PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 50 nr 5 Doświadczenia w zakresie transferu wiedzy do społeczeństwa i gospodarki | 123--144
Tytuł artykułu

Współpraca nauki i biznesu na przykładzie jednostki ogólnouczelnianej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Warianty tytułu
Cooperation of Science and Business through the Example of a University-wide Faculty of the University of Economics in Katowice
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie studium przypadku współpracy nauki i biznesu na przykładzie wydzielonej ze struktury organizacyjnej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach jednostki ogólnouczelnianej, jaką jest Centrum Badań i Ekspertyz. Do podstawowych zadań jednostki należą: pozyskiwanie zleceń badawczych i eksperckich, organizowanie i integracja zespołów badawczych rozproszonych w uczelni, realizujących projekty badawcze oraz tworzenie trwałych form współpracy między nauką a praktyką1. Część empiryczna artykułu została napisana na podstawie zdobytego doświadczenia jako pracownika jednostki, uczestnika w realizacji projektów. Ukazano w niej zarówno problemy, jak i korzyści nawiązywania wzajemnej współpracy.(abstrakt oryginalny)
EN
This article presents a case study of practical experience in the cooperation of science and business through the example of a university-wide faculty of the University of Economics in Katowice. The Research and Expertise Center provides professional research, as well as, expert and consulting services. It draws on the knowledge and experience of the university's academics and researchers to create sustainable forms of cooperation between science and applied experience. Some empirical studies have been done on the basis of experience gained as an employee of an entity participation in the projects. The author shows the problems and the benefits in terms of establishing mutual cooperation.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Behawioralne determinanty rozwoju przedsiębiorczości w Polsce. Ekonomia behawioralna finansowania przedsiębiorczości, red. P. Kulawczuk, A. Poszewiecki, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010.
 • Bryła P., Determinanty współpracy uczelni ze sferą biznesu, "Marketing i Rynek" 2012, nr 7.
 • Bryła P., Jurczyk T., Domański T., Korzyści współpracy uczelni wyższych z otoczeniem gospodarczym - próba typologii, "Marketing i Rynek" 2013, nr. 4.
 • Business - University Collaboration for Research and Innovation, A Guide for CBI Policy Brief 2000.
 • http://www.cbie.ue.katowice.pl/ [28.07.2013].
 • http://www.sgh.waw.pl/ogolnouczelniane/bwb [28.07.2013].
 • http://www.ue.poznan.pl/uczelnia/struktura-organizacyjna/centra-badawcze/centrum-badan-i-ekspertyz- towaroznawczych/ [28.07.2013].
 • http://www.ue.wroc.pl/badania/4852/oferty_wspolpracy_z_praktyka_gospodarcza.html [28.07.2013].
 • Innowacyjność 2010, PARP, Warszawa 2010.
 • Koszałka J., Monitoring zapotrzebowania na usługi i kształtowanie oferty ośrodka innowacji, PARP, Gdańsk 2011.
 • Leksykon marketingu, red. J. Altkorn, T. Kramer, PWE, Warszawa 1998.
 • Lichtarski J., Teoretyczne i praktyczne problemy integracji gospodarczej przedsiębiorstw, w: Współdziałanie gospodarcze przedsiębiorstw, red. J. Lichtarski, PWE, Warszawa 1992.
 • Marketing instytucji naukowych i badawczych, Wyd. Instytutu Lotnictwa, Warszawa 2010.
 • Model współpracy uczelni z otoczeniem biznesowym, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2010.
 • Model zarządzania publiczną instytucją akademicką, red. J. Woźnicki, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 1999.
 • Payne A., Marketing usług, PWE, Warszawa 1997.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Dz.U. nr 112, poz. 656.
 • Strategia rozwoju nauki w Polsce do 2015 roku, dokument ramowy opracowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa, czerwiec 2007.
 • The Global Competitiveness Report 2012-2013, World Economic Forum 2012.
 • Uczelnie i ich otoczenie. Możliwości i formy współdziałania, red. B. Minkiewicz, Wyd. SGH, Warszawa 2003.
 • Współdziałanie gospodarcze przedsiębiorstw, red. J. Lichtarski, PWE, Warszawa 1992.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171341519

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.