PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | t. 15, z. 11, cz. 2 Zarządzanie - nowe perspektywy w dobie zmian demograficznych - w świetle badań | 61--75
Tytuł artykułu

Poczucie zadowolenia z pracy - czy wiek ma znaczenie?

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Job Satisfaction - does the Age Matter?
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule podjęto tematykę satysfakcji z pracy. Dokonano przeglądu podstawowych aspektów tego zjawiska: sposobów definiowania, znaczenia z punktu widzenia przedsiębiorstwa oraz czynników wpływających na występowanie lub niewystępowanie zadowolenia z pracy. Celem głównym była próba odpowiedzi na pytanie, czy charakterystyki demograficzne pracownika - a konkretnie jego wiek - mają znaczenie dla odczuwania zadowolenia z pracy. Dla potwierdzenia lub zaprzeczenia tak sformułowanego pytania posłużono się wynikami badań przeprowadzonych wśród 856 pracowników organizacji uczestniczących w międzynarodowym projekcie projektu Best Agers Lighthouses - Strategic Age Management for SME in the Baltic Sea Region1. (fragment tekstu)
EN
Article discusses the issue of job satisfaction. The review of fundamental aspects of this phenomenon has been presented: how job satisfaction is defined, what is its meaning for the company and what factors do affect the presence or absence of job satisfaction. The main goal of the article is an attempt to find the answer whether the employee demographic characteristics - specifically the age - are important in the sense of job satisfaction. For confirmation or denial that questions authors analyzed selected results of the survey conducted among 856 workers of organizations participating in an international project Best Agers project Lighthouses - Age Strategic Management for SMEs in the Baltic Sea Region. In the results' analysis the non-parametric statistical methods were used, including tests of Kruskal Walis, U Mann - Whitney and ANOVA Fridman. (original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Gdańska
 • Politechnika Gdańska
Bibliografia
 • Al-Zoubi M.T. (2012), The shape of the relationship between salary and job satisfaction: a field study, "Far East Journal of Psychology and Business", t. 7, nr 3, z.1 3/7, ss. 1-12.
 • Armstrong M. (2000), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
 • Bańka A. (2002), Psychologia organizacji [w:] J. Strelau (red), Psychologia podręcznik akademicki, t.3, GWP, Gdańsk.
 • Bernal D, Snyder D., McDaniel M. (1998), The Age and Job Satisfaction Relationship: Does its Shape and Strength Still Evade Us?, "The Journals of Gerontology Series B: Psychological Sciences and Social Sciences", nr 53B, z. 5, ss. 287-293.
 • Bos J., Donders N., Bouwman-Brouwer K. i in. (2011), Determinants of job satisfaction in four age groups; university employees' point of view, "Tijdschrift voor toegepaste Arbowetenschap", nr 1, ss. 14-21.
 • Centrum Badania Opinii Społecznej (2013), Zadowolenie z pracy i jej oceny, Komunikat z badań, Warszawa, BS/10/2013. [online] http://www.cbos.pl/SPISKOM. POL/2013/K_010_13.PDF (pobrano 4.11.2-14).
 • Chmiel N. (2002), Psychologia pracy i organizacji, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 • Clark A., Oswald A., Warr P. (1996), Is job satisfaction U-shaped in age?, "Journal of Occupational and Organizational Psychology", Nr 69, z.1, ss. 57-81.
 • Derbis R., Bańka A. (1998), Poczucie jakości życia a swoboda działania i odpowiedzialności, Stowarzyszenie Psychologia i Architektura, Poznań.
 • Griffin R. (1996), Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Gros U. (2003), Zachowania organizacyjne w teorii i praktyce zarządzania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Hellriegel D., Slocum J.W. (2007), Organizational behavior, Thomson, Mason.
 • Interaktywny Instytut Badań Rynkowych (2010), Ogólnopolska satysfakcja pracowników, [online] http://www.hrweb.pl/wp-content/uploads/2010/11/HRweb_Mniej-zadowoleni-z-pracy.pdf (pobrano:4.11.2014).
 • Juchnowicz M. (2013), Satysfakcja z pracy determinantą jakości kapitału ludzkiego oraz kapitału relacyjnego, "Zarządzanie i Finanse", nr 4/1, ss. 101-100.
 • Katz R. (1978), The influence of job longevity on employee relations to task characteristics, "Human Relations", nr 8 (31), ss. 703-725.
 • Kopertyńska M.W. (2008), Motywowanie pracowników. Teoria i praktyka, Placet, Warszawa.
 • Lipka A. (2005), W stronę kwalitologii zasobów ludzkich, Difin, Warszawa.
 • Locke E.A. (1976), The Nature and Causes of Job Satisfaction. Handbook of Industrial and Organizational Psychology, Rand McNally Collage Publishing Company, Chicago.
 • Nair P.K. (2007), A Path Analysis of Relationship among Job Stress, Job Satisfaction, Motivation to Transfer and Transfer of Learning: Perception of Occupational Safety and Health Administration Outreach Trainers, Dissertation Submitted to the Office of Graduate Studies of Texas A&M University, [online] http://repository.tamu. edu/bitstream/handle/1969.1/ETD-TAMU-1670/NAIR-DISSERTATION.pdf (dostęp 04.11.2014).
 • Pąsik M. (2007), Rola kosztów pracy w zarządzaniu zasobami ludzkimi [w:] E. Orechwa-Maliszewska, J. Paszkowski, (red.) Zarządzanie wartością organizacji, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok.
 • Rutherford B., Boles J., Hamwi G.A. i in. (2009), The role of the seven dimensions of job satisfaction in salesperson's attitudes and behaviours, "Journal of Business Research", nr 62, z.11, ss. 1146-1151.
 • Rybak M. (2004) Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa.
 • Saari L.M., Judge T.A. (2004), Employee attitudes and job satisfaction, "Human Research Management", nr 43, z.4, ss. 395-407.
 • Saks A. (2009), Engagement: the academic perspective, Canadian HR Reporter, January 26.
 • Sikora J. (2000), Motywowanie pracowników, OPO, Bydgoszcz.
 • Sulmicka M. (2003), Przeciwdziałanie skutkom starzenia się społeczeństw w krajach wysoko rozwiniętych, "Polityka Społeczna", nr 4, ss. 24-29.
 • Tharenou P. (1993), A test of reciprocal causality for absenteeism, "Journal of Organizational Behavior", nr 14, z. 3, ss. 269-289.
 • Vroom V.H. (1964), Work and motivation, Wiley, New York.
 • Warr P. (1992), Age and occupational well-being, "Psychology and ageing", nr 7, z. 1, ss. 37-45.
 • Wideszal-Bazyl M. (2008), Stres wśród pracowników starszych, "Bezpieczeństwo pracy: nauka i praktyka", nr 7/8, ss. 6-9.
 • World Population Prospects 2012, Population Division of the United Nations, Department of Economic and Social Affairs of the United Nations Secretariat, New York [online] http://esa.un.org/wpp/ (pobrano 4.11.2014).
 • Worrell T.G. (2004), School Psychologists' Job Satisfaction: Ten Years Later, Doctoral Dissertation submitted to Virginia Polytechnic Institute and State University, Blacksburg, Virginia [online], http://scholar.lib.vt.edu/theses/available/etd- 05252004122551/unrestricted/Travisdiss.pdf, pobrano 4.11.2014.
 • Zhang J., Zheng W. (2009), How does satisfaction translate into performance? An examination of commitment and cultural values, "Human Resource Development Quarterly" nr 3, z. 20, ss. 331-351.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171341453

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.