PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 51 nr 6 Wspieranie transferu wiedzy do społeczeństwa i gospodarki | 71--86
Tytuł artykułu

Transfer wiedzy a kultura inteligentnych porażek w przedsiębiorstwie innowacyjnym

Warianty tytułu
The Transfer of Knowledge and the Culture of Intelligent Failures in an Innovative Enterprise
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł przedstawia główne zagadnienia związane z transferem wiedzy w przedsiębiorstwie oraz jego znaczenie dla tworzenia innowacji. Prezentuje cechy charakteryzujące przedsiębiorstwo innowacyjne oraz istotę kształtowania w przedsiębiorstwie kultury organizacyjnej opartej na wspieraniu inteligentnych porażek, aby ograniczyć bariery w transferze wiedzy związane z obawą niepowodzenia realizacji pomysłów i konsekwencji z tego wynikających.(abstrakt oryginalny)
EN
This article presents basic issues related to the transfer of knowledge in an enterprise and its importance for innovation. It also presents characteristic features of an innovative company. The article emphasizes the essence of organizational culture based on supporting the intelligent failures, so as to break the barriers in the area of the transfer of knowledge, which are connected with the fear of failures in the implementation of ideas and their consequences.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Aniszewska G., Kultura organizacyjna - istota zjawiska, w: Kultura organizacyjna w zarządzaniu, red. G. Aniszewska, PWE, Warszawa 2007.
 • Bieńkowska A., Ośrodki odpowiedzialności w controllingu wiedzy, w: Wiedza w gospodarce i gospodarka oparta na wiedzy. Zarządzanie w gospodarce opartej na wiedzy, red. M. Hopiej, M. Moszkowicz, J. Skalik, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.
 • Chorób R., Znaczenie wiedzy, informacji i marketingu w procesach integracyjnych oraz działaniach innowacyjnych przedsiębiorstw przemysłu spożywczego podkarpacia, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" 2010, nr 672, Ekonomiczne problemy łączności nr 12, red. J. Buko.
 • Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2006-2009, GUS, Warszawa 2010.
 • Gajek K., Międzykulturowy transfer wiedzy i doświadczeń w małych i średnich przedsiębiorstwach - pytania do dalszych badań, w: Zmiana warunkiem sukcesu. Rozwój i zmiany w małych i średnich przedsiębiorstwach, red. J. Skalik, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009.
 • Gunther McGrath R., Porażka wpisana w projekt, "Harvard Business Review Polska" 2012, nr 11.
 • Janasz W., Innowacje i ich miejsce w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa, w: Innowacje w działalności przedsiębiorstw w integracji z Unią Europejską, red. W. Janasz, Difin, Warszawa 2005.
 • Janasz W., Wiedza w procesie innowacyjnym organizacji, w: Innowacje i jakość w zarządzaniu organizacjami, red. J. Wiśniewska, K. Janasz, CeDeWu, Warszawa 2013.
 • Jashapara A., Zarządzanie wiedzą. Zintegrowane podejście, PWE, Warszawa 2006.
 • Komańda M., Społeczne uwarunkowania transferu wiedzy przy wykorzystaniu Internetu, w: Zmiana warunkiem sukcesu. Przeobrażenia systemów zarządzania przedsiębiorstw, red. J. Skalik, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2007.
 • Kubiak K., Kanały transferu wiedzy występujące w przedsiębiorstwach farmaceutycznych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" 2009, nr 572, Ekonomiczne problemy usług nr 44: Nowoczesne przedsiębiorstwo, t. I, red. J. Engelhardt, M. Brojak-Trzaskowska, M. Porada-Rochoń.
 • Lewicka D., Porównanie narzędzi wspierania proinnowacyjnych postaw w przedsiębiorstwach innowacyjnych, w: Strategiczne i operacyjne problemy rozwoju i wzrostu przedsiębiorstwa, red. J. Skalik, G. Bełza, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.
 • Majewska J., Truskolski S., Usługi wiedzochłonne w stymulowaniu innowacyjności w Polsce, "Gospodarka Narodowa" 2013, nr 1-2.
 • Michna A., Męczeńska A., Kmieciak R., Wybrane czynniki wpływające na poziom innowacyjności organizacji, w: Strategiczne i operacyjne problemy rozwoju i wzrostu przedsiębiorstwa, red. J. Skalik, G. Bełza, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.
 • Morgan G., Obrazy organizacji, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • Nogalski B., Karpacz J., Wykorzystanie innowacji jako szansy rozwoju przedsiębiorstwa. Studium przypadku, w: Zmiana warunkiem sukcesu. Przełamywanie barier rozwoju i wzrostu przedsiębiorstwa, red. J. Skalik, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.
 • Perechuda K., Nawrocka E., Audyt transferu wiedzy do klienta przedsiębiorstwa turystycznego, w: Wiedza w gospodarce i gospodarka oparta na wiedzy. Zarządzanie w gospodarce opartej na wiedzy, red. M. Hopiej, M. Moszkowicz, J. Skalik, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.
 • Polek-Pawlak D., Wpływ zarządzania projektami na innowacyjność projektów informatycznych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" 2011, nr 858.
 • Schumpeter J. A., Teoria rozwoju gospodarczego, PWE, Warszawa 1960.
 • Słomińska-Okła M., Transfer innowacji czynnikiem wzrostu wartości przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" 2011, nr 685, Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia nr 46, red. E. Urbańczyk, E. Mioduchowska-Jaroszewicz.
 • Śliwiński R., Kluczowe czynniki międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstw, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011.
 • Świerżewski Ł., Lenart P., Sztuka budowania innowacyjnej firmy, "Harvard Business Review Polska" 2013, nr 2.
 • Teoria i praktyka ekonomii a konkurencyjność gospodarowania, red. E. Frejtag-Mika, Difin, Warszawa 2006.
 • Tylżanowski R., System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce, w: Innowacje i jakość w zarządzaniu organizacjami, red. J. Wiśniewska, K. Janasz, CeDeWu, Warszawa 2013.
 • Wąsowicz M., Zarządzanie wiedzą w projektach, w: Wiedza w gospodarce i gospodarka oparta na wiedzy. Zarządzanie w gospodarce opartej na wiedzy, red. M. Hopiej, M. Moszkowicz, J. Skalik, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.
 • Wiśniewska J., Proces transferu technologii w bankach komercyjnych w Polsce, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010
 • Zarządzanie. Teoria i praktyka, red. A. K. Koźmiński, W. Piotrowski, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171341741

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.