PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 49 | nr 1 | 137--150
Tytuł artykułu

Buforowość jako wyznacznik polityki zagranicznej Jordanii

Warianty tytułu
Buffer Status as a Determinant of Foreign Policy of Jordan
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Pomimo braku istotnych surowców naturalnych, problemu ograniczonych i niewystarczających zasobów wody, bardzo delikatnej sytuacji społecznej oraz niestabilnego sąsiedztwa, współczesna Jordania pozostaje jednym z najbardziej stabilnych państw regionu. W rzeczywistości jest to jedyny kraj Żyznego Półksiężyca, w którym ten sam reżim pozostaje u władzy od momentu utworzenia państwa. Przetrwanie Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego było możliwe dzięki silnemu wsparciu środowisk militarnych dla monarchii, umiejętności dostosowywania się elit politycznych do zmieniających się czynników wewnętrznych i zewnętrznych oraz dzięki geostrategicznemu znaczeniu państwa-bufora i związanej z tym pomocy zagranicznej (politycznej, ekonomicznej i wojskowej). To właśnie buforowy charakter państwa można uznać za jedną z najważniejszych determinant polityki zagranicznej Jordanii, która nie tylko definiuje żywotne interesy monarchii, ale też kształtuje jej postawę na arenie międzynarodowej oraz wpływa na politykę wewnętrzną. (fragment tekstu)
EN
The article analyses the Jordanian foreign policy with a primary focus on Jordan's status as a buffer state. This characteristic can be regarded as a key determinant of the foreign policy, which not only defi nes vital interests of the monarchy, but also shapes its behaviour in the international arena and impacts on its domestic scene. Consequently, main trends in the Jordanian foreign policy are explored: moderation, quest for regional modus vivendi and long-standing alliance with the West. The author also indicates that with a relative scarcity of natural resources and weak economy, foreign policy becomes a strategic national asset of Jordan, a tool of domestic legitimacy for the political regime, and evidence of interlinked state interests and dynastic ambitions of the Hashemite family. The article concludes that despite regional turmoil in the wake of the Arab revolts, Jordan remains relatively stable and is skillfully playing its diplomatic card in order to gain leeway on the domestic front. (original abstract)
Rocznik
Tom
49
Numer
Strony
137--150
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • A. Susser, Jordan: Preserving Domestic Order in a Setting of Regional Turmoil, "Middle East Brief' 2008, nr 27, s. 1.
 • B. Salloukh, State Strength, Permeability, and Foreign Policy Behavior: Jordan in Theoretical Per- spective, "Arab Studies Quarterly" 1998, t. 18, nr 2, s. 39, 40
 • A. Garfinkle, Jordanian Foreign Policy, "Current History" 1984, t. 83, nr 489, s. 21-24;
 • B.E. Sasley, Changes and Continuities in Jordanian Foreign Policy, "Middle East Review of International Affairs" 2002, t. 6, nr 1, s. 36, 37.
 • S. Bieleń, Państwa buforowe w stosunkach międzynarodowych, "Stosunki Międzynarodowe" 1995, t. 17, s. 9;
 • M. Partem, The Buffer System in International Relations, "Journal of Conflict Resolution" 1983, t. 27, nr 1, s. 4;
 • M.R. Hafeznia, S. Ahmadi, B. Hourcard, Explanation of the Structural and Functional Characteristics of Geographical Buffer Spaces, "Geopolitics Quarterly" 2013, t. 8, nr 4, s. 4-6.
 • M.C. Wilson, King Abdullah, Britain and the Making of Jordan, Cambridge 1999, s. 39-59;
 • K. Salibi, The Modern Histoty of Jordan, London 2006, s. 92-119;
 • P. Robins, A Histoty of Jordan, Cambridge 2004, s. 16-34.
 • C.R. Ryan, "Jordan First": Jordans Inter-Arab Relations and Foreign Policy under King Abdullah II, "Arab Studies Quarterly" 2004, t. 26, nr 3, s. 45.
 • C.C. Held, J.T. Cummings, Middle East Patterns. Places, Peoples and Politics, Boulder 2011, s. 330, 331.
 • L. Brand, Palestinians and Jordanians: A Crisis of Identity, "Journal of Palestine Studies" 1995, t. 24, nr 4, s. 48-50;
 • H. Frisch, Ethnicity, Territorial Integrity and Regional Order: Palestinian Identity in Jordan and Israel, "Journal of Peace Research" 1997, t. 34, nr 3, s. 264-266.
 • Y. Reiter, The Palestinian-Transjordanian Rift: Economic Might and Political Power in Jordan, "The Middle East Journal" 2004, t. 58, nr 1, s. 72-92.
 • UNRWA, UNRWA in Figures, http://www.unrwa.org/sites/default/files/2013042435340.pdf (10.01.2014).
 • A. Malantowicz, Jordańczycy czy Palestyńczycy? Czyli o tożsamości i statusie społeczno-prawnym uchodźców palestyńskich w Jordanii, w: M.W. Solarz (red.), Geografia polityczna wobec wyzwań i problemów współczesnej Polski i świata, Toruń 2012, s. 99-129.
 • UNHCR, Syria Regional Refugee Response - Jordan, http://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=107 (01.02.2014).
 • A.E. Hillal Dessouki, K. A. Kheir, Foreign Policy as a Strategie National Asset: The Case of Jordan, w: B. Korany, A.E. Hillal Dessouki (red.), The Foreign Policies of Arab States. The Challenge of Globalization, Cairo-New York 2010, s. 253, 254, 263-266.
 • R.E. Lucas, Institutions and the Politics of Survival of Jordan. Domestic Responses to Extemal Challenges, 1988-2001, New York 2005.
 • I. Pawlikowska, Bezpieczeństwo jako cel polityki zagranicznej państwa, w: R. Zięba (red.), Wstęp do teorii polityki zagranicznej państwa, Toruń 2007, s. 59, 60.
 • R. Zięba, Cele polityki zagranicznej państwa, w: R. Zięba (red.), Wstęp do teorii polityki zagranicznej państwa, Toruń 2007, s. 37, 58.
 • A. Henrikson, The Diplomacy of Smali States: The Case of Jordan, "Jordan Journal of International Affairs" 2008, t. 1, nr 2, s. 5-10.
 • S. Reed, Jordan and the Gulf Crisis, "Foreign Affairs" 1990, t. 69, nr 5, s. 21-35;
 • A.M. Lesch, Contrasting Reactions to the Persian Gulf Crisis: Egypt, Syria, Jordan and the Palestinians, "The Middle East Journal'' 1991, t. 45, nr 1, s. 30-50.
 • M. Muasher, The Arab Center. The Promise of Moderation, New Haven-London 2008.
 • M. Bielecka, Role międzynarodowe państwa, w: R. Zięba (red.), Wstęp do teorii polityki zagranicznej państwa, Toruń 2007, s. 177-192.
 • D. Robinson Divine, The Imperialist Ties that Bind: Transjordan and the Yishuv, "Israeli Affairs" 2003, t. 9, nr 3, s. 18, 19.
 • Y. Lukacs, Israel, Jordan, and the Peace Process, Syracuse-New York 1997, s. 23-61.
 • A.S.A. Majali, J.A. Anani, M.J. Haddadin, Peacemaking. The Inside Story of the 1994 Jordanian-Israeli Treaty, Reading 2006, s. 16-22.
 • F. Mitha, The Jordanian-Israeli Relationship: The Reality of " Cooperation ", "Middle East Policy" 2010, t. 17, nr 2, s. 105-126;
 • D. Kornbluth, Jordan and the Anti-Normalization Campaign, 1994-2001, "Terrorism and Political Violence" 2002, t. 14, nr 3, s. 80-108;
 • R.E. Lucas, Jordan: the Death of Normalization With Israel, "The Middle East Journal" 2004, t. 58, nr 1, s. 93-111.
 • M. Zak, Thirty Years of Clandestine Meetings. The Jordan-Israel Peace Treaty, "Middle East Quar- terly" 1995, t. 2, nr 1, s. 56, 57.
 • S. Awad, The Arab Quartet and the Arab Peace Initiative, "The Palestine-Israel Journal'' 2007, t. 14, nr 4.
 • K. Neirnat, Jordan 's Interests in Peace Process Wili be Safeguarded - Judeh, "Jordan Times" z 2 lutego 2014 r.
 • L. Brand, Jordan 's Inter-Arab Relations. The Political Economy of Alliance Making, New York 1994, s. 87-122.
 • Middle East Policy Council, Amid Turmoil, GCC Extends Imńtation to Jordan and Morocco, http://www.mepc.org/amid-turmoil-gcc-extends-invitation-jordan-and-morocco7print (30.05.2012).
 • C.R. Ryan, Inter-Arab Aiiiances. Reginie Security and Jordanian Foreign Policy, Gainesville 2009, s. 98-112, 127-144.
 • A. Terril, Jordanian National Security and the Futurę of Middle East Stability, 2007, s. 23, 24, 27, http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pubs/display.cfm?pubID=838 (20.01.2014).
 • S. Lasensky, Jordan and Iraą. Between Cooperation and Crisis, United States Institute of Peace, "Special Report" 2006, nr 178;
 • B. Szajkowski, The Shia Crescent, "The Copernicus Journal of Political Studies" 2013, t. 3, nr 1, s. 22-24.
 • R. al Khouri, The Syria Syndrome, "Jordan Business", wrzesień 2011 r., s. 53, 54.
 • King Abdullah of Jordan Becomes First Arab Ruler to Cali on Syria s Bashar al-Assad to go, "The Telegraph" z 14 listopada 2011 r., http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/ syria/8889653/King-Abdullah-of-Jordan-becomes-first-Arab-ruler-to-call-on-Syrias-Bashar-al-Assad-to-go. html (08.08.2013).
 • J. Bames-Dacey, Syria: the View From Jordan, http://ecff.eu/content/entry/commentary_syria_the_ view_fromJordan 138 (12.07.2013).
 • A. Malantowicz, Wojna w Syrii a bezpieczeństwo Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego, "Krakowskie Studia Międzynarodowe" 2013, t. 10, nr 3, s. 111-127.
 • H. Kissinger, Does America Need a Foreign Policy? Toward a Diplomacy of 21st Century, New York 2002, s. 186.
 • J.M. Sharp, Jordan: Background and U.S. Relations, Washington 2011.
 • J. Zając, Środki i metody oddziaływania USA w bliskowschodnim procesie pokojowym (1991-2000), Warszawa 2004, s. 122, 123, 150, 151.
 • J. Zając, Role Unii Europejskiej w regionie Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu, Warszawa 2010, s. 97-103.
 • Euro-Mediterranean Agreement Establishing an Association Between the European Communities and Their Member States, of the One Part, and the Hashemite Kingdom of Jordan, of the Other Part, "Official Journal of the European Communities" 2002, t. 45, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=0J:L:2002:129: SOM:EN:HTML (20.05.2012).
 • European Commission, The EU and Jordan: Long-standing Rrelationship, MEMO/12/124, 21.02.2012, http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/12/124&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en (20.05.2012).
 • Jordan Wins UN Security Council Seat, "Jordan Times" z 6 grudnia 2013 r.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171341935

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.