PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | nr 1-4 | 139--182
Tytuł artykułu

Rodzina jako element lokalnego potencjału w długotrwałej opiece nad osobami starszymi

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Teorie dotyczące rodziny z okresu industrializacji i urbanizacji rozwijane po II wojnie światowej uwzględniały przede wszystkim przemiany struktury rodziny, tj. przejście od rodziny trzypokoleniowej do tzw. rodziny nuklearnej - dwupokoleniowej, zmianę roli społecznej rodziny ze względu na przemianę ról kobiet i mężczyzn w rodzinie, przede wszystkim pod wpływem szybko rosnącej aktywizacji zawodowej kobiet poza rodziną.
Rocznik
Numer
Strony
139--182
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Balcerzak-Paradowska B., Rodzina i polityka rodzinna na przełomie wieków, IPiSS, Warszawa 2004.
 • Balcerzak-Paradowska B., Rodzina i polityka rodzinna na przełomie wieków w Polsce i UE, IPiSS, Warszawa 2004.
 • Becker G.S., Human Capital. A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Education, Third Edition, The University of Chicago Press, Chicago-Londyn 1991.
 • Berardo F.M., Social Adaptations to Widowhood Among a Rural-Urban Aged Population, Washington State University, Bulletin 689, December 1967.
 • Błędowski P., Lokalna polityka społeczna wobec ludzi starych, SGH, Warszawa 2002.
 • Błędowski P., Polityka społeczna wobec ludzi starych, SGH, Warszawa 2002.
 • Dyczewski L., Rodzina twórcą i przekaźnikiem kultury, TN KUL, Lublin 2003.
 • Family Policy Government and Families in Fourteen Countries, Shila B. Kamerman, Alfred J. Kahn (ed.), Columbia University Press, New York 1978.
 • Fazy rozwoju rodziny a jej potrzeby, red. A. Kurzynowski, SGH, GUS, Warszawa 1991.
 • Głogosz D., Rola organizacji pozarządowych w lokalnej polityce rodzinnej, [w:] Sytuacja dzieci w Polsce w okresie przemian, red. B. Balcerzak-Paradowska, "Studia i Monografie IPiSS", Warszawa 1999.
 • Hoffman-Nowotny H.J., The Future of the Family, [w:] European Population Conference, Issues and Prospects Plenaries, Helsinki 1987.
 • Kamermm S.B., Kan A.J., Family Policy, Governments and Families in Fourteen Countries, Columbia University Press, New York 1979.
 • Kurzynowski A., Aktywizacja zawodowa kobiet zamężnych w Polsce Ludowej, KiW, Warszawa 1979.
 • Kurzynowski A., Ciągłość pracy a macierzyństwo, PWE Warszawa 1967.
 • Kurzynowski A., Rodzina i jej funkcjonowanie w okresie przemian systemowych (1989-1998), [w:] Rodzina polska, warunki bytu i funkcjonowania w świetle badań Instytutu Gospodarstwa Społecznego w latach 1994-1998, red. W. Rakowski, "Monografie i Opracowania SGH" nr 469, Warszawa 2000.
 • Kurzynowski A., Wdowieństwo - problem gerontologii społecznej, [w:] Starzenie się i starość w badaniach w badaniach gerontologicznych w Polsce, Polskie Towarzystwo Gerontologiczne, Warszawa - Wrocław 1975.
 • Kwak A., Relacje młodzieży z rodzicami z perspektywy przemian społecznych. Stałość czy modyfikacja, [w:] Współczesne rodziny polskie - ich stan i kierunki przemian, red. Z. Tyszka, Wyd. Nauk. UAM, Poznań.
 • Lisowski A., Diagnozowanie potrzeb społecznych i realizacja lokalnej polityki społecznej, [w:] Polityka społeczna globalna i lokalna, red. A. Kurzynowski, SGH, Warszawa 1998.
 • Łojko E., Opinie radnych i mieszkańców o działalności władz samorządowych po reformie decentralizacji administracji, [w:] Cele i skuteczność reformy administracji publicznej w RP w latach 1999-2001, red. A. Piekara, UW, Warszawa 2003.
 • Miejsce człowieka starego w rodzinie i społeczeństwie, red. J. Piotrowski, PWN, Warszawa 1975.
 • Narodowa Strategia Integracji Społecznej, Ministerstwo Polityki Społecznej, Warszawa 2004.
 • Narodowy Spis Powszechny ludności i mieszkań, GUS, Warszawa 2003 (Raport z wyników NSP 2002).
 • Pahl J., The Family and the Production of Welfare, [w:] Social Policy, J. Baldock, N. Manning, S. Miller, S. Vickerstaff (ed.) Oxford University Press, Oxford-London 1999.
 • Patologia społeczna wśród młodzieży. Stan, metody analizy i sposoby przeciwdziałania, red. A. Minkiewicz, SGH, Warszawa 2003.
 • Piotrowski J., Praca zawodowa kobiet a rodzina, KiW, Warszawa 1963.
 • Piotrowski J., Społeczne problemy rodziny, [w:] Polityka społeczna, red. A. Rajkiewicz, PWE, Warszawa 1979.
 • "Polityka Społeczna" 2004, nr 4.
 • "Polityka Społeczna" 2004, nr 9.
 • Polska starość, red. B. Synak, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2002.
 • Potrzeby socjalno-medyczne w wybranych środowiskach, red. A. Kurzynowski, SGH, Warszawa 2002.
 • Pozarządowo i samorządnie, czyli taka gmina, Wyd. Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Samopomocowych, Warszawa 1997.
 • Problemy rodziny w polityce społecznej, red. A. Kurzynowski, UW, Warszawa 1991.
 • Rodzina w okresie transformacji systemowej, red. A. Kurzynowski, PWSP TWP, Warszawa 1995.
 • Rodzina w zmieniającym się społeczeństwie polskim, red. W. Warzywoda-Kruszyńska, P. Szukalski, Wyd. UŁ, Łódź 2004.
 • Rysz-Kowalczyk B., Pokolenie w fazie późnej dojrzałości. Deformacje cyklu życia a zagrożenia społeczne we współczesnej Polsce, UW, Warszawa 1994.
 • Sen A., Poverty and Families. An Esscy on Entitlement and Deprivation, Oxford 1981.
 • Społeczne kwestie starości, red. B. Rysz-Kowalczyk, UW, Warszawa 1991.
 • System opieki komunalnej - CCCL doświadczenie, dokumenty, Fundacja Rozwoju Polityki Społecznej, Warszawa 1999.
 • Szatur-Jaworska B., Ludzie starzy i starość w polityce społecznej, ASPRA-JR, Warszawa 2000.
 • Szatur-Jaworska B., Solidarność i partnerstwo w relacjach międzypokoleniowych w rodzinie, [w:] Partnerstwo w rodzinie i na rzecz rodziny, Raport IPiSS, Warszawa 1997.
 • Szukalski P., Proces starzenia się społeczeństw Europy: spojrzenie perspektywiczne, "Gerontologia Polska" 1998, nr 2.
 • Szukalski P., Przepływy międzypokoleniowe i ich demograficzny kontekst, Wydawnictwa UŁ, Łódź 2002.
 • Szukalski P., Przepływy międzypokoleniowe i ich kontekst demograficzny, Wydawnictwa UŁ, Łódź 2002.
 • Szukalski P., Wewnątrz rodzinne przepływy międzypokoleniowe jako kategoria analityczna, "Polityka Społeczna" 2002, nr 8.
 • Tyszka Z., Współczesne rodziny polskie - ich stan i kierunek przemian, UAM, Poznań 2001.
 • Znaniecka-Łopata H., Life Styles of Widows: a World Perspective. Paper Given at the World Geronthological Congress, Washington D.C. 1969.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171342363

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.