PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 51 nr 6 Wspieranie transferu wiedzy do społeczeństwa i gospodarki | 51--70
Tytuł artykułu

Wpływ instytucji wsparcia biznesu na pobudzanie aktywności innowacyjnej producentów artykułów spożywczych i napojów w północno-zachodniej Polsce

Autorzy
Warianty tytułu
The Impact of Innovation Support Organizations on Stimulating Innovation Activity of Food and Beverage Manufacturers in North-western Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest określenie wpływu instytucji wsparcia biznesu na rodzaj podejmowanej działalności innowacyjnej producentów artykułów spożywczych i napojów w regionie Zachodniopomorskim i Wielkopolsce w latach 2009-2012. Celami drugorzędnymi są: zidentyfikowanie mechanizmów transferu wiedzy, jakie wystąpiły w procesie kooperacji, oraz określenie dominujących form finansowania projektu innowacyjnego. Założono, że aktywność innowacyjna analizowanego sektora powinna rosnąć na skutek kooperacji z instytucjami otoczenia biznesu. W części teoretycznej opisano strukturę i funkcje instytucji wsparcia biznesu oraz działalność innowacyjną producentów żywności i napojów w Polsce. Część empiryczna zawiera opis metodyki badania i próby badawczej oraz analizę wpływu instytucji wsparcia biznesu na aktywność innowacyjną producentów artykułów spożywczych i napojów, mechanizmy transferu wiedzy i formy finansowania projektu innowacyjnego.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this study is to determine the impact of innovation support organizations on stimulating innovation activity of the food and beverage sector in Zachodniopomorskie and Wielkopolska regions during the years 2009-2012. The secondary objectives are: (1) the determination of knowledge transfer mechanisms in the process of cooperation and (2) the determination of the forms of innovation project financing. The paper assumes that the innovative activity of the enterprises should increase as a result of cooperation with innovation support organizations. The theoretical part of the study describes the structure and functions of business support institutions and innovation activities of food and beverages producers in Poland. The empirical part of the study introduces a description of the methodology and the research sample. Subsequently, the results of the analysis are presented as the impact of business support institutions for innovation activity, knowledge transfer mechanisms, and innovative project financing instruments. The last section includes the conclusion.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Zielonogórski
Bibliografia
 • Arvidsson N., Mannervik U., The innovation platform. Enabling balance between growth and renewal, Vinnova, Stockholm 2009.
 • Bąkowski A., Centra technologii, w: Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2012, red. A. Bąkowski, M. Mażewska, PARP, Warszawa 2013.
 • Biuletyn statystyczny województwa wielkopolskiego za IV kw. 2012, GUS, Poznań 2013.
 • Biuletyn statystyczny województwa zachodniopomorskiego za IV kw. 2012, GUS, Szczecin 2013.
 • Chądrzyński M., Problematyka innowacyjności przedsiębiorstw przemysłu spożywczego, "Roczniki Naukowe SERIA" 2011, t. XIII, nr 1.
 • Dwojacki P., Hlousek J., Zarządzanie innowacjami, Centrum Badawczo-Rozwojowe, Gdańsk 2008.
 • Edquist Ch., Rees G., Lorenz M., Vincent-Lancrin S., OECD: Cities and Regions in the Learning Economy, Center for Educational Research and Innovation (CERI), OECD, Paris 2001.
 • Fischer M. M., Innovation, knowledge creation and systems of innovation, "Annual Regional Science" 2001, nr 35.
 • Głodek P., Fundusz kapitału zalążkowego, w: Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, red. K. B. Matusiak, PARP, Warszawa 2008.
 • Grudzewski W. M., Hajduk I., Przemiany w technice i technologii u progu XX wieku, w: M. Haffer, S. Sudoł, Przedsiębiorstwo wobec wyzwań przyszłości, Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK, Toruń 1999.
 • Janasz W., Innowacje w strategii rozwoju organizacji w Unii Europejskiej, Difin, Warszawa 2009.
 • Janasz W., Kozioł-Nadolna K., Innowacje w organizacji, PWE, Warszawa 2011.
 • Juchniewicz J., Innowacje nietechnologiczne w przemyśle spożywczym, "Roczniki Naukowe SERIA" 2011, t. XIII, nr 2.
 • Kaczorowska J., Innowacyjna działalność produktowa polskich przedsiębiorstw przemysłu spożywczego, "Zeszyty Naukowe SGGW" 2009, t. 7: Problemy rolnictwa światowego.
 • Kline S. J., Rosenberg N., An Overview of Innovation, w: N. Resenberg, The positive Sum Strategy, Harnessing Technology for Economic Growth, National Academy Press, Washington 1996.
 • Koprowska-Skalska E., Ośrodki szkoleniowo-doradcze, w: Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2012, red. A. Bąkowski, M. Mażewska, PARP, Warszawa 2013.
 • Kotra J., Inkubatory przedsiębiorczości, w: Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2012, red. A. Bąkowski, M. Mażewska, PARP, Warszawa 2013.
 • Wspomaganie procesów decyzyjnych. Ekonometria, red. M. Lipiec-Zajchowska, C.H. Beck, Warszawa 2003.
 • Lityński K., Fundusze kapitału zalążkowego, w: Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2012, red. A. Bąkowski, M. Mażewska, PARP, Warszawa 2013.
 • Maddala G.S., Ekonometria, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Matusiak K. B., Rozwój systemów wsparcia przedsiębiorczości. Przesłanki, polityka i instytucje, IE, Radom-Łodź 2006.
 • Mażewska M., Preinkubatory, w: Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce w 2012, red. A. Bąkowski, M. Mażewska, PARP, Warszawa 2013.
 • Mażewska M., Tórz A., Parki technologiczne, w: Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2012, red. A. Bąkowski, M. Mażewska, PARP, Warszawa 2013.
 • Mika M., Fundusze poręczeń kredytowych, w: Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2012, red. A. Bąkowski, M. Mażewska, PARP, Warszawa 2013.
 • Mika M., Lokalne fundusze pożyczkowe, w: Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2012, red. A. Bąkowski, M. Mażewska, PARP, Warszawa 2013.
 • Nakłady i wyniki przemysłu w 2012, GUS, Warszawa 2013.
 • Nauka i technika 2006, GUS, Warszawa 2007.
 • Norman R., Ramirez R., From Value Chain to Value Constellation: Designing Interactive Strategy, "Harvard Business Review" July/August 1993.
 • Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, OECD i Eurostat, Paris 2005, MNiSW, Departament Strategii i Rozwoju Nauki, Warszawa 2008.
 • Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2012, red. A. Bąkowski, M. Mażewska, PARP, Warszawa 2013.
 • Pomykalski A., Zarządzanie innowacjami, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa - Łódź 2001.
 • Popielczak E., Sieci aniołów biznesu, w: Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2012, red. A. Bąkowski, M. Mażewska, PARP, Warszawa 2013.
 • Porter M. E., The Competetive Advantage of Nations, Macmillan, New York - London 1990.
 • Rocznik statystyczny przemysłu 2011, GUS, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2011.
 • Rogut A., Modele sektorowego systemu innowacji. Raport ze studiów literaturowych, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, Łódź 2007.
 • Sektor spożywczy w czasie i przestrzeni, BCC, BAA Polska, Warszawa 2012.
 • Stanisz A., Przystępny kurs statystki, t. II, Statsoft, Kraków 2007.
 • Świadek A., Determinanty aktywności innowacyjnej w regionalnych systemach przemysłowych w Polsce, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.
 • Świadek A., Regionalne systemy innowacji w Polsce, Difin, Warszawa 2011.
 • Świadek A., Szopik-Depczyńska K., Dostawcy w łańcuchu dostaw w kształtowaniu innowacyjności polskich regionów, "Zeszyty Naukowe SGH" 2011, nr 31.
 • Tórz A., Inkubatory technologiczne, w: Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2012, red. A. Bąkowski, M. Mażewska, PARP, Warszawa 2013.
 • Ustawa z dn. 20 marca 2002 r. o finansowym wspieraniu inwestycji, Dz.U. nr 41, poz. 363; nr 141, art. 2, p. 15, poz. 1177; Dz.U. z 2003 r., nr 159, poz. 1537.
 • Welfe A., Ekonometria, PWE, Warszawa 1998.
 • Zidentyfikowanie branż kluczowych dla rozwoju Wielkopolski. Raport z badań, DEA Konsulting, Resource, Poznań 2008
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171341737

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.