PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 51 nr 6 Wspieranie transferu wiedzy do społeczeństwa i gospodarki | 265--282
Tytuł artykułu

Prawne aspekty produkcji utworu audiowizualnego

Warianty tytułu
Legal Aspects of the Production of Audiovisual Work
Języki publikacji
PL
Abstrakty
We współczesnym społeczeństwie informacyjnym coraz większą rolę odgrywają dobra intelektualne oparte na wiedzy. W nowoczesnej gospodarce duże znaczenie ma tworzenie dóbr intelektualnych, w tym utworów audiowizualnych. Dla powstania utworu audiowizualnego, który odniósłby sukces rynkowy, istotne jest wykorzystanie przez producenta najnowszych technologii oraz wiedzy z często bardzo odległych od siebie dziedzin nauki. Celem artykułu jest przedstawienie pojęcia utworu audiowizualnego, jego współtwórców oraz prawne aspekty jego produkcji.(abstrakt oryginalny)
EN
In today's information society an increasingly important role is played by intellectual property based on knowledge. In the modern economy it is becoming more and more important to create intellectual property, which includes audiovisual works. To create successful audiovisual work, it is important to use the manufacturer's latest available technology and knowledge, even from the widely separated areas of science. The paper discusses the very interesting issue of the production of audiovisual work. The concept of an audiovisual work, its contributors, and the legal aspects of its production are described within.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
Bibliografia
 • Banasiuk J., Współtwórczość i jej skutki w prawie autorskim, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012.
 • Barczewski M., Traktatowa ochrona praw autorskich i praw pokrewnych, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007.
 • Barta J., Markiewicz R., Prawo autorskie, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008.
 • Błeszyński J., Konstrukcja praw do utworu audiowizualnego, w: Utwór audiowizualny. Zakres pojęcia i ochrony prawnej, red. K. Lewandowski, Wyd. WSUS, Poznań 2011.
 • Błeszyński J., Zmiany art. 70 ust. 2 pr. aut. (uwarunkowania, perspektywy, tendencje), "Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego" 2007, nr 100.
 • Czajka D., Ochrona praw twórców i producentów. Prawo autorskie i prawa pokrewne, Wyd. EWSPA, Warszawa 2010.
 • Czajkowska-Dąbrowska M., w: J. Barta, M. Czajkowska-Dąbrowska, Z. Ćwiąkalski, R. Markiewicz, E. Traple, Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.
 • Drewno T., w: I. Jaroszewska, Ochrona prawna utworu audiowizualnego, PWSFTiT, Łódź 1997.
 • Fiałkowski K. J., Umowy inwestycyjne w produkcji utworu audiowizualnego, "Państwo i Prawo" 1998, nr 11.
 • Golat R., Prawo autorskie i prawa pokrewne, C.H. Beck, Warszawa 2011.
 • Golat R., Prawo autorskie. Komentarz dla praktyków, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2008.
 • Górecka K., Pojęcie utworu audiowizualnego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, "Przegląd Sądowy" 1997, nr 7-8.
 • Gromotowicz M., Współtwórczość utworu audiowizualnego, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 2009, nr 4.
 • Gromotowicz M., Twórcy utworu audiowizualnego, w: Utwór audiowizualny. Zakres pojęcia i ochrony prawnej, red. K. Lewandowski, Wyd. WSUS, Poznań 2011.
 • Grzesiok-Horosz A., Prawo autorskie, w: Podstawy ochrony własności intelektualnej, red. M. Baron- Wiaterek, P. Horosz, T. Szewc, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2013.
 • Grzesiok-Horosz A., Prawa pokrewne, w: Podstawy ochrony własności intelektualnej, red. M. Baron- Wiaterek, P. Horosz, T. Szewc, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2013.
 • Grzybowski S., Z zagadnień prawa autorskiego względem dzieła kinematograficznego, "Studia Cywilistyczne" 1967, t. X.
 • Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, red. K. B. Matusiak, PARP, Warszawa 2011.
 • Jaroszewska I., Ochrona prawna utworu audiowizualnego, PWSFTiT, Łódź 1997.
 • Klafkowska-Waśniowska K., Producent utworu audiowizualnego a producent wideogramu, w: Utwór audiowizualny. Zakres pojęcia i ochrony prawnej, red. K. Lewandowski, Wyd. WSUS, Poznań 2011.
 • Nowicka A., Utwory audiowizualne, w: System prawa prywatnego, t. 13: Prawo autorskie, red. J. Barta, C.H. Beck, Warszawa 2007.
 • Ochrona własności intelektualnej. Zarys wykładu, red. P. Stec, Branta, Bydgoszcz - Opole - Gliwice 2011.
 • Ożóg M., Podstawowe pojęcia ustawy z 30.06.2005 r. o kinematografii, "Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego" 2009, nr 104.
 • Prawo własności intelektualnej, red. J. Sieńczyło-Chlabicz, LexisNexis, Warszawa 2009.
 • Sieńczyło-Chlabicz J., Banasiuk J., Twórcy dzieł uprzednio stworzonych a współtwórczość utworu audiowizualnego, w: Utwór audiowizualny. Zakres pojęcia i ochrony prawnej, red. K. Lewandowski, Wyd. WSUS, Poznań 2011.
 • Sokołowska D., Współtwórczość a utwór audiowizualny, w: Utwór audiowizualny. Zakres pojęcia i ochrony prawnej, red. K. Lewandowski, Wyd. WSUS, Poznań 2011.
 • Szczotka J., Utwory audiowizualne - stan oczekiwania na nowelizację prawa autorskiego, "Przegląd Sądowy" 2009, nr 1.
 • Szewc A., Zioło K., Grzesiczak M., Umowy jako prawne narzędzie transferu innowacji, PARP, Warszawa 2011.
 • Ślęzak P., Pojęcie producenta audiowizualnego, "Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego" 2007, nr 100.
 • Ślęzak P., Pojęcie utworu audiowizualnego, w: Utwór audiowizualny. Zakres pojęcia i ochrony prawnej, red. K. Lewandowski, Wyd. WSUS, Poznań 2011.
 • Ślęzak P., Prawo autorskie. Podręcznik dla studentów szkół filmowych i artystycznych, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2008.
 • Ślęzak P., Prawo autorskie. Wzory umów z komentarzem, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012.
 • Ślęzak P., Umowy w zakresie współczesnych sztuk wizualnych, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012.
 • Święcka K., Święcki J. S., Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz. Wybór międzynarodowych aktów prawnych, Kodeks, Warszawa 2004.
 • Tomczyk S., Artyści wykonawcy - prawa i ich ochrona, C.H. Beck, Warszawa 2008.
 • Transfer wiedzy w praktyce - rozwiązania w Finlandii i w Polsce, red. M. Włodarczyk, Wyd. Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2010.
 • Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, red. E. Ferenc-Szydełko, C.H. Beck, Warszawa 2011.
 • Ustawa z dnia 1 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy oprawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U. nr 91, poz. 869.
 • Ustawa z dnia 10 lipca 1952 r. o prawie autorskim, Dz.U. nr 34, poz. 234 ze zm.
 • Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U. nr 197, poz. 1662.
 • Ustawa z dnia 29 marca 1926 r. o prawie autorskim, Dz.U. z 1935 r., nr 36, poz. 260 ze zm.
 • Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, Dz.U. z 2011 r., nr 43, poz. 226 ze zm.
 • Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii, Dz.U. nr 132, poz. 1111 ze zm.
 • Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.
 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2000 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U. nr 53, poz. 637.
 • Wojciechowska A., Autorskie prawa osobiste twórców dzieła audiowizualnego, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1999.
 • Wojciechowska A., Twórcy dzieła audiowizualnego w świetle ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 roku, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z wynalazczości i ochrony własności intelektualnej" 1996, nr 67.
 • Wojnarowski A., Prawne i finansowe podstawy europejskiej koprodukcji filmowej, PWSFTiT, Łódź 2009.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171341835

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.