PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 52 nr 1 Finansowe i podatkowe aspekty rozwoju przedsiębiorczości w regionach | 95--109
Tytuł artykułu

Skutki odwrotnego obciążenia podatkiem od towarów i usług w finansach przedsiębiorstw

Warianty tytułu
The Consequences of VAT Reverse Charges on the Finances of Enterprises
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł prezentuje skutki konieczności rozliczania podatku VAT w finansach przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem systemu odwrotnego obciążenia tym podatkiem, w aspekcie płynności finansowej przedsiębiorstwa, zarówno w ujęciu dostawcy, jak i nabywcy.(abstrakt oryginalny)
EN
This article presents the importance of settling VAT in an enterprises' finances, with particular consideration of the reverse charge system, in the aspect of financial liquidity of the enterprise, both from the supplier's, as well as, acquirer's side.(original abstract)
Twórcy
 • Ministerstwo Finansów
 • Ministerstwo Finansów
Bibliografia
 • Analiza wpływu zmian administracyjnych na wielkość szarej strefy na rynku prętów zbrojeniowych i sytuację sektora finansów publicznych, EY, Warszawa, 19.03.2014 r., http://ey.media.pl [22.04.2014].
 • Bird R. M., Gengron P., VAT Revisited. A New Look at the Value Tax in Developing and Transitional Countries, Intenational Tax Program, University of Toronto, Toronto 2005.
 • Brzeziński B., Europejski Trybunał Sprawiedliwości a krajowe sądownictwo podatkowe, "Forum Doradców Podatkowych" 2004, nr 2.
 • Communication from the Commission to the Council in accordance with Article 27(3) of Directive 77/388/EEC, COM (2006) 404 final, Brussels, 19.07.2006 r., http://ec.europa.eu/taxation_customs/ resources/documents/com(2006)404_en.pdf [22.04.2014].
 • Dominik-Ogińska D., Militz M., Mudrecki A., Ogiński P., Pomorska A., Wróbel P., Harmonizacja prawa podatkowego w Unii Europejskiej, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa 2011.
 • Drucker P. F., Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992.
 • Dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, Dz.Urz. UE L 347 z 11.12.2006 r., z późn. zm.
 • Dyrektywa VAT, red. K. Sachs, R. Namysłowski, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008.
 • Famulska T., Teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania podatku od wartości dodanej, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2007.
 • http://bankenverband.de/downloads/fachinformationen/steuern/umsatzsteuer/zusammenfassenderergebnisbericht- zum-reverse-charge-verfahren [22.04.2014].
 • Kudert S., Jamroży M., Optymalizacja opodatkowania dochodów przedsiębiorców, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007.
 • Lipniewicz R., Docelowy system VAT w Unii Europejskiej. Harmonizacja opodatkowania transakcji wewnątrzwspólnotowych, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010.
 • Oddziaływanie instytucji interpretacji podatkowych na finanse przedsiębiorstw, red. T. Famulska, Difin, Warszawa 2013.
 • Opodatkowanie VAT obrotu niektórymi wyrobami stalowymi, Analiza możliwych kierunków zmian legislacyjnych w świetle narastających wyłudzeń podatku VAT w Polsce, Ernst & Young, Warszawa, 31.08.2012 r. (niepubl.).
 • Planspiel zur systembezogenen Anderungen bei der Umsatzsteuer "Reverse-Chargé-Verfahren", Zusammenfassender Ergebnisbericht, Peters Schoenberger, November 2005.
 • Pomorska A., Szołno-Koguc J., Wojtowicz K., Proces dostosowywania polskich podatków pośrednich do standardów Unii Europejskiej, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2003.
 • Rogowska-Rajda B., Kucharczyk R., Interpretacje prawa podatkowego a finanse jednostek samorządu terytorialnego - wybrane problemy, "Zeszyty Naukowe WSB w Poznaniu" 2011, nr 37: Zarządzanie finansami sektora publicznego. Decyzje, instrumenty, ryzyko, red. M. Dylewski, B. Filipiak.
 • Rogowska-Rajda B., Tratkiewicz T., Podatek od towarów i usług w indywidualnych interpretacjach podatkowych - wybrane problemy, w: Interpretacje podatkowe a finanse przedsiębiorstw, red. T. Famulska, Difin, Warszawa 2013.
 • Rogowska-Rajda B., Zmiany w podatku VAT a finanse gospodarstw domowych, "Finanse Osobiste" 2011, nr 3.
 • Strategie podatkowe przedsiębiorstw, red. B. Ciupek, T. Famulska, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013.
 • Study in respect of introducing an optional reverse charge mechanism in the EU VAT Directive, Final Report to the European Commission, 20.06.2007 r., http://ec.europa.eu/taxation_customs/ resources/documents/common/consultations/tax/4209_study_en.pdf [22.04.2014].
 • System finansowy w Polsce, red. B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 • Tratkiewicz T., Podatek od towarów i usług, w: Vademacum podatkowe 2010, red. B. Dutkiewicz, Datev Symfonia, Warszawa 2010.
 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz.U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach, Dz.U. nr 64, poz. 332.
 • Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. poz. 1027.
 • Verwaal E., Cnossen S., VAT compliance costs of cross-border business transactions in the European Union, w: Ch. Evans, J. Pope, J. Hasseldine (red.), Tax compliance costs: A Festschrift for Cedric Sandford, Prospect Media Pty, St Leonards 2001.
 • Wohlfahrt B., The future of the European VAT system, "International VAT Monitor" November-December 2011.
 • Wolański R., System podatkowy w Polsce, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007.
 • Wystrychowski M., Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, Zakamycze, Kraków 2005.
 • Zieliński J. A., Outsourcing doradztwa podatkowego i rachunkowości w małej firmie, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171341981

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.