PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 51 nr 6 Wspieranie transferu wiedzy do społeczeństwa i gospodarki | 35--50
Tytuł artykułu

Perspektywy rozwoju transferu technologii według strategii Europa 2020

Warianty tytułu
Prospects for the Development of Technology Transfer Based on the Europe 2020 Strategy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W dzisiejszych czasach przedsiębiorstwa muszą elastycznie dostosowywać się do dynamicznie zmieniającego się otoczenia. W Polsce zauważalna jest wyraźna luka technologiczna w stosunku do wysoko rozwiniętych krajów Unii Europejskiej. Z tego względu szczególny nacisk należy położyć na stymulowanie międzynarodowego transferu technologii. Warto się zastanowić, które uwarunkowania transferu technologii są najważniejsze dla rozwoju polskich przedsiębiorstw. Kompleksowe podejście do problemów rozwojowych UE, w tym dotyczących transferu technologii, stanowi strategia Europa 2020. Celem artykułu jest wyszczególnienie perspektyw rozwoju transferu technologii według strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. W artykule wykorzystano metodę dedukcji. Ma on na celu przede wszystkim przegląd literatury, w związku z czym we wnioskowaniu oparto się na wybranych publikacjach poświęconych transferowi technologii. Ponadto poruszono zagadnienia dotyczące roli i znaczenia transferu technologii, strategii wspierających procesy transferu technologii, a przede wszystkim strategii Europa 2020, w której podkreśla się kluczową rolę transferu technologii.(abstrakt oryginalny)
EN
Nowadays, enterprises need to adapt flexibly to the rapidly changing environment. In Poland, when compared to the highly developed countries of the European Union, a distinct technological gap is exhibited. Therefore, one of the main priorities of the Polish economy should be to foster international technology transfer. Furthermore, we should consider which factors of the technology transfer are the most important for the development of Polish enterprises. A comprehensive approach to the development of the European Union, including technology transfer, appears in the Europe 2020 Strategy. The aim of this article is to specify the prospects for the development of technology transfer according to a strategy for smart, sustainable, and inclusive growth. The article uses the method of deduction and is aimed primarily as a review of literature; therefore, conclusions are based on selected items of literature related to the subject of technology transfer. It contains issues concerning the role and importance of technology transfer strategies to support the technology transfer processes, especially the Europe 2020 Strategy, which emphasizes the key role of technology transfer.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Brzozowski M., Kubielas S., Struktura techniczna gospodarki a dyfuzja technologii w perspektywie konwergencji realnej Polski z UE, w: Polska w Unii Europejskiej. Dynamika konwergencji ekonomicznej, red. J. Michałek, W. Siwiński, M. Socha, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Czupryński P., Ćwiklicki M., Kopyciński P., Machnik A., Mituś A., Staszczyszyn B., Widziszewska J., Zawicki M., Organizacja transferu technologii w sieciach instytucji otoczenia biznesu, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2006.
 • Duraj J., Papiernik-Wojdera M., Przedsiębiorczość i innowacyjność, Difin, Warszawa 2006.
 • Firszt D., Transfer technologii jako narzędzie realizacji celów Strategii Lizbońskiej w Polsce, w: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy w kontekście spójności społeczno-ekonomicznej, red. M. G. Woźniak, Katedra Teorii Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2008.
 • Głodek P., Gołębiewski M., Transfer technologii w małych i średnich przedsiębiorstwach, t. I, Ogólnopolska Sieć Transferu Technologii i Wspierania Innowacyjności MŚP, Warszawa 2006.
 • Gomułka S., Teoria innowacji i wzrostu gospodarczego, CASE, Warszawa 2008.
 • Gulda K., Wzrost gospodarczy a transfer technologii, w: Wzrost gospodarczy a innowacje, Wrocławskie Centrum Transferu Technologii, Wrocław 2008.
 • Klajbor T., Koszałka J., Poradnik dla przedsiębiorców - praktyczny transfer technologii w firmach, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Warszawa 2013.
 • Lowe P., Zarządzanie technologią. Możliwości poznawcze i szanse, Śląsk, Katowice 1999.
 • System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce - siły motoryczne i bariery, red. K. B. Matusiak, J. Guliński, PARP, Warszawa 2010.
 • Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., Organizacje sieciowe, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie" 2006, nr 715.
 • Proponowane kierunki rozwoju nauki i technologii w Polsce do 2020 roku, Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, Warszawa 2004.
 • Prystrom J., Innowacje w procesie rozwoju gospodarczego. Istota i uwarunkowania, Difin, Warszawa 2012.
 • Santarek K., Bagiński J., Buczacki A., Sobczak D., Szerenos A., Transfer technologii z uczelni do biznesu. Tworzenie mechanizmów transferu technologii, PARP, Warszawa 2008.
 • Sobczak D., Transfer technologii oraz narodowy system innowacji, "Problemy Jakości" 2005, nr 7.
 • Truskolaski S., Międzynarodowa dyfuzja technologii a konwergencja stóp wzrostu gospodarczego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu" 2004, nr 39.
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz.U. nr 164, poz. 1365.
 • www.akcjonariatobywatelski.pl/portal/pl/88/712 [9.06.2013].
 • www.ec.europa.eu/europe2020/pdf/nrp/nrp_poland_pl.pdf [9.06.2013].
 • www.mg.gov.pl/NR/rdonlyres/69E5CA02-65AD-468C-B16C-BBEB1DA420B1/52549/wersja- ANGpodglad_pojedynczo.pdf [9.06.2013].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171341733

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.