PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 55 nr 4 Praktyczne przejawy ekspansji kapitału finansowego | 139--158
Tytuł artykułu

Kształtowanie się kosztów produkcji węgla kamiennego jako podstawowy czynnik determinujący funkcjonowanie przemysłu wydobywczego w Polsce

Warianty tytułu
The Cost of Hard Coal Production as a Primary Factor Affecting the Sustainability of the Hard Coal Mining Industry in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość ekonomiczno-gospodarcza ostatnich lat spowodowała, że zarządzanie kosztami stało się jednym z kluczowych obszarów zarządzania. Narastająca konkurencja w warunkach globalizacji wymusiła na przedsiębiorstwach wydobywczych podejmowanie działań zmierzających do poprawy efektywności gospodarowania zasobami, a przede wszystkim do racjonalizacji kosztów produkcji węgla kamiennego. Podstawowym czynnikiem determinującym funkcjonowanie górnictwa węglowego w Polsce w przyszłości będzie zdolność spółek węglowych do elastycznego kształtowania poziomu kosztów wytwarzania, zwłaszcza w tych obszarach, które znajdują się w ich bezpośrednim zasięgu oraz na które mają one realny wpływ. Celem artykułu jest analiza i ocena kształtowania się kosztów produkcji węgla kamiennego w Polsce w latach 2006-2012. Na podstawie przeprowadzonych badań podjęto próbę sformułowania wytycznych, których zastosowanie należałoby rozważyć, mając na względzie poprawę wyników finansowych spółek węglowych oraz utrzymanie pozycji konkurencyjnej górnictwa węglowego w warunkach gospodarki wolnorynkowej.(abstrakt oryginalny)
EN
As a result of the unprecedented dynamics of changes in the economy, cost management has recently become one of the most critical areas of business management. Increasing competition in the global market has already forced mining companies to initiate measures aimed at improving the utilization of resources and rationalizing the cost of production. Hence, the mining companies' ability to flexibly manage their production costs, particularly in those areas which they can directly access and effectively control, seems to be a primary factor determining the future of hard coal mining in Poland. The purpose of this paper is to analyze and evaluate the trajectory of hard coal production costs in Poland in 2006-2012. Based on this analysis, recommendations and guidelines are offered for improving the financial performance of hard coal companies and maintaining the competitive position of the coal mining sector in the free market economy.(original abstract)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Bibliografia
 • Ancyparowicz G., Stanisławski M., Efekty programu restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego. Stan obecny i perspektywa do 2015 roku, w: Ekonomia. Teoria, historia, praktyka, red. I. Bludnik, M. Ratajczak, J. Wallusch, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2013.
 • Danielewski J., Międzynarodowa konkurencyjność polskiego górnictwa węglowego, "Studia i Materiały" nr 23, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 1991.
 • Informacja o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, www.mg.gov.pl/Bezpieczenstwo+gospodarcze/Gornictwo/Realizacja+Programu +dziaalno%C5%9Bci+grnictwa+wgla+kamiennego+w+Polsce [20.10.2013].
 • Jonek-Kowalska I., Racjonalizacja kosztów jako sposób poprawy efektywności działania w Spółce Restrukturyzacji Kopalń, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" nr 261, Wrocław 2012.
 • Jonek-Kowalska I., Turek M., Zmiany w zarządzaniu kosztami w kopalniach węgla kamiennego, "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego" nr 5, Szczecin 2008.
 • Leszczyński Z., Metody zarządzania kosztami a realizacja strategii konkurencji w przedsiębiorstwie, "Rachunkowość Finansowa i Audyt" 2005, nr 11.
 • Nowak E., Piechota R., Wierzbiński M., Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2004.
 • Podstawy rachunkowości - aspekty teoretyczne i praktyczne, red. M. Micherda, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • Rocznik Statystyczny RP: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, www.stat.gov.pl/gus/roczniki_ PLK_HTML.htm [20.10.2013].
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1981 r. w sprawie szczególnych przywilejów dla pracowników górnictwa - Karta górnika, Dz.U. z 1982 r., nr 2, poz. 13.
 • Stanisławski M., Wybrane aspekty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw górniczych w latach 2009-2011, "Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula" 2013, nr 3 (37).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171342145

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.