PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 55 nr 4 Praktyczne przejawy ekspansji kapitału finansowego | 113--128
Tytuł artykułu

Polityka bilansowa a możliwości kształtowania wysokości i struktury wyniku finansowego

Warianty tytułu
Balance Sheet Policy and Its Potential Influence on the Rate and Structure of Business Profits
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Funkcjonowanie podmiotów gospodarczych wymaga komunikowania się przez nie z otoczeniem gospodarczym. Wymiana informacji następuje najczęściej za pośrednictwem sprawozdań finansowych, a dane ujawniane w tych raportach stanowią podstawę podejmowania decyzji gospodarczych. Przedsiębiorstwa w trosce o swój wizerunek mogą oddziaływać na zawartość informacyjną sprawozdań finansowych, wykorzystując przyznane im prawem o rachunkowości możliwości wyboru rozwiązań szczegółowych co do sposobu wyceny aktywów, pasywów i ustalania wyniku finansowego lub postępowania według uznania. Jedną z istotniejszych kategorii ekonomicznych uwzględnianych w ocenie efektywności działalności jednostki jest wynik finansowy. Celem artykułu jest wskazanie przyczyn i dostępnych instrumentów polityki bilansowej wykorzystywanych w kształtowaniu wysokości i struktury wyniku finansowego jednostki.(abstrakt oryginalny)
EN
The operation of business organizations involve communicating with their business environment. Information interchange most often occurs through financial reports, and the economic data revealed in these reports provides a basis for business decision making. Concerned about their reputation, companies may influence the information content of financial reports, exercising the possibility to choose specific options allowed by the accounting law, regarding the pricing of their assets and liabilities or the method for calculating their financial result. One of the most important economic categories included in the assessment of a company's performance is the financial result, i.e. profit or loss. This paper aims to indicate the rationale for, and the range of, available balance sheet policy instruments that can be applied in determining a company's financial result.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Błażyńska J., Polityka rachunkowości, polityka bilansowa, zasady rachunkowości - terminologia, w: Dylematy współczesnej rachunkowości, red. W. Gabrusewicz, J. Samelak, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011.
 • Cieślak M., Podejście etyczne w rachunkowości a jakość sprawozdań finansowych, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011.
 • Cieślik R., Użyteczność decyzyjna kategorii zysku księgowego, Wydział Zarządzania UW, Warszawa 2008 (praca niepublikowana).
 • Duraj J., Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2000.
 • Gos W., Zarządzanie wynikiem finansowym i dochodem, Centrum Doradztwa i Informacji, Warszawa 1997.
 • Grabowski R., Karmańska A., Polityka bilansowa spółek akcyjnych - uwarunkowania skuteczności oraz skutki rozpoznania przez inwestorów, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2009, nr 49 (105).
 • Jaruga A., Walińska E., Roczne sprawozdania finansowe - ujęcie księgowe a podatkowe, ODDK, Gdańsk 1997.
 • Kamiński R., Polityka bilansowa a ocena działalności przedsiębiorstwa, Ars boni et aequi Przedsiębiorstwo Wydawnicze - Władysław Rozwadowski, Poznań 2003.
 • Pedo T., Materialna polityka bilansowa w świetle oczekiwań inwestorów indywidualnych, w: Polska praktyka rachunkowości w kontekście procesu harmonizacji międzynarodowej sprawozdawczości finansowej, red. E. Walińska, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008.
 • Remlein M., Koncepcja prezentacji całkowitych dochodów w sprawozdaniu finansowym, w: Dylematy współczesnej rachunkowości, red. W. Gabrusewicz, J. Samelak, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011.
 • Sawicki K., Polityka bilansowa i sprawozdawczość finansowa w zarządzaniu firmą, Ekspert, Wrocław 1996.
 • Stępień K., Nadrzędne cele działalności jednostek gospodarczych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie" 2005, nr 674.
 • Turyna J., Jakość wyniku księgowego jako wyznacznik jego użyteczności decyzyjnej dla użytkowników informacji finansowej, w: Zagrożenia w działalności gospodarczej a prawo bilansowe, red. E. Mączyńska, Z. Messner, SKwP, PTE, Warszawa 2010.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 330.
 • Weber J., Kufel M., Cebrowska T., Wprowadzenie do rachunkowości spółek, Park, Bielsko-Biała 1993.
 • Wójtowicz P., Wiarygodność sprawozdań finansowych wobec aktywnego kształtowania wyniku finansowego, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2010.
 • Wykorzystanie polityki bilansowej i analizy finansowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem, red. K. Sawicki, Ekspert, Wrocław 2009.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171342093

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.