PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 1 (60) | 87--103
Tytuł artykułu

Zarządzanie radiem jako subdyscyplina zarządzania mediami

Warianty tytułu
Radio Management as the Media Management Subdiscipline
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie głównych problemów nurtujących badaczy i środowisko menedżerskie w obszarze zarządzania radiem (rozgłośnią radiową) oraz wskazanie kierunków rozwoju badań nad zarządzaniem radiem. Zwrócono uwagę, że zarządzanie radiem stanowi subdyscyplinę nowej dziedziny badawczej, jaką jest zarządzanie mediami. Artykuł podejmuje próbę określenia obszarów badawczych w dziedzinie zarządzania radiem oraz przedstawia najważniejsze stanowiska teoretyczne związane z rozwojem studiów nad zarządzaniem radiem. W artykule przeprowadzono także krytyczną analizę i ocenę literatury w zakresie omawianej problematyki. Na zakończenie wskazano propozycje kierunków dalszych badań oraz przedstawiono główne przesłanki, które mogą być pomocne przy wyznaczaniu możliwych kierunków badawczych w tym obszarze.(abstrakt oryginalny)
EN
This article presents the main problems that researchers and managers face in the area of the radio (radio broadcasting station) management and indicates the directions for the development of radio management studies. The paper argues that the radio management is the subdiscipline of the new research area in media management. It also attempts to identify areas of research in radio management and indicates the most important theoretical position associated with the development of the radio management studies. Critical analysis and the evaluation of the literature in the field is being concerned. The paper deals with suggestions for further study in this area and the main considerations that may be helpful in determining possible research directions in the radio management.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
87--103
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • A.B. Albarran, Historical trends and patterns in media management research [w:] Handbook of media management and economics, ed. AB. Albarran, S. Chan-Olmsted, M.O. Wirth, New York-London 2006, s. 3.
 • D. McQuail, Teoria komunikowania masowego, Warszawa 2007, s. 230 i 281.
 • M. Mrozowski, Media masowe. Władza, rozrywka i biznes, Warszawa 2001, s. 46 i 49.
 • J. Mikułowski-Pomorski, Analiza systemowa masowego komunikowania, "Zeszyty Prasoznawcze" 1975, nr 1 (63), s. 18.
 • K. Lacey, Ten years of radio studies: The very idea, "The Radio Journal International Studies in Broadcast and Audio Media" 2008, Vol. 6, wyd. I, s. 21.
 • M. Steciąg, Informacja, wywiad, felieton. Sposoby istnienia tradycyjnych gatunków w radiu komercyjnym, Zielona Góra 2006, s. 10, cyt. za: E.C. Pease, E.E. Dennis, Radio, the forgotten medium, New Brunswick 1995.
 • J. Sill, The radio station management, functions, future, New York 1946;
 • J.L. Reinsch, Radio station management, New York 1948;
 • J.H. Hulbert, Broadcasting management: A report from the APBE-NAB employment study, "Journal of Broadcasting" 1962, nr 6 (3), s. 255-264.
 • J. Hoffer, Managing today's radio station, Chicago 1968;
 • W.L. Quaal, L.A. Martin, Broadcasting management: Radio, television, Chicago-New York 1968;
 • R.H. Coddington, Modern radio broadcasting: Management and operation in small-to-medium markets, New York 1969.
 • E. Routt, Business of radio broadcasting, Blue Ridge Summit PA, New York 1972;
 • Th.W. Bohn, R.K. Clark, Small market media managers: A profi le, "Journal of Broadcasting", Vol. 16, wyd. II (1972), s. 205-215;
 • J.D. Abel, F.N. Jacobs, Radio station manager attitides toward broadcasting, "Journal of Broadcasting", Vol. 19, wyd. IV (1975), s. 439-452;
 • W.L. Quaal, J.A. Brown, Broadcasting management, wyd. II, New York 1976;
 • H.W. Coleman, Case studies in broadcast management, New York 1978.
 • D.L. Ciurel, Contemporary tendencies in radio station management, "Annals. Economics Science Series. Timişoara" 2013, Vol. XIX s. 122-125
 • J. Van Tassel, L. Poe-Howfi eld, Managing electronic media: Making, marketing, and moving digital content, Oxford 2010, s. 12-13.
 • N. Marcus, Broadcast and cable management, Prentice-Hall 1986;
 • J.M. Lavine, D.B. Wackman, Managing media organizations: Effective leadership of media, New York-London 1988.
 • E. Shane, Cutting through: Strategies and tactic for radio, Houston 1991.
 • L.A. Hagin, United States radio consolidation: An investigation of the structures and strategies of selectet duopolies, PhD Dissertation, The University of Tennessee 1994.
 • S. Lacy, D. Riffe, The impact of competition and group ownership on radio news, "Journalism Quarterly", Vol. 71, nr 3 (1994), s. 583-593;
 • S.M. Chan-Olmsted, A chance for survival or status quo? The economic implications of the radio duopoly ownership rules, "Journal of Radio Studies", Vol. 3 (1995), nr 4, s. 59-75.
 • R.A. Lind, N.J. Medoff, Radio stations and the World Wide Web, "Journal of Radio Studies", Vol. 6 (1999), nr 2, s. 203-221.
 • E. Shane, The state of the industry: Radio's shifting paradigm, "The Journal of Radio Studies", Vol. 5 (1998), nr 2, s. 1-7;
 • T. Chambers, Losing owners: Deregulation and small market radio, "The Journal of Radio Studies", Vol. 8 (2010), nr 2, s. 292-315.
 • W. Ren, S. Chan-Olmsted, Radio content on the World Wide Web: Comparing streaming radio stations in the United States, "Journal of Radio Studies", Vol. 11 (2004), nr 1, s. 6-25.
 • K.D. Loomis, A.B. Albarran, Managing radio market clusters: Orientations of general managers, "The Journal of Media Economics", Vol. 17 (2004) wyd. I, s. 51-69.
 • D.T. MacFarland, Future radio programming strategies: Cultivating listenership in the digital age. London 1997, wyd. II;
 • P. Pringle, M.F. Starr, W.E. McCavitt, Electronic media anagement, Boston 1990, wyd. II;
 • A.B. Albarran, G.G. Pitts, The radio broadcasting industry, Boston 2001;
 • M.C. Keith, The radio station, Oxford 2004, wyd. VI;
 • B. Lister, C. Mitchell, T. O'Shea, Managing radio, Sedgefi eld 2009.
 • Z. Kosiorowski, Radiofonia publiczna. Prawno-ekonomiczne uwarunkowania misji radia publicznego realizowanej przez jednoosobowe społki Skarbu Państwa, Stowarzyszenie Radia Publicznego w Polsce, Szczecin 1999;
 • S. Jędrzejewski, Radio w komunikacji społecznej. Rola i tendencje rozwojowe, Warszawa 2003;
 • S. Jędrzejewski, Radiofonia publiczna w Europie w erze cyfrowej, Krakow 2010;
 • J. Beliczyński, Radio jako obiekt zarządzania, Krakow 2005;
 • J. Beliczyński, Zarządzanie rozgłośnią radiową. Wybrane aspekty marketingowe. Przedruk artykułow z "Radio-Lider" 1995-2007, Kluczbork 2009;
 • J. Beliczyński, Organizacja radiowa jako obiekt badań w zarządzaniu mediami, "Studia Medioznawcze" 2012, nr 1 (48), s. 15-32;
 • B. Nierenberg, Publiczne przedsiębiorstwo medialne: Determinanty, systemy, modele, Krakow 2007, s. 158-164 i 181-196;
 • M. Lakomy, Rozgłośnia radiowa jako przedsiębiorstwo, Tychy 2010;
 • T. Kowalski, Media i pieniądze. Ekonomiczne aspekty działalności środkow komunikowania masowego, Warszawa 1998, s. 150-169;
 • T. Kowalski, Między twórczością a biznesem: Wprowadzenie do zarządzania w mediach i rozrywce, Warszawa 2008, s. 250-256.
 • K. Jakubowicz, Media publiczne. Początek końca czy nowy początek, Warszawa 2007.
 • L. Kung, Strategie zarządzania na rynku mediow, Warszawa 2010.
 • S. Sudoł, Podstawowe problemy metodologiczne nauk o zarządzaniu, "Organizacja i Kierowanie" 2014, nr 1 (161), s. 15.
 • S. Sudoł, Nauki o zarządzaniu. Węzłowe problemy i kontrowersje, Toruń 2007, s. 28-29.
 • S. Sudoł, Przedmiot i zakres nauk o zarządzaniu oraz ich miejsce wśrod dziedzin i dyscyplin naukowych, "Organizacja i Kierowanie" 2004, nr 4, s. 29.
 • J. Curran, J. Seaton, Power without responsibility: The press and broadcasting in Britain, London 1981.
 • R.H. Giles, Newsroom management: A guide to theory and practice, Indianapolis 1987.
 • G. Murdock, Media, kultura i ekonomia. Krytyczne pytania. Analiza tekstow, Wrocław 2010, s. 172.
 • B. Dobek-Ostrowska, Polski system medialny na rozdrożu. Media w polityce, polityka w mediach, Wrocław 2011, s. 99, 101.
 • B. Nierenberg, Zarządzanie mediami. Ujęcie systemowe, Krakow 2011, s. 79;
 • B. Nierenberg, Zarządzanie mediami: Geneza, istota, koncepcje badawcze, "Problemy Zarządzania" 2013, Vol. 11, nr 4 (44), s. 153.
 • B. Nierenberg, Wybrane aspekty zarządzania mediami [w:] Zarządzanie w kulturze, t. 12, red. E. Kocoj, E. Orzechowski, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego MCCXIX, Prace Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Zeszyt 14, Krakow 2011, s. 25.
 • S. Sudoł, Nauki o zarządzaniu, Warszawa 2012, s. 36.
 • A.F. Belau, Radio jako narzędzie rekonstrukcji środowiska społecznego, "Przekazy i Opinie" 1977, nr 3 (9), s. 51.
 • M. Shingler, C. Wieringa, On air. Methods and meaning of radio, London 1998, s. XII.
 • L. Gorman, D. McLean, Media i społeczeństwo. Wprowadzenie wpłyhistoryczne, Krakow 2010, s. 73, cyt. za: M. Hilmes, Radio voices: American broadcasting, 1922-1952, Minneapolis 1997, s. XIV
 • B. Malinowski, Szkice z teorii kultury, Warszawa 1958, s. 29 i 52.
 • B.I. Mierzejewska, A.C. Hollifi eld, Theoretical approaches in media management research [w:] Handbook of media management and economics, ed. A.B. Albarran, S.M. Chan-Olmsted, M.O. Wirth, New York-London 2006, s. 37-66.
 • A. Giddens, The constitution of society: Outline of the theory of structuration, Berkeley & Los Angeles 1984;
 • A. Giddens, Stanowienie społeczeństwa, Poznań 2003.
 • L. Achtenhagen, E. Raviola, Organizing internal tensions: Duality management of media companies [w:] Organizing media: Mastering and challenges of organizational change, ed. L. Achtenhagen, Jonkoping 2007, s. 147-162.
 • K.E. Weick, Sensemaking in organization, Thousand Oaks-London-New Delhi 1995.
 • D.A. Gioia, K. Chittipeddi, Sensemaking and sensegiving in strategic change initiation, "Strategic Management Journal", Vol. 12 (1991), wyd. VI, s. 433-448.
 • C. Andriopoulos, Determinations of organizational creativity; A literature a review, "Management Decision", Vol. 39 (2001), nr 10, s. 834-838;
 • B. Clegg, Creativity and innovation for managers, Oxford 2001;
 • M. Csikszentmihalyi, Creativity: Flow and the psychology of discovery and invention, New York 1996.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171342295

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.