PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 51 nr 6 Wspieranie transferu wiedzy do społeczeństwa i gospodarki | 149--165
Tytuł artykułu

Citation Analysis as a Practical Tool for Managers and Entrepreneurs: Selected Scientometric Concepts Relevant for Business Model Improvement

Warianty tytułu
Analiza cytacji jako praktyczne narzędzie dla menedżerów i przedsiębiorców: wybrane pojęcia z naukometrii służące poprawie modeli biznesowych
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Entrepreneurs often face the challenge of hiring academic researchers who could provide know-how or serve as potential business partners, collaborators or expert consultants. Since hiring experts may be costly, it is essential that only the best specialists be used. I this article I describe some quantitative scientometric tools (such as h-index and g-index) aimed at evaluating the academic quality of institutions or of individual researchers. Such tools provide information that is easily accessible, comprehensible and merit-based, although they must be used with caution, since disciplines differ in the absolute values of indexes. I show how to use scientometrics in a comparative manner in order to document low output and poor quality of the publications of Polish academic authors in the area of business and management. I also argue that some governmental procedures for rewarding academic excellence are not effective because they reduce incentives for publishing academic papers in English.(original abstract)
Przedsiębiorcy stają coraz częściej przed wyzwaniem nawiązania współpracy z badaczami, którzy są potencjalnym źródłem wiedzy eksperckiej i mogą służyć jako partnerzy biznesowi, współpracownicy lub eksperci. Ponieważ wynajęcie ekspertów może być kosztowne, istotne jest, aby byli to najlepsi specjaliści. Artykuł zawiera przegląd podstawowych narzędzi naukometrycznych (np. indeksy h oraz g), dzięki którym menedżer lub przedsiębiorca może ilościowo oszacować naukową jakość konkretnych osób albo instytucji. Informacja uzyskana w ten sposób jest ogólnie dostępna, zrozumiała i w dużym stopniu oparta na wartości merytorycznej (a nie np. na aktywności administracyjnej) ekspertów, aczkolwiek należy jej używać z ostrożnością. Porównawcza ocena całych dyscyplin może być zilustrowana krytyczną analizą aktywności krajowych badaczy w dziedzinie biznesu i zarządzania, którzy w znanych czasopismach publikują niewiele prac i o niskiej jakości. Naukometria może również dokumentować niską jakość przyjętych standardów ministerialnych (np. przy ocenie parametrycznej), które zniechęcają autorów do publikowania prac w języku angielskim.(abstrakt oryginalny)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University
Bibliografia
 • Abramo G., D'Angelo C. A., Viel F., A robust benchmark for the h- and g-indexes, "Journal of the American Society for Information Science and Technology" 2010, no. 61.
 • Abramo G., D'Angelo C. A., Viel F., Assessing the accuracy of the h- and g-indexes for measuring researchers' productivity, "Journal of the American Society for Information Science and Technology" 2013, no. 64.
 • Abt H. A., A publication index that is independent of age, "Scientometrics" 2012, no. 91.
 • Ball P., Prestige is factored into journal ratings, "Nature" 2006, no. 439.
 • Bush V., As we may think, "Atlantic Monthly" 1945, no. 176.
 • Costas R., Bordons M., Is g-index better than h-index? An exploratory study at the individual level, "Scientometrics" 2008, no. 77.
 • Creativity and Prosperity: The Global Creativity Index, Martin Prosperity Institute, Joseph L. Rotman School of Management, University of Toronto, Toronto, Ontario 2011.
 • Cronin B., Meho L., Using the h-index to rank influential information scientists, "Journal of the American Society for Information Science and Technology" 2006, no. 57.
 • Davenport T. H., Patil D. J., Data scientist: The sexiest job of the 21st century, "Harvard Business Review" 2012, no. 90.
 • Dyer J., Gregersen H., Christensen C. M., Innovator's DNA: Mastering the Five Skills of Disruptive Innovators, Harvard Business Review Press, Boston 2011.
 • Egghe L., The Hirsch index and related impact measures, "Annual Review of Information Science and Technology" 2010, no. 44.
 • Egghe L., Theory and practise of the g-index, "Scientometrics" 2006, no. 69.
 • Garfield E., Bradford's Law and related statistical patterns, "Essays of an Information Scientist" 1979-1980, no. 4.
 • Garfield E., Citation indexing for studying science, "Nature" 1970, no. 227.
 • Golińska-Pieszyńska M., Polityka wiedzy a współczesne procesy innowacyjne, Scholar, Warszawa 2009.
 • Hirsch J. E., An index to quantify an individual's scientic research output, "Proceedings of the National Academy of Sciences USA" 2005, no. 102.
 • Jaffe A. B., Trajtenberg M., Patents, Citations & Innovations. A window on the Knowledge Economy, MIT Press, Cambridge, Mass. 2002.
 • Jasieński M., Demon Garfielda, czyli o roli analizy cytacji w rozwoju nauki (głównie ekologii) w Polsce, "Wiadomości Ekologiczne" 1991, no. 37.
 • Jasieński M., Edukacja menedżerów w Polsce: więcej heurystyki i jakości, in: Edukacja ekonomiczna wobec przemian otoczenia społeczno-gospodarczego, eds. J. Dietl, Z. Sapijaszka, Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, Łódź 2012.
 • Jasieński M., Garfield's Demon and "surprising" or "unexpected" results in science, "Scientometrics" 2009, no. 78.
 • Jasieński M., Innovaria - It's time for academics to replace garage-based inventors, "Warsaw Business Journal Observer" April 2004.
 • Jasieński M., It's incredible how often we're surprised by findings, "Nature" 2006, no. 440.
 • Jasieński M., Rozpędzić uczelniane stadka, "Rzeczpospolita" 27.11.2008.
 • Jasieński M., Rzeźnik M., Innovatics - a new toolbox of skills for innovative production managers, in: Innovations in Management and Production Engineering, ed. R. Knosala, Wyd. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2012.
 • Jasieński M., Rzeźnik M., Candi M., Understanding and innovating business models: Some basic methodological issues, in: Innovations in Management and Production Engineering, ed. R. Knosala, Wyd. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2013.
 • Jin B. H., Liang L. M., Rousseau R., Egghe L., The R- and AR-indices: complementing the h-index, "Chinese Science Bulletin" 2007, no. 52.
 • Johnson M. W., Christensen C. M., Kagermann H., Reinventing your business model, "Harvard Business Review" 2008, no. 86.
 • Klasa kreatywna w Polsce. Technologia, talent i tolerancja jako źródła rozwoju regionalnego, ed. K. Klincewicz, Wyd. Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2012.
 • Klincewicz K., Polska innowacyjność. Analiza bibliometryczna, Wyd. Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2008.
 • Klincewicz K., Żemigała M., Mijal M., Bibliometria w zarządzaniu technologiami i badaniami naukowymi, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2012.
 • Kwiatkowski S., Przedsiębiorczość intelektualna, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Lillquist E., Green S., The discipline dependence of citation statistics, "Scientometrics" 2010, no. 84.
 • Łomnicki A., Impact factors reward and promote excellence, "Nature" 2003, no. 424.
 • Marszakowa-Szajkiewicz I., Badania ilościowe nauki. Podejście bibliometryczne i webometryczne, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2008.
 • McAfee A., Brynjolfsson E., Big Data: The management revolution, "Harvard Business Review" 2012, no. 90.
 • Meho L. I., Rogers Y., Citation counting, citation ranking, and h-index of human-computer interaction researchers: A comparison of Scopus and Web of Science, "Journal of the American Society for Information Science and Technology" 2008, no. 59.
 • Osiński Z., Bibliometria metodą analizy i oceny dorobku naukowego historyków najnowszych dziejów Polski, in: Kultura, historia, książka. Zbiór studiów, eds. A. Dymmel, B. Rejakowa, Wyd. UMCS, Lublin 2013.
 • Pawłowski K., Społeczeństwo wiedzy - szansa dla Polski, Znak, Kraków 2004.
 • Pratelli L., Baccini A., Barabesi L., Marcheselli M., Statistical analysis of the Hirsch index, "Scandinavian Journal of Statistics" 2012, no. 39.
 • Science, Technology and Innovation in Europe, 2013 edition, Eurostat Pocketbooks, Publications Office of the European Union, Luxembourg 2013.
 • SCImago 2007, SJR - SCImago Journal & Country Rank, www.scimagojr.com [27.06.2013].
 • Ujwary-Gil A., Kapitał intelektualny a wartość rynkowa przedsiębiorstwa, C.H. Beck, Warszawa 2009.
 • Zott C., Amit R., Business model design and the performance of entrepreneurial firms, "Organization Science" 2007, no. 18.
 • Zott C., Amit R., Massa L., The business model: Recent developments and future research, "Journal of Management" 2011, no. 37.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171341773

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.