PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 56 nr 5 Polityka pieniężna wobec wyzwań współczesnych gospodarek | 123--138
Tytuł artykułu

Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe wobec instrumentów polityki pieniężnej

Warianty tytułu
Monetary Policy Instruments and the Polish Credit Unions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, choć były zaliczane przez bank centralny do instytucji monetarnych, nie podlegały do tej pory instrumentarium polityki pieniężnej. W efekcie zmian legislacyjnych w sektorze kas Kasa Krajowa uzyskała dostęp do krótkoterminowego kredytu w NBP, a kasy, od 2014 r., zostały zobligowane do utrzymywania rezerwy obowiązkowej. Konstrukcja rezerwy obowiązkowej kas jest zbliżona do rezerwy obowiązkowej banków spółdzielczych. W artykule rozpatruje się potencjalny wpływ dwóch instrumentów absorbowania płynności, rezerwy obowiązkowej oraz rezerwy płynnej, na gospodarkę finansową kas. W badaniu zależności stóp procentowych depozytów kas oraz stóp procentowych banku centralnego, stóp rynku międzybankowego, stóp procentowych Kasy Krajowej i średnich depozytów bankowych wykazano silną korelację dodatnią między rozpatrywanymi zmiennymi.(abstrakt oryginalny)
EN
Cooperative Savings & Credit Unions (Polish credit unions) were classified as monetary institutions but they had no access to the instruments of monetary policy. At the same time, they were not obliged to maintain a required reserve at the central bank. As a result of legislative changes, the National Association of Cooperative Savings & Credit Unions gained access to shortterm credit in the NBP. Since 2014, Credit unions are now required to maintain a required reserve. The construction of the required reserve is similar to the cooperative banks' reserve requirements. This article examines the potential impact of those two instruments on the liquidity of the credit unions (reserve requirement and extra reserve). The study shows a strong positive correlation between the deposit interest rate in credit unions, central bank interest rates, interbank market interest rates, the Central of Credit Unions interest rates, and bank deposit interest rates.(original abstract)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Bibliografia
 • Cendal M., Instrumenty polityki pieniężnej, w: Współczesna polityka pieniężna, red. W. Przybylska-Kapuścińska, Difin, Warszawa 2008.
 • Golec M.M., Konkurencyjność depozytów spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, w: Rynki finansowe. Mikrofinanse, red. E. Ostrowska, J. Ossowski, Fundacja na rzecz Polskich Związków Kredytowych, Sopot 2009.
 • Golec M.M., Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe na rynku usług finansowych w Polsce, Wyd. WSB w Poznaniu, Poznań 2004.
 • Informacja dla Komisji Nadzoru Finansowego Raport o sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo- kredytowych w 2012 r., KNF, Warszawa 2013, www.knf.gov.pl/Images/Raport_ SKOK_2012_tcm75-34755.pdf [2.03.2014].
 • Informacja o sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w III kwartale 2013 r., KNF, Warszawa 2013, www.knf.gov.pl/Images/SKOK_III_kw_2013_raport_tcm75-36559.pdf [2.03.2014].
 • Informacja w sprawie rozszerzenia sektora monetarnych instytucji finansowych o spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, NBP, www.nbp.pl/statystyka/pieniezna_i_bankowa/dwn/reklasyfikacja_ skok.pdf [28.02.2014].
 • Komunikat dotyczący uchwały KNF w sprawie ustalenia innych form utrzymywania rezerwy płynnej w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, KNF, www.knf.gov.pl/Images/ KNF_12_02_uchwala_rezerwa_plynna_skok_tcm75-33465.pdf [11.03.2014].
 • Malinowski M., Rudolf P., Sowińska-Kobelak D., Szupowski M., Prawa i obowiązki członków SKOK - analiza prawna, KNF, Warszawa 2014.
 • Nowa statystyka stóp procentowych, www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/pieniezna_i_bankowa/ oprocentowanie_n.html [3.03.2014].
 • Przybyła K., SKOK-i powinny utrzymywać rezerwę obowiązkową, "Gazeta Prawna", 5 sierpnia 2009, http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/342648,skok_i_powinny_utrzymywac_rezerwe_ obowiazkowa.html [1.03.2014].
 • Raport o sytuacji systemu SKOK w III kwartale 2013, KNF, www.knf.gov.pl/Images/SKOK_III_ kw_2013_prezentacja_tcm75-36558.pdf [28.02.2014].
 • Sławiński A., Emisja pieniądza, w: Polityka pieniężna, red. A. Sławiński, C.H. Beck, Warszawa 2011.
 • Sprawozdanie Zarządu Kasy Krajowej za 2007 r., www.skok.pl/-/media/Dokumenty%20do%20pobrania/ skokpl/sprawozdanie-zarzadu2007.ashx [2.03.2014].
 • Sprawozdanie Zarządu Kasy Krajowej za 2008 r., www.skok.pl/-/media/Dokumenty%20do%20pobrania/ skokpl/Sprawozdanie-zarzadu2008.ashx [2.03.2014].
 • Strona internetowa NBP: www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/pieniezna_i_bankowa/oprocentowanie_ n.html [3.03.2014].
 • Uchwała nr 42/2013 Zarządu NBP z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie zasad i trybu naliczania oraz utrzymywania rezerwy obowiązkowej, Dz.U. NBP, poz. 21, dzu.nbp.pl/eDziennik/ActDetails. aspx?year=2013&poz=21&book=0 [28.02.2014].
 • Udział procentowy spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w podaży pieniądza M3 i w czynnikach jego kreacji, NBP, www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/pieniezna_i_bankowa/ zmiany.html [28.02.2014].
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim, Dz.U. z 2013 r., poz. 908, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, Dz.U. z 2012 r., poz. 855 z późn. zm.
 • Żyżyński J., Konsekwencje wprowadzenia nowych regulacji dotyczących spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych - wybrane aspekty mikroekonomiczne i finansowe, w: Prawne i ekonomiczne determinanty rozwoju spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w Polsce, red. J. Ossowski, Fundacja na rzecz Polskich Związków Kredytowych, Sopot 2010.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171342193

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.