PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 28 Społeczeństwo informacyjne w świecie rzeczywistym i wirtualnym | 169--180
Tytuł artykułu

Proces emancypacji przez i w e-learningu

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
E-Learning in the Emancipation Process
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Poszukiwanie elastycznych form edukacji prowadzi do idei e-learningu i edukacji przez całe życie. Artykuł ukazuje przesłanki rozwoju e-learningu na uczelni wyższej z perspektywy społeczno-demograficznej. Wskazuje na konstruktywizm pedagogiczny jako nową wizję uczenia się i nauczania, a także znaczenie doktryny krytyczno-emancypacyjnej w budowaniu edukacji, która ma wyzwalać człowieka i jego możliwości, przygotowywać do przebudowy rzeczywistości. (fragment tekstu)
EN
Searching for flexible forms of education leads to an idea of e-learning and lifelong education. The article shows the reasons for e-learning development at university from the demographic and social perspective. Not only does it indicate pedagogical constructionism as a new vision of learning and teaching, but also undertakes the meaning of critical- emancipational doctrine in the process of building education. Its aim is to emancipate a human being and his/her possibilities of rebuilding a real world.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Ciżkowicz P., Opala P., Rybiński K., Jakie powinny być wyższe uczelnie? Zanim przyjdzie tsunami, "Gazeta Wyborcza" z 27.11.2009.
 • Czerepaniak-Walczak M., Między dostosowaniem a zmianą. Elementy emancypacyjnej teorii edukacji, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1995.
 • Czerepaniak-Walczak M., Pedagogika emancypacyjna. Rozwój świadomości krytycznej człowieka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006.
 • Furgoł S., Hojnacki L., Informatyzacja szkoły może być krokiem wstecz - dwie synergie, "Edukacja i Dialog" 2009, nr 4(207).
 • Furmanek W., Człowiek - człowieczeństwo - wychowanie. Wybrane problemy pedagogiki personalistycznej, Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, Rzeszów1995.
 • Grudzińska-Kuna A., Społeczeństwo informacyjne i społeczeństwo wiedzy, w: Rola nauk o zarządzaniu w gospodarce opartej na wiedzy, red. M. Urbaniak, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009.
 • Juszczyk S., Edukacja na odległość. Kodyfikacja pojęć, reguł i procesów, Wydawnictwo A. Marszałek, Toruń 2002.
 • Krzysztofek K., Szczepański M.S., Zrozumieć rozwój. Od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2002.
 • Kunicka M., Zachowania emancypacyjne egzemplifikacją małego dystansu władzy w szkole, w: Edukacyjne zagrożenia i wyzwania młodego pokolenia, red. A. Czajkowska, W. Otwinowski, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań 2009.
 • Mały rocznik statystyczny Polski 2009, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2009.
 • Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Żak, Warszawa 1999.
 • Rae L., Efektywne szkolenie. Techniki doskonalenia umiejętności trenerskich, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 • Szabłowski S., E-learning dla nauczycieli, Wydawnictwo FOSZE, Rzeszów 2009.
 • Szkoła a rynek pracy, podręcznik akademicki, red. A. Bogaj, S.M. Kwiatkowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Założenia do nowelizacji ustawy prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, MNiSW, Warszawa 2009.
 • Bielecki W.T., Wpływ globalnej gospodarki sieciowej na e-learning, http://www.ementor. edu.pl/artykul/index/numer/19/id/401 (18.03.2011).
 • Gregorczyk S., E-learning a przewaga konkurencyjna szkoły wyższej, http://www.ementor. edu.pl/artykul/index/numer/37/id/787 (10.02.2011).
 • Kompaniszyn I., Zmiana jako czynnik rozwoju. Problemy wzrastającej złożoności, http://www.profuturo.agh.edu.pl/pliki/REFERATY_IIKKMU/NH_PDF/KOPANISZYN_ Izabela.pdf (26.10.2009).
 • Meger Z., Podstawy e-learningu, http://www.ementor.edu.pl/artykul/index/numer/16/ id/325 (10.01.2011).
 • Stolarczyk-Ambrozi E., Kształcenie ustawiczne w procesie tworzenia społeczeństwa uczącego się i gospodarki opartej na wiedzy, http://www.ementor.edu.pl/artykul/ index/numer/2/id/12 (15.03.2011).
 • Striker M., Wojtaszczyk K., Bariery wdrażania e-learningu na przykładzie uczelni wyższej, http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/32/id/693 (11.02.2011).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171341717

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.