaken subject, to participate in the research, companies representing a broadly defined sector of advanced technology were selected. The results of the survey indicate that the most serious barriers are: lack of financial resources, extended bureaucracy in scientific institutions, and the incompatibility of their offer(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Agrawal A., Engaging the inventor: Exploring licensing strategies for university inventions and the role of latent knowledge, "Strategic Management Journal" 2006, t. 27, nr 1.
 • Czerniak J., Polityka innowacyjna w Polsce. Analiza i proponowane kierunki zmian, Difin, Warszawa 2013.
 • Dooley L., Kirk D., University-industry collaboration. Grafting the entrepreneurial paradigm onto academic structures, "European Journal of Innovation Management" 2007, t. 10, nr 3.
 • Gomes J., Hurmelinna P., Amaral V., Blomqvist K., Managing relationships of the republic of science and the kingdom of industry, "The Journal of Workplace Learning" 2005, t. 17, nr 1-2.
 • Innowacyjność przedsiębiorstw na Mazowszu oraz współpraca ze szkołami wyższymi. Raport z badania pt. Diagnoza współpracy między szkolnictwem wyższym i sferą gospodarczą, w tym ekspertyza nt. innowacyjnych przedsiębiorstw na Mazowszu. Projekt Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza "Akademickie Mazowsze 2030", Warszawa 2012.
 • Jasiński A. H., Transformacja wyników badań naukowych do zastosowań praktycznych: podstawy teoretyczne i założenia modelowe, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" 2007, nr 480, Ekonomiczne problemy usług nr 13: Nauka - innowacje - gospodarka. SOOIPP Annual 2007, red. P. Niedzielski, J. Guliński, E. Stawasz.
 • Krzemiński Z., Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwie akademickim, w: Warunki skutecznej współpracy pomiędzy nauką a przedsiębiorstwami, red. M. Bąk, P. Kulawczuk, Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, Warszawa 2009.
 • Loof H., Brostrom A., Does knowledge diffusion between university and industry increase innovativeness?, "Journal of Technology Transfer" 2008, t. 33, nr 1.
 • Łącka I., Współpraca technologiczna polskich instytucji naukowych i badawczych z przedsiębiorstwami jako czynnik wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki, Wyd. Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Szczecin 2011.
 • Matusiak K.B., Budowa powiązań nauki z biznesem w gospodarce opartej na wiedzy. Rola i miejsce uniwersytetu w procesach innowacyjnych, Wyd. SGH, Warszawa 2010.
 • Maxwell I.E., Managing Sustainable Innovation. The Driver for Global Growth, Springer, New York 2009.
 • Olechnicka A., Potencjał nauki a innowacyjność regionów, Scholar, Warszawa 2012.
 • Siegel D. S., Waldman D. A., Atwater L. E., Link A. N., Commercial knowledge transfer from universities to firms: Improving the effectiveness of university - industry collaboration, "Journal of High Technology Management Research" 2003, t. 14, nr 1.
 • Warunki skutecznej współpracy pomiędzy nauką a przedsiębiorstwami, red. M. Bąk, P. Kulawczuk, Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, Warszawa 2009.
 • Współpraca nauki i biznesu jako czynnik wzmacniający innowacyjność regionu łódzkiego, red. J. Różański, Biblioteka, Łódź 2013.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171341451

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.