PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 51 nr 6 Wspieranie transferu wiedzy do społeczeństwa i gospodarki | 23--34
Tytuł artykułu

Współczesne kierunki polityki innowacyjnej a współpraca sieciowa w transferze wiedzy z sektora nauki

Warianty tytułu
Modern Innovation Policy and Collaboration Networking in the Transfer of Knowlegde from the Educational Sector
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Efektywność transferu wiedzy z sektora nauki do gospodarki uzależniona jest od wielu czynników, w tym od polityki innowacyjnej. Dostępne dane wskazują na niedostateczną współpracę przedsiębiorców z instytucjami naukowymi, szczególnie w procesie tworzenia innowacji i transferu wiedzy. Zgodnie ze współczesnymi kierunkami krajowej i europejskiej polityki innowacyjnej wzrasta znaczenie sieci wspierających współpracę naukową między biznesem a nauką. W artykule omówiono więc zagadnienia transferu wiedzy z sektora nauki do sieci współpracujących przedsiębiorstw.(abstrakt oryginalny)
EN
The effectiveness of knowledge transfer from the education sector to the economy depends on many factors, where a significant impact relies on innovation policy. Available data indicates insufficient cooperation between business organizations and educational institutions, especially in the process of innovation and knowledge transfer. According to modern trends of the national and European innovation policy, the importance of networks, which support collaboration between business and scholarship, is increasing. Therefore, this article discusses in particular the issues of knowledge transfer from the research/educational sector to a network of cooperating companies.(original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Śląska
 • Politechnika Śląska
Bibliografia
 • Bojar E., Bojar M., The triple helix in clusters: A metropolis shaping factor, "Romanian Journal of Regional Science" 2009, nr 3 (2).
 • Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
 • http://new.abb.com/pl/centrum-system%C3%B3w-informatycznych-abb/konkurs-abb-it-challenge- 2013 [15.06.2013].
 • http://www.klasterlotniczy.pl/news/news/view/project-ecological-pneumatic-propulsion-systemsin- the-ultralight-aviation/page:3 [15.06.2013].
 • Machnik-Słomka J., W. Ocieczek, Promocja wyników badań uczelni wyższych, w: Marka i promocja jednostek terytorialnych. Dylematy i wyzwania współczesności, red. K. Malicki, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2012.
 • Machnik-Słomka J., Zastosowanie mapy wiedzy w kontekście regionalnego systemu transferu technologii, "Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego im. Adama Chętnika" 2012, t. XXVI.
 • Machnik-Słomka J., Znaczenie klastrów wiedzy w komercjalizacji wyników badań z uczelni, "Organizacja i Zarządzanie" 2011, nr 16.
 • System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce - siły motoryczne i bariery, red. K. B. Matusiak, J. Guliński, PARP, Warszawa 2010.
 • Nizard G., Metamorfozy przedsiębiorstwa. Zarządzanie w zmiennym otoczeniu organizacji, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 • Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, OECD i Eurostat, Paris 2005.
 • Stachowicz J., Bojar E., Konstruowanie dynamiki procesów poznawczych w organizacjach i regionie - racjonalizacją organizowania rozwoju sieci, w: Konkurencja i koegzystencja regionów w procesie integracji europejskiej. Sieci proinnowacyjne w zarządzaniu regionem wiedzy, red. E. Bojar, J. Stachowicz, Wyd. Politechniki Lubelskiej, Lublin 2008.
 • Stachowicz J., Stachowicz-Stanusch A., Klastry - współczesną i przyszłościową formą organizacji potęgującej wiedzę i wartości, "Organizacja i Zarządzanie" 2011, nr 16.
 • Stawasz E., Polityka innowacyjna, w: Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, red. K. B. Matusiak, PARP, Warszawa 2011.
 • Stawiarska E., Rola uczelni i klastrów wiedzy w promowaniu komercjalizacji rezultatów prac badawczych, wiedzy i technologii, w: Zarządzanie intensyfikujące rozwój gospodarczy, red. J. Teczke, J. Czekaj, Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, Kraków 2010.
 • Strategia Europa 2020, www.mg.gov.pl/Bezpieczenstwo+gospodarcze/Strategia+Europa+2020 [15.06.2013].
 • Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki Dynamiczna Polska 2020, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2012.
 • http://roma.trade.gov.pl/pl/kalendarium/detail/y,2011,article,3410,Road_Show_wizyty_w_wybranych_ fabrykach_i_spotkania_z_inwestorami_w_Regionie_Friuli_Venezia_Giulia.html [15.06. 2013].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171341731

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.