PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 55 nr 4 Praktyczne przejawy ekspansji kapitału finansowego | 129--137
Tytuł artykułu

Wpływ optymalizacji podatkowych na płynność finansową przedsiębiorstw sektora małych i średnich przedsiębiorstw

Warianty tytułu
The Effect of Tax Optimization on Financial Liquidity of SMEs
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce mają wiele wariantów wyboru form opodatkowania działalności podatkiem dochodowym oraz podatkiem od towarów i usług. Najwięcej możliwości rozliczenia podatku stoi przed osobami fizycznymi prowadzącymi przedsiębiorstwa w formie jednoosobowej, a także przed tworzonymi przez nie spółkami osobowymi. Podjęcie decyzji dotyczącej formy rozliczenia pociąga za sobą konsekwencje finansowe w postaci zobowiązań podatkowych. Brak odpowiedniej analizy rozwiązań dla przedsiębiorstwa prowadzącego określoną działalność może skutkować powstaniem dużych zobowiązań podatkowych, powodujących utratę lub pogorszenie płynności. Niniejszy artykuł stanowi próbę opisu kryteriów, jakimi powinni kierować się przedsiębiorcy przy wyborze form opodatkowania w celu optymalizacji zobowiązań podatkowych i zwiększenia dzięki temu płynności.(abstrakt oryginalny)
EN
Polish small and medium-sized enterprises have a number of income and VAT taxation schemes to choose from. Most options are available to individuals running one-man businesses and to their partnerships. The choice of whichever option entails financial consequences taking the form of tax-related liabilities. A business that has not properly premeditated the choice of tax scheme might incur excessive tax liabilities, leading to a loss of, or a decline in, liquidity. This paper represents an attempt to delineate the criteria that entrepreneurs should be guided by in choosing an optimal taxation scheme in terms of their tax liabilities and liquidity.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Czajkowska-Matosiuk K., Oszczędności i poprawa wyniku finansowego dzięki optymalizacji podatkowej, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" 2014, nr 4.
 • Felis P., Jamroży M., Szlęzak-Matusewicz J., Podatki i składki w działalności przedsiębiorców, Difin, Gdańsk 2010.
 • Gawrońska J., Podział wyniku finansowego w spółkach kapitałowych, "Prawo Przedsiębiorcy" 2011, nr 22.
 • Ickiewicz J., Obciążenia fiskalne przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2010.
 • Kalinowski J., Podejmowanie działalności gospodarczej przez osoby fizyczne, "Biuletyn Rachunkowości" 2010, nr 3.
 • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz.U. z 2012 r., poz. 362.
 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Dz.U. z 2013 r., poz. 433.
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz.U. z 2011 r., nr 232, poz. 1378.
 • Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, Dz.U. nr 144, poz. 930 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz.U. z 2011 r., nr 230, poz. 1370.
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz.U. z 2012 r., poz. 362.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, Dz.U. nr 137, poz. 926.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 2013 r., poz. 330.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171342139

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.