PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 50 nr 5 Doświadczenia w zakresie transferu wiedzy do społeczeństwa i gospodarki | 145--159
Tytuł artykułu

Instrumenty wsparcia przedsiębiorczości akademickiej na przykładzie Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie

Warianty tytułu
The Instruments Supporting Academic Entrepreneurship - an Example from the Agricultural University in Cracow
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Na przestrzeni ostatnich lat zaszło wiele zmian w postrzeganiu społecznej roli, jaką mają pełnić uczelnie wyższe. Nowe zasady finansowania nauki wymuszają aktywną współpracę szkół wyższych z szeroko pojętym środowiskiem gospodarczym. Szczególne znaczenie ma to w przypadku uczelni technicznych i przyrodniczych, których profil realizowanych badań naukowych z definicji powinien być ukierunkowany na rozwiązywanie problemów zmieniającego się środowiska oraz gospodarki. Nakładając na uczelnie nowe obowiązki, ustawodawca wyposażył je w odpowiednie narzędzia, umocowane w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym. Nowelizując ten akt prawny, w art. 86 wskazano możliwość tworzenia przez uczelnie jednostek służących kreowaniu współpracy z gospodarką oraz wspieraniu przedsiębiorczości akademickiej w postaci centrów transferu technologii, akademickich inkubatorów przedsiębiorczości i spółek celowych. Wiele uczelni szybko odnalazło się w nowej rzeczywistości i korzystając z dostępnych w trybie konkursowym środków wspierających ww. działania, stworzyło sprawne systemy wsparcia innowacji i współpracy z gospodarką, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju przedsiębiorczości akademickiej. Jedną z takich uczelni jest Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie.(abstrakt oryginalny)
EN
In recent years one can observe the dynamic changes in the perception of the role that higher education should perform. The new rules of funding science encourage the universities to actively cooperate with the economic environment. This is particularly important in the case of universities having research programs in technology and natural sciences, which by definition, should be focused on solving environmental and economic problems. To handle the new duties, universities were provided with the right tools, namely with an amended Act of Higher Education Law. Article 86 of the aforementioned Act allows universities to create units like partnerships and technology transfer offices. The aim of the partnership is to cooperate with the economy and support academic entrepreneurship, through technology transfer centers, university incubators, and special-purpose companies. Many universities have quickly started using these new opportunities. They have created efficient systems supporting innovation and collaborating with businesses, especially by putting emphasis on the development of academic entrepreneurships. The University of Agriculture in Cracow is one of the leading universities in these actions.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Bibliografia
 • Decyzja Rady z dnia 6 października 2006 r. w sprawie strategicznych wytycznych Wspólnoty dla spójności, Dz. Urz. UE L 291 z dnia 21 października 2006 r.), Załącznik nr 1: Strategiczne wytyczne Wspólnoty dla spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej na lata 2007-2013, pkt 1.2 wytyczna: Poprawa poziomu wiedzy i innowacyjności na rzecz wzrostu.
 • http://www.nauka.gov.pl/ Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 • http://www.enterprise.cam.ac.uk/ Cambridge Enterprise.
 • http://www.imperialinnovations.co.uk/ Imperial Innovations.
 • http://otl.stanford.edu/ Office of Technology Licensing Uniwersytet Stanford.
 • http://ipira.berkeley.edu/office-technology-licensing Office of Technology Licensing, Uniwersytet Berkeley.
 • Innovation Union Scoreboard, 2014.
 • Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, red. K. B. Matusiak, PARP, Warszawa 2011.
 • Nauka i technika w 2012 r., GUS, Warszawa 2013.
 • Majman S., Gwizda M., Rynek B+R w Polsce - wsparcie działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Warszawa 2012.
 • Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2012, red. M. Mażewska, A. Bąkowski, PARP, Warszawa 2012.
 • Olszewski M., Bek A., Komercjalizacja osiągnięć naukowych. Przewodnik, "Nauka" 2007, nr 4.
 • Pawłowski J., Rozpoczęcie działalności gospodarczej typu spin off, spin out w Polsce. Podstawowe problemy, w: Spin off, spin out jako instrument budowania przedsiębiorczości akademickiej oraz stymulowania innowacyjności regionu, red. P. Balcerzak, M. Moszyński, PTE, Toruń 2011.
 • Penc J., Innowacje i zmiany w firmie. Transformacja i sterowanie rozwojem przedsiębiorstwa, Placet, Warszawa 1999.
 • Szkoły wyższe i ich finanse, GUS, Warszawa 2012.
 • Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz.U. nr 84, poz. 455.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171341523

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.