PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2007 | nr 3 | 9--28
Tytuł artykułu

Globalny problem żywnościowy a polskie rolnictwo

Warianty tytułu
Global Food Problem and Polish Agriculture
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Ostanie półtorawiecze cechowało się stosunkowo szybkim wzrostem produkcji rolniczej, co umożliwiało wyżywienie rosnącej liczby ludności świata i to na coraz wyższym poziomie. Niemniej jednak nadal zjawisko głodu lub niedożywienia dotyka około 1/7 ludności naszego globu. Uważa się, iż wynika to z ubóstwa, a nie z niemożliwości wyprodukowania dostatecznego quantum produktów żywnościowych. Wskazuje na to permanentna nadwyżka podaży na rynkach rolnych, co stanowi przyczynę ponad 120-letniej tendencji relatywnego tanienia produktów rolnych. Obecnie pojawiają się symptomy zmiany sytuacji w tym zakresie. Z jednej strony szybko rośnie popyt na produkty rolne, z drugiej zaś pojawiają się istotne ograniczenia podażowe, związane przede wszystkim z nasilającymi się barierami środowiskowymi oraz koniecznymi zmianami technologicznymi. Te zmiany znajdują odzwierciedlenie w światowym handlu rolnym oraz ekonomice rolnictwa. Stwarza to nowe szanse dla rolnictwa polskiego poprzez spożytkowanie jego znaczącego potencjału. Zjawiska, określane mianem globalizacji, które te szanse potęgują, jednocześnie rodzą i zagrożenia. Zarówno te pierwsze, jak i te drugie mają istotne znaczenie dla polskiego rolnictwa i nie powinny umykać uwagi kreatorów polskiej polityki rolnej. (abstrakt oryginalny)
EN
The last 150 years were characterized by a relatively fast growth of agricultural production, which ensured conditions for feeding - to an ever more adequate extent, the world's increasing population. Nonetheless, the phenomenon of hunger and inadequate nutrition still affects about one-seventh of the globe's population. It is generally believed that this phenomenon is attributable to poverty and not to the inability to produce the sufficient quantity of agricultural products as suggested by the permanent oversupply on the food markets which has been the reason for a more than 120-year long trend towards the relative decline in the prices of agricultural products. Currently, symptoms of change in this respect become observable. On the one hand, the demand for agricultural products grows fast and, on the other hand, essential supply limitations surface that are connected chiefly with intensifying environmental barriers and indispensable technological changes. These changes find reflection in the global agricultural trade and in the agricultural economics. This creates new chances for Polish agriculture through the utilisation of its considerable potential. The phenomena, described as globalisation, which strengthen these chances also lead to the emergence of some threats. Both the former and the latter have an essential meaning for Polish agriculture and should not be neglected by the architects of Polish agricultural policy. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
9--28
Opis fizyczny
Twórcy
 • Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa
Bibliografia
 • Agra Europe, 2007, Perspectives for Food 2030, nr 2255.
 • Batie S.S., 2003, The Environmental Impacts on Genetically Modified Plants: Challenges to Decision Making. American Journal of Agricultural Economics.
 • Brown L., 2005, Outgrowing The Earth: The Food Security Challenge in an Age of Falling Water Tables and Rising Temperatures. Earth Policy Institute.
 • Brown L., 2006, Plan В 20. Rescuing a Planet under Stress and Civilization in Trouble. Earth Policy Institute. W.W. Norton&Company, New York-London.
 • Brown L., Larsen J., Fischlowitz-Roberts В., 2002, The Earth Policy Reader. Earth Policy Institute -W.W. Norton&Company, New York - London.
 • Bruinsma J. (ed.), 2003, World agriculture: towards 2015/2030. An FAO Perspective. FAO - Ear- thscan, London.
 • Bucola S.T., 2003, Rationality Awe, and the Demand for Biotechnology. American Journal of Agricultural Economics, no 5.
 • Burfisher M., Hopkins J. (eds.), 2003, Decoupled Payments: Household Income Transfers in Contemporary US Agriculture. USDA, ERS, Agricultural Economic Report No. 822, February.
 • Chichilinsky G., 1994, North - South Trade and the Environment. American Economic Review, vol. 84, no. 4.
 • Cochrane W.W., 1979, The Development of American Agriculture: An Historical Analysis. University of Minnesota Press, Minneapolis.
 • Colborn Т., Dumanoski D., Myers J.P., 1997, Nasza skradziona przyszłość. Wyd. Amber, Warszawa.
 • Cooper J. (ed.), 2005, Global Agricultural Policy Reform and Trade. Environmental Gains and Losses. Edward Elgar, Cheltenham, UK - Northampton USA.
 • Crosby A.W., 1999, Imperializm ekologiczny. PIW, Warszawa.
 • Czyżewski A., Grzelak A., Matuszczak A., 2006, Integracja versus globalizacja - jako problem polityki rolnej, [w:] Roczniki Naukowe Seria, T. VIII, z. 4, Warszawa - Poznań.
 • FAO, 2004, The State of Food and Agriculture 2003 - 2004. Agricultural Biotechnology: Meeting the Needs of the Poor?, Rome.
 • Gradziuk P., 2005, Rolnictwo dostawcą surowców energetycznych i energii, [w:] Polska wieś 2025. Wizja rozwoju. Pod red. J. Wiklina. Fundusz Współpracy, Warszawa.
 • Gradziuk P, Wojtaszek Z., 2002, Alternatywne wykorzystanie gruntów rolniczych na cele niezwiązane z produkcją żywności, [w:] Procesy dostosowawcze produkcji roślinnej w Polsce w kontekście integracji z Unią Europejską. Praca zbiór, pod red. nauk. B. Klepackiego. Wyd. Wieś Jutra, Warszawa.
 • Haen de H., 2005, Promoting agriculture for poverty reduction - building on the new political commitments. Quarterly Journal of International Agriculture, vol. 44, no. 4.
 • Ho M.-W., Ching L.L., 2003, The Case for a GM-Free Sustainable World. Third World Network and Institute of Science in Society. UK, London.
 • Huxley A., 1988, Nowy wspaniały świat, tłum. В. Baran, Kraków (I wyd. 1932).
 • Johnson M., Hazell P, Gulati A., 2003, The Role of Intermediate Factor Markets in Asia's Green Revolution: Lessons for Africa? American Journal of Agricultural Economics no. 5.
 • Knudsen O., Scandizzo P., 2001, Evaluating Risks of Biotechnology: The Precautionary Principle and the Social Standard. International Consortium on Agricultural Biotechnology Research. Ravello (Italy), June 15-18.
 • Kroma M.M., Flora C.B, 2003, Greening pesticides: A historical analysis of the social construction of farm chemical advertisements. Agricultural and Human Values no. 1.
 • Kruger A., 1997, Growth, Distortions and Patterns of Trade Among Many Countries. International Finance Section, Princeton University, Princeton, New Jersey.
 • Kus' J., Faber A., 2007, Alternatywne kierunki produkcji rolniczej, [w:] Współczesne uwarunkowania organizacji produkcji w gospodarstwach rolniczych. XII Konferencja Naukowa IUNG- PIB, 12 - 13 czerwca 2007 г., Puławy.
 • Lappe M., Bailay В., 1999, Against the Grain - The Genetic Transformation of Global Agriculture. Earthscan Publ. Ltd, London.
 • Malepszy S., 2006, Uwagi o wprowadzaniu do rolnictwa w Polsce odmian roślin genetycznie zmodyfikowanych. Postępy Nauk Rolniczych nr 6.
 • Naisbitt J., 1997, Megatrendy, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań.
 • Nalborczyk E., 2002, Przyszłość rolnictwa. Polska 2000 Plus, Biuletyn nr 2 (6).
 • NRC, 2002, Environmental Effects of Transgenic Plants: The Scope and Adequacy of Regulation. National Research Council, National Academy Press, Washington DC.
 • OECD, 1984, Issues and challenges for OECD agriculture in the 1980, Paris.
 • OECD-FAO, 2006, Agricultural Outlook 2006 - 2015, Paris.
 • Orwell R., 1997, Rok 1984, tłum. К. Mirkowicz, Warszawa (I wyd. 1947).
 • Quaim Q., Matuschke I., 2005, Impacts of genetically modified crops in developing countries: a survey. Quarterly Journal of International Agriculture, vol. 44, no. 3.
 • Pyłka-Gutowska E., 2004, Ekologia z ochroną środowiska. Wyd. Oświata, wyd. 6, Warszawa.
 • Rifkin J., '2005, Europejskie marzenie. Jak europejska wizja przyszłości zaćmiewa American Dream. Wyd. NADIR, Warszawa.
 • The Economist, 1996a, Will the world strove?, no 7992, November 16th.
 • The Economist, 1996b, Feeding the world, no 7992, November 16th.
 • The Economist, 2003a, Genetically modified food. Special report, no 8334, July 26th.
 • The Economist, 2003b, The promise of a blue revolution. Special report Fish farming, no 8336, August 2th.
 • Tomiałojć L., 2006, O uprawach GMO i zmodyfikowanej żywności. Aura nr 3.
 • Trusiewicz I., 2006, Ziołowe pola pachną pieniędzmi. "Rzeczpospolita" z 31 sierpnia.
 • UN, 2001, World population prospects, the 2000 revision - highlights. UN, New York.
 • Unnevehr L.J., 2004, Mad Cows and Bt Potatoes: Global Public Goods in the Food System. American Journal of Agricultural Economics, no 5.
 • Uphoff N. (ed.), 2002, Agroecological Innovations: Increasing Food Production with Participatory Development. Earthscan Publications Ltd., London.
 • Węgleński P., 2006, GMO. Aura nr 2.
 • Xu X., 1999, Do Stringent Environmental Regulations Reduce the International Competitiveness of Environmentally Sensitive Goods? A Global Perspective. World Development, vol. 27, no. 7.
 • Zegar J., 1996, Uwarunkowania i wyzwania rozwoju sektora rolno-żywnościowego w Polsce (Cz. I). IERiGŻ, Warszawa.
 • Zegar J., 2004, Dochody w strategii rozwoju rolnictwa (na progu integracji europejskiej). IERiGŻ, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171341515

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.