PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 10 Innowacje w transporcie technologie i procesy | 267--274
Tytuł artykułu

Problematyka pomiaru kapitału intelektualnego na poziomie strategicznego zarządzania wiedzą

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Problem of Measuring Intellectual Capital at the Level of Strategic Knowledge Management
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wprowadzenie W nowoczesnej gospodarce zasoby niematerialne są najcenniejszym zasobem i podstawowym, trwałym źródłem przewagi konkurencyjnej firm. Wiedza i dostęp do niej oraz umiejętność efektywnego zarządzania nią to podstawowa determinanta osiągnięcia sukcesu na konkurencyjnym rynku. Aby móc efektywnie zarządzać wiedzą, należy mieć świadomość, jaką wartość ma posiadany przez organizację kapitał intelektualny. Oszacowanie tej wartości oraz określenie wpływu efektywnego zarządzania aktywami niematerialnymi na wartość całego przedsiębiorstwa jest procesem złożonym. Pomiar efektywności zarządzania aktywami niematerialnymi jest niezbędnym elementem samego zarządzania tymi aktywami. Niemniej jednak jest to zadanie trudne. Złożoność problemu wynika w szczególności z określonych poniżej specyficznych cech wiedzy, wyróżniających ją spośród pozostałych, tradycyjnych zasobów organizacji .(abstrakt autora)
EN
In a modern economy, intellectual capital is a highly valuable resource and a prime source of a company's competitive advantage. Measuring intellectual capital is a vital part of strategic knowledge management. The aim of the measurement is to study whether investing fi nancial resources in nonmaterial assets will bring the expected results for the organisation.(author's abstract)
Twórcy
 • Akademia Morska Uniwersytet Szczeciński
 • Akademia Morska Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Bratnicki M., Strużyna J., Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2001.
 • Chesbrough H.W., Sezamie innowacji otwórz się, "Harvard Business Review", 2003, nr 10.
 • Dobija D., Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Zarzą- dzanie wiedzą, Warszawa 2003.
 • Edvinsson L., Developing Intellectual Capital at Skandia, "Long Range Planning" 1997, No.3.
 • Edvinsson L., Malone M.S., Kapitał intelektualny, WN PWN, Warszawa 2001.
 • Hargadon R., Sutton R.I., Twoja fi rma też może stać się fabryką innowacji, "Harvard Business Review" 2003, nr 9.
 • Kalinowski J., Strojny M., Raport badawczy KPMG: Knowledge Management Jak skutecznie zarządzać wiedzą w XXI wieku?, Warszawa 2009.
 • Kasiewicz S., Rogowski W., Kicińska M., Kapitał intelektualny. Spojrzenie z perspektywy interesariuszy, Ofi cyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 • Kay J., Podstawy sukcesu fi rmy, PWE, Warszawa 1996.
 • Materiały konferencyjne: Wpływ zasobów informacyjnych na wartość firmy. VALUE 2003, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin 2003.
 • Raport badawczy KPMG: Knowledge Management Zarządzanie wiedzą w Polsce 2004.
 • Pomiar kapitału intelektualnego, P. Wachowiak (red.), Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2005.
 • Pomykalski A., Zarządzanie innowacjami. Globalizacja, konkurencja, technologia informacyjna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź 2001.
 • Patalas J., Kłos S., Stryjski S., Ocena efektywności wdrożeń systemów klasy ERP w MSP, w: Komputerowo zintegrowane zarządzanie, T. 2, R. Knosala (red.), Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2005.
 • Skrzypek E., Wpływ zarządzania wiedzą na jakość, "Problemy Jakości" 1999, nr 11.
 • Strojny M., Metody i narzędzia pomiaru kapitału intelektualnego w organizacji, materiały na konferencję: Pomiar i rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa, D. Dobija (red.), Polska Fundacja Promocji i Kadr, Warszawa 2003.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171341739

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.