PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | nr 6, CD 1 | 244--251
Tytuł artykułu

Criteria for Classification of Electricity Consumption Profiles on the Example of Rural Customers

Warianty tytułu
Kryteria klasyfikacji profili zużycia energii elektrycznej na przykładzie wiejskich odbiorców
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Działaniem wspomagającym logistykę przedsiębiorstw energetycznych w zakresie zaopatrzenia klientów w energię elektryczną jest wyznaczanie standardowych profili obciążenia poszczególnych grup odbiorców. W pracy przeanalizowano możliwości wykorzystania do celów klasyfikacji profili zużycia energii elektrycznej zestawów wskaźników wywodzących się w większości z klasycznych metod analizy zmienności obciążeń elektroenergetycznych, które uzupełniono parametrami statystycznymi struktury zbioru godzinowego zapotrzebowania na energię elektryczną.(abstrakt oryginalny)
EN
The action supporting the logistic of power companies in energy supply of clients is the determination of standard electric energy consumption profiles of individual customers' groups. In the study an analysis was carried out in the scope of capacity used for the purposes of profiles' classification regarding electricity consumption sets of indicators derived from the classical methods of analysis of electrical load variation, which were supplemented with statistical parameters structure of a set of hourly electricity demand.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
244--251
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Agriculture in Cracow, Poland
 • University of Agriculture in Cracow, Poland
Bibliografia
 • [1] Adonias M.S. Ferreira A.M.S., Carlos A.M.T. Cavalcante C.A., Cristiano H.O. Fontes A., Jorge E.S. Marambio J.: A new method for pattern recognition in load profiles to support decisionmaking in the management of the electric sector, "Electrical Power and Energy Systems" nr 53/2013, s. 824-851.
 • [2] Analiza i prognoza obciążeń elektroenergetycznych. Praca zbiorowa [Analysis and forecast of electroenergetic power loads. Joint publication], WNT, Warszawa, 1971.
 • [3] Andersen F.M., Larsen H.V., Boomsma T.K.: Longterm forecasting of hourly electricity load: Identification of consumption profiles and segmentation of customers, "Energy conversion and Management" nr 68/2013, s. 244-253.
 • [4] Benítez I., Alfredo Quijano A, Díez J.L., Delgado I.: Dynamic clustering segmentation applied to load profiles of energy consumption from Spanish customers, "Electrical Power and Energy Systems" nr 55/2014, s. 437-448.
 • [5] Chicco G.: Overview and performance assessment of the clustering methods for electrical load pattern grouping, "Energy" nr 42/2012, s. 68-80.
 • [6] Derecka M., Bieliński W.: Nowe charakterystyki zmienności mocy pobieranej przez odbiorców [New characteristics of power variability absorbed by consumers], Materiały VI Konferencji Naukowej "Prognozowanie w elektroenergetyce PE'2002", Częstochowa, 2002, s. 39-47.
 • [7] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 2003/54/WE z dnia 26.06.2003 [The European Parliament's Directive 2003/54/WE on 2003-06-26].
 • [8] Ferreira A.M.S., Cavalcante C.A., FontesC.H., Marambio J.: A New proposal of typification of load profiles to support the decisionmaking in the sector of electric energy distribution, Internacional Industrial Conference on Engineering and Operations Management, 9-12 July 2012, Guimarães Portugalia, ID 18.1-ID18.7.
 • [9] Fidalgoa J.N., Matosb M.A., Ribeiro L.: A new clustering algorithm for load profiling based on billing data, "Electric Power Systems Research" nr 82/2012, s. 27-33.
 • [10] Frąckowiak R., Gałan T.: Profile standardowe PTPIREE odbiorców taryfy G w świetle badań obciążenia elektrycznego odbiorców indywidualnych. [Standard profiles of PTPiREE consumers settled according to G tariff referred to research on individual consumers' electric load], "Rynek Energii" nr 4 (101)/2012, s. 3-14.
 • [11] Geminagnani MMF, Oliveira CCB, Tahan CMV.: Proposition and comparative analysis of alternative selection and classification of load curve for defining types for tariff studies, Décimo Tercer Encuentro Reginal Iberoamericano de Cigré - XIII ERIAC, 2009, s. 1-6.
 • [12] Góra S.: Gospodarka elektroenergetyczna w przemyśle [Electroenergetic management in the industry], PWN, Warszawa, 1975.
 • [13] Mutanen A., Ruska M., Repo S., Jarventausta P.: Customer classification and load profiling method for distribution systems, "IEEE Transactions on Power Delivery" nr 26 (3)/2011.
 • [14] Prognozowanie w elektroenergetyce. Zagadnienia wybrane [Forecasting in the power industry. Selected issues]. (red. I. Dobrzańska), Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, 2002.
 • [15] Räsänen T., Voukantsis D. Niska H. Karatzas K., Kolehmainen M.: Databased method for creating electricity use load profiles using large amount of customer-specific hourly measured electricity use data, "Epplied Energy" nr 87/2010, s. 3538-3545.
 • [16] Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego z dnia 4 maja 2007 r. [Regulation of the Minister of Economy on detailed conditions for the operation of the electroenergetic system of 4 May 2007]. Dz. U. 2007 nr 93, poz. 623.
 • [17] Tarka D.: Wpływ metody doboru cech diagnostycznych na wyniki klasyfikacji obiektów na przykładzie danych dotyczących ochrony środowiska [Effect of diagnostic features' method selection on the objects' classification on the example of data relating to environmental protection], "Economics and Management" nr 4/2012, s. 47-57.
 • [18] Walesiak M.: Rekomendacje w zakresie strategii postępowania w procesie klasyfikacji zbioru obiektów [Recommendations on strategies for dealing with the classification process of a set of objects]. http://depot.ceon.pl/handle/123456789/1098, 2005.
 • [19] Wang Z., Bian S., Liu Y., Liu Z.: The load characteristics classification and synthesis of substations in large area power grid, "Electrical Power and Energy Systems" nr 48/2013, s. 71-82.
 • [20] Zalewski W.: Statystyczna analiza zmienności obciążeń w sieciach rozdzielczych [Statistical analysis of load variation in distribution networks], "Economy and Management" nr 4/2010, s. 206-213.
 • [21] Zalewski W.: Wykorzystanie metody TOPSIS w procesie klasyfikacji dobowych obciążeń stacji transformatorowych [The use of the TOPSIS method in the classification of diurnal loads of transformer stations], "Economy and Management" nr 4/2013, s. 101-110.22.
 • [22] Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne [Act of 10 April 1997. Energy Law]. Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 oraz z 2013 r. poz. 98.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171341807

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.