PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 51 nr 6 Wspieranie transferu wiedzy do społeczeństwa i gospodarki | 227--246
Tytuł artykułu

Licencja przymusowa jako instrument transferu wiedzy

Warianty tytułu
A Compulsory Licence as a Tool for Knowledge Transfer
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł poświęcony jest licencji przymusowej, która w odróżnieniu od innych licencji nie powstaje w drodze umownej, ale jej udzielenie następuje z założenia wbrew woli uprawnionego na skutek decyzji właściwego organu. Artykuł zawiera analizę krytyczną obowiązujących regulacji tej instytucji prawnej jako instrumentu transferu wiedzy na gruncie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, w szczególności pod kątem przesłanek udzielenia licencji przymusowej, a co za tym idzie - możliwości jej uzyskania przez zainteresowanych przedsiębiorców. Rozważania te prowadzą do wniosku, iż licencja przymusowa może stanowić atrakcyjną alternatywę dla licencji umownej w sytuacji braku zgody uprawnionego na zawarcie umowy licencyjnej, pod warunkiem spełnienia pozostałych przesłanek ustawowych. Jednocześnie wskazano konieczność interwencji ustawodawcy celem usunięcia wątpliwości, jakich nastręcza obecna regulacja licencji przymusowej.(abstrakt oryginalny)
EN
This article is devoted to the compulsory licence, which unlike other licences, is not created by a contract, but granting it ensues against the owner's will, as a result of the decision of the proper authority. The article is a critical analysis of the binding regulations of this legal institution as a tool of knowledge transfer, on the grounds of rules of the Industrial Property Law Act of the 30 June 2000, particularly from the point of view of the circumstances of granting a compulsory licence and the possibility of receiving it by interested entrepreneurs. The author comes to the conclusion that the compulsory licence may be an attractive alternative to the contractual licence, when there is no permission for the authorized person to enter into a licence contract, provided that other statutory circumstances were accomplished. Simultaneously, the author indicates the necessity of the legislator's intervention to eliminate the doubts caused by the current regulations of the compulsory licence.(original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Śląska
Bibliografia
 • Basler M., Licencja przymusowa jako ograniczenie patentu, w: Transformacje prawa własności przemysłowej, red. A. Adamczak, seria "Wynalazczość i ochrona własności intelektualnej" nr 24, PIRPAT, Kielce 2000.
 • Celińska-Grzegorczyk K., Postępowanie patentowe jako szczególne postępowanie administracyjne, LexisNexis, Warszawa 2009.
 • Gawlik B., Licencje przymusowe w prawie wynalazczym, "Studia Cywilistyczne" 1979, t. 23.
 • Konwencja paryska o ochronie własności przemysłowej. Komentarz, red. A. Adamczak, A. Szewc, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008.
 • Miklasiński Z., Prawo własności przemysłowej. Komentarz, UPRP, Warszawa 2001.
 • Nowińska E., Promińska U., Vall M. du, Prawo własności przemysłowej. Przepisy i omówienie, LexisNexis, Warszawa 2005.
 • Prawo własności przemysłowej. Komentarz, red. P. Kostański, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • Prawo własności przemysłowej, red. U. Promińska, Difin, Warszawa 2004.
 • Salomonowicz M., Licencje patentowe i know-how na tle zakazu porozumień antykonkurencyjnych, C.H. Beck, Warszawa 2011.
 • System prawa prywatnego. Prawo własności przemysłowej, t. 14A, red. R. Skubisz, C.H. Beck, Warszawa 2012.
 • System prawa własności intelektualnej, t. III: Prawo wynalazcze, red. J. Szwaja, A. Szajkowski, PAN, Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk - Łódź 1990.
 • Szczepanowska-Kozłowska K., Umowy licencyjne w prawie własności przemysłowej, LexisNexis, Warszawa 2012.
 • Szewc, G. Jyż, Prawo własności przemysłowej, C.H. Beck, Warszawa 2003.
 • Tyczka M., Licencje przymusowe, "RPEiS" 1974, nr 3.
 • Ustawa o ochronie prawnej odmian roślin. Komentarz, red. K. Felchner, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171341815

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.