PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 1-4 | 50--96
Tytuł artykułu

Młodzież nieuprzywilejowana. Raport z badań, Disadvantaged Youth.

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W literaturze przedmiotu za młodzież w trudnej sytuacji społecznej uznaje się kilka kategorii młodzieży, a mianowicie: 1/ dzieci i młodzież żyjące w ubóstwie, 2/ młodzież niepełnosprawną do 24. roku życia, 3/ młodzież niepełnoletnią nie spełniającą obowiązku szkolnego (w Polsce mogą korzystać uczniowie. Wspomaganie rozwoju intelektualnego młodzieży powinno iść w parze z dbałością o rozwój fizyczny. Stąd też, należy rozwijać infrastrukturę sportową w całym kraju. Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu realizuje przedsięwzięcia z tym związane. (Strategia rozwoju sportu w Polsce do roku 2012 - cele i zadania, MENiS, 2003).
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Aktywność ekonomiczna ludności Polski. I kwartał 2004, GUS, Warszawa 2004.
 • Błaszczyk B., Opinie otoczenia na temat bezrobotnych kobiet, [w:] Sytuacja społeczno-zawodowa bezrobotnych kobiet. Bariery i stymulatory ich aktywizacji zawodowej, red. A. Kurzynowski, SGH, Warszawa 2001.
 • Budżety gospodarstw domowych w 2003 r., GUS, Warszawa 2004.
 • Community Initiative EQUAL, 107 Development Partnerships in Poland, EFS, Warsaw 2005.
 • Diagnoza 2003. Warunki i jakość życia Polaków, red. J. Czapiński, T., Panek, WSFiZ, Warszawa 2004.
 • Diagnoza społeczna 2000, Rada Monitoringu Społecznego WSP TWP.
 • Diagnoza społeczna 2003. Warunki i jakość życia Polaków, red. J. Czapiński, T., Panek, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Warszawa 2004.
 • Domański H., Hierarchie i bariery społeczne, ISP, Warszawa 2000.
 • Domański H., Selekcja pochodzeniowa do szkoły średniej i na studia, "Studia Socjologiczne" 2004, nr 2.
 • Dz. U. 2004, nr 99, art. 2, p. 2.
 • Dz. U. 2004, nr 99, art. 2, p. 3.
 • Dzieci w trudnych sytuacjach, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 1996.
 • Dziubińska-Michalewicz M., Problemy bezrobocia i ubóstwa na terenach byłych Państwowych Gospodarstwa Rolnych, luty 2004, nr 220, Kancelaria Sejmu, Biuro Studiów i Analiz, Wydział Analiz Ekonomicznych i Społecznych.
 • Edukacja osób niepełnosprawnych, red. A. Hulek, PAN, 1993.
 • Fatyga B., Młodzież w Polsce: Oczywistości i idiosynkrazje; OBM-ISNS UW.
 • Fatyga B., Tyszkiewicz A., Zieliński A., Skala i powody wypadania uczniów z systemu edukacji w Polsce. Raport z badań odpadu szkolnego na terenie 32 gmin, ISP, Warszawa 2001.
 • http://www.stat.gov.pl/gus/.
 • http://www.stat.gov.pl/dane_spol-gosp/praca_ludnosc/index.htm.
 • http://www.stat.gov.pl/dane_spol-gosp/praca_ludnosc/kob_mez_praca/index.htm.
 • http://www.undp.org.pl/.
 • http://www.undp.org.pl/ndhr2004/.
 • Kabaj M., Strategie i programy przeciwdziałania bezrobociu w Unii Europejskiej i w Polsce, Scholar, Warszawa 2004.
 • Kabaj M., Golinowska S., Zasiłki dla bezrobotnych. Motywacja do wyjścia z bezrobocia czy pozostania w nim?, [w:] Zmiany i reformy w systemie zabezpieczenia społecznego, IPiSS, Warszawa 1999.
 • Kołaczek B., Dostęp młodzieży do edukacji zróżnicowania, uwarunkowania, wyrównywanie szans, IPiSS, Warszawa 2004.
 • Komunikat z badań "Ocena perspektyw młodego pokolenia Polaków", CBOS, Warszawa 2002.
 • Krajowy plan działania na rzecz integracji społecznej na lata 2004-2006, Ministerstwo Polityki Społecznej, Warszawa 2004.
 • Krajowy plan działania na rzecz zatrudnienia na 2005 rok, http://mps.gov.pl/indextxt.php?gid=493.
 • Krajowy plan działania na rzecz zatrudnienia na 2005 rok, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, 2004; http://www.napis.gov.pl.
 • Kryńska E., Zmiany w obszarze zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, [w:] Reformy społeczne. Bilans dekady, red. M. Rymsza, ISP, Warszawa 2004.
 • Księżopolski M., Co dalej z polityką społeczną?, [w:] Reformy społeczne. Bilans dekady, pod red. M. Rymszy, ISP, Warszawa 2004.
 • Kwartalne informacje o aktywności ekonomicznej ludności. Monitoring rynku pracy, http://www.stat.gov.pl/gus/praca-wynagrodzeniaPLK_HTML.htm.
 • Lasmanowicz R., Wybór metod poszukiwania pracy przez bezrobotnych absolwentów, "Polityka Społeczna" 2004, nr 11/12.
 • Mikulski J., Auleytner J., Polityka społeczna wobec osób niepełnosprawnych. Drogi do integracji, WSP-TWP, Warszawa 1996.
 • Młodzież 2003, CBOS 2004.
 • Narodowa strategia wzrostu zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich w latach 2000-2006, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2000.
 • Opinie o przyczynach bezrobocia i bezrobotnych, CBOS, Warszawa 1998.
 • Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2002/2003, GUS, Warszawa 2004.
 • Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2003/2004, GUS, Warszawa 2005.
 • Polacy o bezrobociu i bezrobotnych, CBOS, Warszawa 2001.
 • Polska 2004, Raport o rynku pracy i zabezpieczeniu społecznym, MGiP, Warszawa 2004.
 • Praca nierejestrowana w 1995 roku, GUS, Warszawa 1996.
 • Praca nierejestrowana w Polsce w1998 roku. Studia i Analizy Statystyczne, GUS, Warszawa 1999.
 • Raport_02 dzieci ulicy.pdf i broszura_ok dzieci ulicy.pdf z http://www.dzieciulicy.ngo.pl/.
 • Raport o rozwoju społecznym w Polsce, Raport UNDP 2004, http://www.undp.org.pl/ndhr2004/.
 • Reszke I., Stereotypy bezrobotnych i opinie o bezrobociu w Polsce, Wyd. Fundacji im. F.E. Berta, Warszawa 1995.
 • Rocznik Statystyczny 2004, GUS, Warszawa 2004.
 • Rocznik Statystyczny Województw 2003, GUS, Warszawa 2004.
 • Rodziny w Polsce, red. D. Graniewska, IPiSS, Warszawa 1995.
 • Rodziny wielodzietne w Polsce, red. B. Bochenek-Paradowska, IPiSS, Warszawa 1998.
 • "Rynek Pracy" 2004, nr 3.
 • "Rynek Pracy", Ministerstwo Pracy, Warszawa 2004.
 • "Rynek Pracy" - 45 lat Ochotniczych Hufców Pracy, numer specjalny, czerwiec 2003.
 • Samozniszczenie, samobójstwo, alkoholizm, narkomania, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1990.
 • Społeczny stereotyp bezrobocia i bezrobotnego, CBOS, Warszawa 1992.
 • Sytuacja gospodarstw domowych w 2003 r., Wyniki badań GUS, Warszawa 2004.
 • Sytuacja osób niepełnosprawnych w Polsce, red. Bożena Balcerzak-Paradowska, IPiSS, Warszawa 2002.
 • Tarkowska E., Młodzież z byłych PGR-ów, ISP, Warszawa 2002.
 • Tarkowska E., Korzeniowska K., Młodzież z byłych PGR-ów. Raport z badań, ISP, Warszawa 2002.
 • Trafiałek E., Bezrobocie-stereotypy i wyzwania, "Polityka Społeczna" 2003, nr 1.
 • Trafiałek E., Bezrobocie-stereotypy i wyzwania, "Polityka Społeczna" 2003, nr 3.
 • Trzeciecki A., Finansowanie lokalnych i regionalnych inicjatyw i programów rynku pracy, "Polityka Społeczna" 2004, nr 10.
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty, Dz. U. 1996, nr 67, poz. 329.
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 roku o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz.U. 1995, nr 1, poz. 1, art. 2, p. 2.
 • Wakacje uczniów - wypoczynek i praca zarobkowa, BS/153/2004, CBOS, Warszawa, 2004.
 • Warzywoda-Kruszyńska W., Grotowska-Leder J., Bieda wśród dzieci (diagnoza na poziomie globalnym i lokalnym), UŁ, Łódź 2002.
 • www.bertelsman-stiftung.de/medien/pdf/fatyga_jugendlichel.ebenswelten-polnisch.pdf.
 • www.gazetapraca.pl/gazetapraca/197.
 • www.menis.gov.pl.
 • Wybrane zagadnienia patologii rodziny, red. M. Jarosz, PWN, Warszawa 1976.
 • Wzrost aspiracji edukacyjnych Polaków w latach 1993-2004, CBOS maj 2004.
 • Zagrożenia rozwoju a ochrona dzieci. Kraje Europy Środkowo-Wschodniej, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 1995.
 • Zarys programu aktywnego przeciwdziałania ubóstwu i marginalizacji społecznej, IPiSS, Warszawa 1999.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171341937

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.