PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | nr 1-4 | 105--137
Tytuł artykułu

Potrzeby zdrowotne osób starszych i możliwości ich zaspokojenia

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Według Światowej Organizacji Zdrowia, jednym z globalnych celów polityki zdrowotnej na świecie jest zdrowe starzenie się. Przyjęty w Programie Zdrowie dla Wszystkich cel nr 5 zakłada, że do 2020 r. ludzie powyżej 65 roku życia powinni móc cieszyć się pełnią zdrowia i odgrywać aktywną rolę w społeczeństwie.
Rocznik
Numer
Strony
105--137
Opis fizyczny
Twórcy
autor
Bibliografia
 • Ageing and Health, "Global Challenge for the 21st Century", WHO 1999.
 • Andrykiewicz-Freczko Z., Hierarchia potrzeb konsumpcyjnych i czynniki kształtujące, Zeszyty Naukowe AE, Kraków 1985.
 • Baran Cz., Metody badawcze w medycynie społecznej, [w:] Medycyna społeczna, red. Cz. Baran, Akademia Medyczna, Gdańsk 1985.
 • Błędowski P., Lokalna polityka społeczna wobec ludzi starych, SGH, Warszawa 2002.
 • Błędowski P., Polityka społeczna wobec problemów osób starszych, [w:] Samodzielność ludzi starych z perspektywy medycyny i polityki społecznej, PTG, Warszawa 2004.
 • Bulenda T., Niepełnosprawni normalna sprawa, Fundacja "Polska bez Barier", Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Warszawa 2001.
 • Coni N., Davison W., Webster S., Starzenie się, PWN, Warszawa 1994.
 • Derejczyk J., Próba diagnozy stanu geriatrii w polskiej służbie zdrowia, [w:] Samodzielność ludzi starych z perspektywy medycyny i polityki społecznej, PTG, Warszawa 2004.
 • Evers A., Better Care for Dependent People Living at Home, [w:] Netherlands Institute of Gerontology, Bunnik 1993.
 • Gębska-Kuczerowska A., Niepełnosprawność osób w wieku 65 lat i więcej, [w:] Samodzielność ludzi starych z perspektywy medycyny i polityki społecznej, PTG, Warszawa 2004.
 • Health 21, The Health for Ali, Policy Framework for the WHO, WHO 1998.
 • Jabłoński L., Charakterystyka cech epidemicznych starszego wieku, [w:] Problemy zdrowotne i społeczne osób starszych i niepełnosprawnych na wsi, red. I.D. Karwat, PTG, Fundacja Fuga Mundi "Norbertinum", Lublin 2001.
 • Jurek J., Wsparcie społeczne osób starszych i niepełnosprawnych w środowisku lokalnym, [w:] Problemy zdrowotne i społeczne osób starszych i niepełnosprawnych na wsi, red. I.D. Karwat, PTG, Fundacja Fuga Mundi "Norbertinum", Lublin 2001.
 • Kacprzak M., Ocena stanu zdrowia ludności, "Zdrowie Publiczne" 1962, nr 4-5.
 • Karwat I.D., Główne problemy zdrowotne i społeczne osób starszych i niepełnosprawnych zamieszkałych na wsi, [w:] Problemy zdrowotne i społeczne osób starszych i niepełnosprawnych na wsi, red. I.D. Karwat, PTG, Fundacja Fuga Mundi "Norbertinum", Lublin 2001.
 • Kawczyńska-Butrym Z., Niepełnosprawność - specyfika pomocy społecznej, Interart, Biblioteka Pracownika Socjalnego, Warszawa 1996.
 • Kaźmierczak i inni, Projekt organizacyjny Centrum Usług Socjalno-Medycznych, raport z badań PHARE 1997.
 • Konstytucja WHO, Dz.U. z 1948, Nr 61, poz. 477.
 • Kraan R. et al., Care for the Elderly, [w:] European Centre for Social Welfare Policy and Research, Vienna 1991.
 • Ku godnej aktywnej starości. Raport o rozwoju społecznym Polska 1999, red. S. Golinowska, UNDP, Warszawa 1999.
 • Laskowska-Szczeniak M., Wielochorobowość osób w wieku podeszłym - rola geriatry, [w:] Problemy zdrowotne i społeczne osób starszych i niepełnosprawnych na wsi, red. I.D. Karwat, PTG, Fundacja Fuga Mundi "Norbertinum", Lublin 2001.
 • Leowski J., Polityka zdrowotna a zdrowie publiczne, wyd. CeDeWn 2004.
 • Lisowski A., Badanie potrzeb społecznych, Interart, Biblioteka Pracownika Socjalnego, Warszawa 1996.
 • Maksymiuk T., Elementy stanu zdrowia czterdziestoletnich mieszkańców miasta Poznania i województwa poznańskiego - badanie roczników 1959 i 1938.
 • Myśliwski A., Biologia starzenia jego przyczyny, konsekwencje i próby ich modyfikowania, materiały X Zjazdu PTG, Białystok, czerwiec 2005.
 • Pędich W., Samodzielność w starości, czyli jasna strona księżyca, [w:] Samodzielność ludzi starych z perspektywy medycyny i polityki społecznej, PTG, Warszawa 2004.
 • Piotrowski J., Miejsce człowieka starego w rodzinie i społeczeństwie, PWN, Warszawa 1973.
 • Polska starość, red. B. Synak, UG, Gdańsk 2002.
 • Potrzeby socjalno-medyczne ludności w wybranych rejonach, red. A. Kurzynowski, IGS SGH, Warszawa 2002.
 • Pruszyński J., Kompleksowa ocena geriatryczna, "Puls" 2001, nr 77.
 • Putz J., Bariery w realizacji zadań opieki zdrowotnej i społecznej na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej, przez ludzi starych. Raport z badań rządowych - RPBR MZ-IV 7.5, Warszawa 1989.
 • Putz J., Optymalization of Gerontological Care in Urban Setting - raport z badań w ramach polsko-amerykańskiego funduszu im. M. Skłodowskiej-Curie.
 • Skalska A., Upadki w wywiadzie - próba identyfikacji wskaźników predykcyjnych, [w:] Samodzielność ludzi starych z perspektywy medycyny i polityki społecznej, PTG, Warszawa 2004.
 • Słownik Psychologiczny, red. W. Szewczyk, WP, Warszawa 1979.
 • Suduł B., Postulowane a realizowane obszary działań lekarza rodzinnego w opiece nad człowiekiem starszym, [w:] Problemy zdrowotne i społeczne osób starszych i niepełnosprawnych na wsi, red. I.D. Karwat, PTG, Fundacja Fuga Mundi "Norbertinum", Lublin 2001.
 • Szczepański J., Konsumpcja a rozwój człowieka, PWE, Warszawa 1981.
 • Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r., Dz.U. 1997 nr 123 poz. 776 ze zm.
 • Włodarczyk C., Zdrowie i potrzeby zdrowotne. Pojęcie zdrowia, [w:] Polityka zdrowotna w społeczeństwie demokratycznym, "Vesalius", Łódź-Kraków, 1996.
 • Wojszel Z.B., Miejsce samopomocy w polityce społecznej wobec człowieka starego, Praca Socjalna 1997.
 • The World Health Raport 1998, Life in the 21 Century, wyd. WHO, Genewa 1998.
 • Zych A., Człowiek wobec starości, Interart, Biblioteka Pracownika Socjalnego, Warszawa 1995.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171342359

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.