PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 52 nr 1 Finansowe i podatkowe aspekty rozwoju przedsiębiorczości w regionach | 45--55
Tytuł artykułu

Znaczenie interpretacji podatkowych wobec podatków lokalnych jako instrumentu ograniczającego ryzyko podatkowe

Warianty tytułu
The Importance of Tax Interpretation in Local Taxation as an Instrument for Reducing the Risks of Tax
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest znalezienie odpowiedzi na pytanie o wykorzystanie instytucji interpretacji podatkowych przez podatników podatków lokalnych. W opracowaniu zastosowano metodę opisową i metodę analizy obowiązujących aktów prawnych dotyczących podatków lokalnych. Dla potwierdzenia tezy, że podatki lokalne stanowią istotne obciążenie kosztowe przedsiębiorstw, dokonano także analizy szeregów czasowych danych zagregowanych dotyczących udziału podatków lokalnych w dochodach ogółem gmin oraz analizy wydanych interpretacji podatkowych. Efektem rozważań jest ukazanie uwarunkowań wykorzystania interpretacji podatkowych jako elementu optymalizacji podatkowej wobec podatków lokalnych.(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this article is to find answers to the questions related to the use of institution interpretation of tax by the taxpayers of local taxes. The study used a descriptive method for the analysis of existing legislation relating to local taxes, as well as, an analysis of time series aggregate data to confirm the thesis that local taxes constitute a significant cost burden for companies for their share of local taxes for the revenue of the municipalities. An analysis of tax interpretations was done. The result of these reflections, the author indicates the conditions for the use of the interpretation of tax, as a component of tax optimization of local taxes.(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Dymek M., Optymalizacja podatkowa, czyli jak oszczędzić na podatku dochodowym od osób prawnych, ODDK, Gdańsk 2006.
 • Filipiak B., Finanse samorządowe. Nowe wyzwania bieżące i perspektywiczne, Difin, Warszawa 2011.
 • Iniewski R., Nikończyk A., Świadomy podatnik, Lewiatan, Warszawa 2011.
 • Interpretacje podatkowe a finanse przedsiębiorstw, red. T. Famulska, Difin, Warszawa 2013.
 • Jędruszek O., Łukaszewicz-Obierska A., Ziobrowski J., Zarządzanie ryzkiem podatkowym, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013.
 • Knight F. H., Risk. Uncertainty and Profit, Cosimo Inc., New York 2005.
 • Moczydłowska W., Optymalizacja podatkowa wyborem podatnika zgodnym z prawem, "Rachunkowość" 2013, nr 6.
 • Oddziaływanie instytucji interpretacji podatkowych na finanse przedsiębiorstwa, red. T. Famulska, Difin, Warszawa 2013.
 • Optymalizacja podatkowa, red. Ł. Mazur, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012.
 • Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • Strategie podatkowe przedsiębiorstw, red. T. Famulska, B. Ciupek, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013.
 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, t.j. Dz.U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, Dz.U. nr 9, poz. 31 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, Dz.U. nr 52, poz. 268 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, t.j. Dz.U. z 2011 r., nr 74, poz. 397 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, Dz.U. nr 45, poz. 207 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, Dz.U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym, Dz.U. nr 200, poz. 1682 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, Dz.U. nr 86, poz. 959 z późn. zm.
 • Wyciślok J., Optymalizacja podatkowa. Legalne zmniejszanie obciążeń podatkowych, C.H. Beck, Warszawa 2013.
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 maja 2004 r., sygn. akt K 4/03.
 • Zarządzanie ryzykiem, red. K. Jajuga, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Zestawienie jednostek podziału terytorialnego na dzień 1 stycznia 2014 r., http://stat.gov.pl/cps/rde/ xbcr/bip/BIP_zestawienie_jednostek_podzialu_terytorialnego_stan_01012014.pdf [1.07.2014].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171341879

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.