PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 50 nr 5 Doświadczenia w zakresie transferu wiedzy do społeczeństwa i gospodarki | 265--280
Tytuł artykułu

Determinanty strukturalne kooperacji innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych z województwa lubuskiego w latach 2009-2011

Warianty tytułu
Structural Determinants of Innovative Cooperation of Industrial Companies in the Lubuskie Region during 2009-2011
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedsiębiorstwa przemysłowe z województwa lubuskiego najczęściej podejmują współpracę innowacyjną z najbliższymi ogniwami łańcucha dostaw, czyli z dostawcami i odbiorcami. Zdecydowanie rzadziej taka współpraca nawiązywana jest między przedsiębiorstwami przemysłowymi a ich konkurentami oraz jednostkami ze sfery nauki. Głównym celem artykułu jest więc identyfikacja uwarunkowań mających znaczenie dla nawiązania współpracy innowacyjnej między przedsiębiorstwami przemysłowymi z województwa lubuskiego a ich dostawcami, odbiorcami i konkurentami oraz takimi instytucjami ze sfery nauki, jak: jednostki PAN, szkoły wyższe, instytuty badawcze i jednostki rozwojowe oraz zagraniczne jednostki naukowo-badawcze. Z uzyskanych modeli wynika, że w grupie mikro i małych przedsiębiorstw prawdopodobieństwo nawiązania współpracy innowacyjnej jest zdecydowanie niższe niż w grupie przedsiębiorstw średnich i dużych. Współpraca innowacyjna między przedsiębiorstwami przemysłowymi a dostawcami częściej nawiązywana jest, jeśli z przedsięwzięciem tym nie są związane formalne uregulowania i występują nieformalne mechanizmy transferu wiedzy. Natomiast w przypadku realizacji wspólnych projektów innowacyjnych z innymi partnerami niż dostawcy lepiej jest, gdy współpraca jest sformalizowana i przyjmuje postać: uczestnictwa pracowników przedsiębiorstwa w kursach i szkoleniach, wymiany pracowników pomiędzy współpracującymi podmiotami, dostarczenia do przedsiębiorstwa gotowego produktu lub przynajmniej jego prototypu.(abstrakt oryginalny)
EN
Industrial enterprises in the region of Lubusz have, by far, shown most often their cooperation between the closest links of the supply chain, namely with suppliers and customers. Significantly lower values were indicated for the probability of establishing an innovative cooperation between industrial companies and their competitors, or individuals from the scientific field. The obtained model shows that in a group of micro and small enterprises, the probability of establishing innovative cooperation is much lower than in the group of medium and large sized enterprises. In the event of an innovative collaboration between industrial companies and suppliers, the probability of this cooperation is determined to be higher if the project does not have formal rules and there are no formal mechanisms of knowledge transfer. On the other hand, in the case of the implementation of a joint innovation project with other partners, rather than suppliers, the probability of innovation cooperation is much higher if the cooperation is formalized and takes the form of: workforce participation in courses and training, exchanges of personnel between the cooperating parties, and providing a finished product to a company or at least the prototype.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Zielonogórski
Bibliografia
 • Brelik A., Doradztwo rolnicze i jego rola w rozwoju działalności agroturystycznej, "Acta Scientiarum Polonorum: Oeconomia" 2010, nr 9 (2).
 • Dzikowski P., Sieci dostaw a aktywność innowacyjna przemysłu spożywczego w zachodniej Polsce w latach 2009-2012, w: Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości w warunkach niepewności i ryzyka, red. M. Matejun, K. Szymańska, Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź 2013.
 • Hoang H., Rothaermel F. T., The effects of general and partner-specific experience on joint R&D project performance, "Academy of Management Journal" 2005, t 48, nr 2.
 • Nauka i technika w 2007 r., GUS, Warszawa 2009.
 • Quint B., Coopetition: sleeping with the enemy, "Information Today" 1997, nr 14.
 • Schmoltzi Ch., Wallenburg C. M., Operational governance in horizontal cooperations of logistics service providers: Performance effects and the moderating role of cooperation complexity, "Journal of Supply Chain Management" 2012, t. 48, nr 2.
 • Szopik-Depczyńska K., Powiązania kooperacyjne w obszarze B+R w regionie Pomorza Zachodniego, w: Rola funduszy unijnych w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu, red. J. Buko, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" 2013, nr 753, Ekonomiczne problemy usług nr 103.
 • Świadek A., Kooperacja w systemach innowacyjnych, w: Strategie przedsiębiorstw w procesie transformacji, red. W. Janasz, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" 2006, nr 416.
 • Tomaszewski M., Wybrane determinanty koopetycji przedsiębiorstw przemysłowych z Polski zachodniej w latach 2009-2011, "Ekonomia i Prawo" 2013, nr 2-3.
 • Walas-Trębacz J., Kooperacja zewnętrzna w zarządzaniu przedsiębiorstwem, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie" 2004, nr 5.
 • Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, OECD i Eurostat, Paris 2005.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171341641

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.