PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | nr 6, CD 1 | 366--377
Tytuł artykułu

Dywersyfikacja źródeł energii w odzysku materiałowego/recyklingu odpadów organicznych

Warianty tytułu
Diversification of Energy Sources in the Material Recovery / Recycling of Organic Waste
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Dynamika rozwoju gospodarczego przesądza o potrzebie rozwoju recyklingu odpadów oraz wycofanych z użytku wyeksploatowanych wyrobów codziennego użytku i odzysku cennych surowców. Recykling jest ściśle związany z redukcją emisji gazów cieplarnianych, bowiem podstawowe procesy przetwórstwa surowców wymagają dużych nakładów energetycznych, inaczej natomiast przedstawia się problem odzysku i ich wtórnego przerobu, gdzie zapotrzebowanie na energię jest znacznie niższe. Oznacza to niższą emisję CO2 oraz zmniejszenie degradacji środowiska spowodowaną wydobyciem surowców. Ponadto rozwiązany może zostać logistyczny problem dostaw nośników energii dla potrzeb oddalonych od tradycyjnych linii przesyłowych odbiorców energii elektrycznej i cieplnej oraz gazu. W niniejszym artykule przedstawiono koncepcję pozyskiwania z wtórnych źródeł odnawialnych (poprzez ciągły przyrost masy odpadów) paliw ciekłych i gazowych z procesu rozkładu termicznego odpadów organicznych, głównie z opon samochodowych. Poprzez zastosowanie odzysku materiałowego, który zyskuje na znaczeniu logistycznym i gospodarczym, może nastąpić w pewnej części zaspokojenie energetyczne poprzez dywersyfikację źródeł energii pochodzących z przerobu odpadów organicznych metodą rozkładu termicznego.(abstrakt oryginalny)
EN
The dynamics of economic development determines the need for the development of waste recycling and end-of-use everyday products and recovery of valuable raw materials. Recycling is closely related to the reduction of greenhouse gas emissions, because the basic processes of raw materials processing require large energy inputs, but otherwise, the issue of recovery and recycling, where energy demand is much lower. This means lower CO2 emissions and reducing environmental degradation caused by the extraction of raw materials. In addition, can be solved logistical problem of energy supplies for the needs away from traditional transmission lines electricity and heat and gas This article presents the concept of derivation from secondary sources of energy (through the continuous increase of waste in mass) liquid and gaseous fuel from the process of thermal decomposition of organic waste mainly from car tires. Through the use of recycled material, which is gaining in logistics and economic importance, may be in part to meet the energy in through the diversification of energy sources derived from the proce ssing of organic waste thermal decomposition method.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
366--377
Opis fizyczny
Twórcy
 • Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie
 • Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie
Bibliografia
 • [1] http://www.eurostat.eu
 • [2] Gazeta Wyborcza 24.03.2014 r.
 • [3] Światowe tendencje rozwoju elektroenergetyki, M. Jaczewski, za Energy Statistics of Non-OECD Countries, IEA 2000, t.II.333-337.
 • [4] ec.europa.eu/research/energy/pdf/weto-h2_key_pl.pdf
 • [5] A. Wojciechowski; Recykling samochodów. Materiały i technologie odzysku. Wyd. ITS i IOd 2012 r., ISBN 978-83-60965-14-6 i 978-83-88770-90-6.
 • [6] http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef
 • [7] A. Wojciechowski, J. Dyduch, M. Wołosiak. Pozyskiwanie paliw alternatywnych z recyklingu ter-micznego elastomerów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji. XI Konferencja Naukowo-Techniczna "Logistyka, systemy transportowe, bezpieczeństwo w transporcie" LOGI-TRANS 2014. Szczyrk 8-11.04. 2014r. Wyd. Logistyka 3/2014. s. 6720-6728.
 • [8] A. Wojciechowski, M. Wołosiak; WGW "Polska technologia rozkładu termicznego odpadów gumowych" Wyd. EXPRESS Przemysłowy ISSN2353-527X, czerwiec 2014, wyd. 2. s.58-64.
 • [9] A. Wojciechowski; "Urządzenie do rozkładu termicznego odpadów organicznych WGW-8EU". Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska w Ministerstwie Środowiska. Wyd. w materiałach konferencyjnych z 68 Forum "Energia-Efekt-Środowisko" połączone z Forum "Dobre praktyki w gospodarce odpadami". Temat forum: "Zagospodarowanie wysokokalorycznych frakcji odpadów komunalnych/paliw alternatywnych w modernizowanych elektrociepłowniach/ciepłowniach";31.07.2014 r.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171342105

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.