PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 52 nr 1 Finansowe i podatkowe aspekty rozwoju przedsiębiorczości w regionach | 57--72
Tytuł artykułu

Optymalizacja podatkowa a rozwój przedsiębiorstw

Warianty tytułu
Tax Optimization Versus the Development of Enterprises
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Optymalizacja podatkowa jest świadomym i zgodnym z prawem zachowaniem przedsiębiorstwa, którego celem jest minimalizacja obciążeń podatkowych oraz ograniczenie ryzyka podatkowego. W artykule przedstawiono istotę optymalizacji podatkowej z uwzględnieniem propozycji zmian w ustawie Ordynacja podatkowa dotyczących klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Proponowane zmiany mogą mieć negatywne skutki dla rozwoju przedsiębiorstw, takie jak awersja do wszelkich działań mających na celu zarządzanie płatnościami podatkowymi, a nawet próby nielegalnego uchylania się od podatków, co niewątpliwie wpłynie na szanse rozwoju przedsiębiorstw.(abstrakt oryginalny)
EN
Tax optimization is a conscious and lawful behaviour of an enterprise whos aim is to minimize the tax burden and to reduce the tax risk. The aim of this paper is to present the essence of tax optimization, taking into account the proposed changes in the act of the "Tax Ordinance" concerning the so-called 'clause against tax avoidance'. The proposed changes may have negative consequences for the development of enterprises. They may cause problems such as taxpayer aversion to any action aimed at managing tax payments, and may lead to the use of illegal methods for tax evasion. Undoubtedly, this will affect the chances of the development of enterprises.
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Chachuła D., Controlling. Koncepcje, narzędzia, modele, Difin, Warszawa 2010.
 • Gomułowicz A., Małecki J., Polskie prawo podatkowe, LexisNexis, Warszawa 2010.
 • Graham J. R., Taxes and Corporate finance: A Review, "The Review of Financial Studies" 2003, t. 16, nr 4.
 • Grzywacz J., Pranie pieniędzy. Metody, raje podatkowe, zwalczanie, Wyd. SGH, Warszawa 2010.
 • Kosikowski C., Etel L., Dowgier R., Pietrasz P., Popławski M., Presnarowicz S., Ordynacja podatkowa. Komentarz, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009.
 • Krasnodębski R., Raje podatkowe w XXI wieku, "Prawo i Podatki" 2006, nr 1.
 • Ladziński A., Prawne granice optymalizacji podatkowej, "Przegląd Podatkowy" 2008, nr 6.
 • Miller M. H., Debt and Taxes, "Journal of Finance" 1977, nr 32.
 • Miller M. H., The Modigliani-Miller Propositions After Thirty Years, "Journal of Economic Perspectives" 1988, nr 4.
 • Modigliani F., Miller M. H., Corporate Income, Taxes and the Cost of Capital. A Correction, "American Economic Review" 1963, nr 53.
 • Modigliani F., Miller M. H., The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment, "American Economic Review" 1958, nr 48.
 • Obszyńska-Krasnodębska K., Krasnodębski R., Raje podatkowe, "Przegląd Podatkowy" 1995, nr 1.
 • OECD, Harmful Tax Competition, "An Emerging Global Issue" January 1998.
 • Poleszczuk G., Raje podatkowe w ujęciu polskiego systemu prawa podatkowego, Wyd. Częstochowskie, Częstochowa 2000.
 • Popko A. M., Raje podatkowe - optymalizacja kosztów czy oszustwo fiskalne, "Gazeta Finansowa" 2011, nr 30-31.
 • Radwański Z., Glosa do wyroku NSA z 11.11.1999 r., OZ Białystok SA/Bk 289/99, OSP 2000, nr 9.
 • Radzikowski K., Obejście prawa podatkowego w najnowszym orzecznictwie sądów administracyjnych, "Przegląd Podatkowy" 2010, nr 6.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 16 maja 2005 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych, Dz.U. nr 94, poz. 790.
 • Sobieska I., Doradztwo podatkowe. Funkcjonowanie i kierunki rozwoju, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.
 • www.attac.org.pl [24.04.2014].
 • Wyciślok J., Optymalizacja podatkowa. Legalne zmniejszanie obciążeń podatkowych, C.H. Beck, Warszawa 2013.
 • Wyrok NSA z dnia 10 lipca 1996 r., SA/Ka 1244/95, "Monitor Podatkowy" 1997, nr 8.
 • Wyrok NSA z dnia 31 stycznia 2002 r., I S.A./Gd771/01, "Doradztwo Podatkowe" 2003, nr 2.
 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 września 1998 r., I CKN 815/97, OSNC 1999, nr 5, poz. 38.
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 11 maja 2004 r., sygn. K 4/03, Dz.U. nr 122, poz. 1288.
 • Wyrok WSA w Warszawie z dnia 30 marca 2004 r., III SA/Wa 1195/05, LEX nr 181010.
 • Wyrzykowska A., Optymalizacja - legalnym wyborem podatnika?, "Fiskus" 2006, nr 8.
 • Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie agresywnego planowania podatkowego, Dz.Urz. UE L338 z 12.12.2012 r.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171341883

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.