PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | nr 1-4 | 183--211
Tytuł artykułu

Formy aktywności ludzi starych

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Starość zazwyczaj wiąże się z wiekiem poprodukcyjnym. Okres ten oznacza na ogół "fazę życia, w której w zasadzie zanika aktywność ekonomiczna poza własnym gospodarstwem domowym". Jest to nowa faza życia, wprowadzająca istotne zmiany w życiu każdego człowieka. Najczęściej wiąże się z zaprzestaniem pracy zawodowej. Z socjologicznego punktu widzenia następuje zmiana ról społecznych. Następuje przejście, najczęściej z roli osoby zatrudnionej, aktywnej zawodowo do nowej, innej roli społecznej.
Rocznik
Numer
Strony
183--211
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Aktywność Ekonomiczna Ludności Polski,GUS, Warszawa 2003.
 • Alcock P., Understanding Poverty, Macmillan Press, 1997.
 • Białyszewski H., Teoretyczne problemy sprzeczności i konfliktów społecznych, PWN, Warszawa 1983.
 • Błaszczyk B., Problem marginalizacji bezrobotnych a kształtowanie się nowej podklasy społecznej, [w:] Kwestie bezrobocia i ubóstwa w świetle badań w wybranych środowiskach lokalnych 1992-1997. Zadania dla polityki społecznej, red. A. Kurzynowski, SGH, Warszawa 1998.
 • Błaszczyk B., Zmiany w życiu wywołane bezrobociem, [w:] Sytuacja społeczno-zawodowa bezrobotnych kobiet. Bariery i stymulatory ich aktywności zawodowej, red. A. Kurzynowski, SGH, Warszawa 2001.
 • Błędowski P., Lokalna polityka społeczna wobec ludzi starych, SGH, Warszawa 2002.
 • Borkowska-Kalwas T., Sytuacja ludzi starych w Polsce, [w:] Starzy ludzie w Polsce. Społeczne i zdrowotne skutki starzenia się społeczeństwa, red., J. Halik, ISP, Warszawa 2002.
 • Bukom A., Maas I., Lampert T., Social Participation in Very Old Age: Cross-Sectional and Longitudinal Findings From Base, "Journal of Gerontology", psychological Sciences 2002, Vol. 57B, N6.
 • Cockerham C., Medical Sociology, Prentice Hall Inc., Englewood Cliffs, New Yersey 1978.
 • Cumming E., William H., Growing Old: The Proces sof Disengagment Cliffs, New Jersey 1978.
 • Dahrendorf R., Nowoczesny konflikt społeczny, Czytelnik, Warszawa 1993.
 • Dobrowolska D., Wartości pracy w środowisku przemysłowym, Ossolineum, Wydawnictwo PAN, Warszawa-Kraków 1983.
 • Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 157/158, Bruksela 2004.
 • Falkowska M., Czas wolny i orientacje kulturalne Polaków, [w:] O stylach życia Polaków, red. M. Falkowska, Warszawa 1997, Badania telemetryczne OBOP.
 • Frieske K., Poławski P., Opieka i kontrola. Instytucje wobec problemów społecznych, Warszawa 1996.
 • Garczyński S., Potrzeby psychiczne. Niedosyt. Zaspokojenie. Nasza Księgarnia, Warszawa 1972.
 • Halicka M., Halicki J., Integracja społeczna i aktywność ludzi starszych, [w:] Polska starość, red. B. Synak, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2003.
 • Halicka M., Pędich W., Działania samopomocowe ludzi starszych, Akademia Medyczna w Białymstoku, Białystok 1997.
 • Halicka M., Pędich W., Obiektywne i subiektywne korelaty satysfakcji życiowej w starości. Część II. Subiektywne wyznaczniki poczucia zadowolenia z życia, "Gerontologia Polska" 1999, nr 4.
 • Halicka M., Pędich W., Obiektywne i subiektywne korelaty satysfakcji życiowej w starości. Część II. Subiektywne wyznaczniki poczucia zadowolenia z życia, "Gerontologia Polska" 1999, nr 7.
 • Halik J., Starzenie się społeczeństw jako proces demograficzny i społeczny, [w:] Starzy ludzie w Polsce. Społeczne i zdrowotne skutki starzenia się społeczeństw, ISP, Warszawa 2002.
 • Hałas E., Konwersja. Perspektywa socjologiczna, Norbetinum, Lublin 1992.
 • Izdebska D., Konflikt społeczny, [w:] Socjologia ogólna, red. J. Polakowska-Kujawa, SGH, Warszawa 1997.
 • Jałowiecki S., Przejście na emeryturę jako proces zmian aktywności społecznej, Ossolineum, Kraków 1973.
 • Jan Paweł II, Encyklika o pracy ludzkiej. Laborem exercens. "Dokumenty nauki społecznej kościoła". Część II. KUL, Rzym-Lublin 1987.
 • Jung B., Hierarchia wartości i styl życia, [w:] Polityka społeczna, red. A. Kurzynowski, SGH, Warszawa 2001.
 • Kozek W., Praca, [w:] Encyklopedia socjologii, Tom III, Oficyna Naukowa, Warszawa 1998.
 • Ku godnej aktywnej starości. Raport o rozwoju społecznym Polska 1999, red. S. Golinowska, UNDP, CASE, Warszawa 1999.
 • Kurzynowski A., Stymulatory aktywizacji zawodowej bezrobotnych kobiet, [w:] Sytuacja społeczno-zawodowa bezrobotnych kobiet. Bariery i stymulatory ich aktywności zawodowej, red. A. Kurzynowski, SGH, Warszawa 2001.
 • Lancy R., Hooyman H., Social Gerontology: a Multidisciplinary Perspective. Library of Congress Cataloging-in-Publication, 1991.
 • Lange O., Ekonomia polityczna, Tom I, PWN, Warszawa 1986.
 • Lennartsson C., Silverstein M., Does Engagement With Life Enhance Survival of Elderly People in Sweden? The Role of Social and Leisure Activities, "Journal of Gerontology", Social Sciences 2001, , Vol. 56B, Nr 6.
 • Łopato J.: Społeczna kwestia ludzi starych na wsi, [w:] Społeczne kwestie starości, red. B. Rysz-Kowalczyk, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1991.
 • Maintaining Prosperity in an Ageing Society, OECD, Paris 1998.
 • Manifest Ludzi Starszych - O aktywny udział w budowie Europy, IV Euroforum Barcelona 1994/1995 "Gerontologia Polska" 1995, nr 1/2.
 • Mann H., Psychology, Boston 1956.
 • Międzynarodowe badanie ankietowe na temat przyszłości. Raport synoptyczny. Polska 2000 - Polska a świat do roku 2000. 1989, nr 2.
 • Minkiewicz A., Więź społeczna jako szczególna kategoria polityki społecznej, SGH, Warszawa 1991.
 • Orzechowska G., Miejsce i rola człowieka starszego w środowisku zamieszkania, [w:] Ludzie starzy w warunkach transformacji ustrojowej, red. B. Synak, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2000.
 • Pacholski M., Słaboń A., Słownik pojęć socjologicznych, Akademia Ekonomiczna, Kraków 1997.
 • Perek-Białas J., Worek B., Aktywne starzenie się odpowiedzią na społeczno-ekonomiczne konsekwencje starzenia się społeczeństw i zapobieganie braku samodzielności, [w:] Samodzielność ludzi starych z perspektywy medycyny i polityki społecznej. Dotychczasowe doświadczenia UE i Polski. Materiały konferencyjne, Polskie Towarzystwo Gerontologiczne. Oddział Mazowiecki, Warszawa 2004.
 • Pędich W., Ludzie starzy, CRSS, Warszawa 1996.
 • Poznaniak W., O niektórych przyczynach i mechanizmach bierności społecznej, [w:] Psychologiczny kontekst problemów społecznych, sęk H., Kowalik S. (red.), Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 1999.
 • Sabin E.P., Social Relationship and Mortality Among Elderly, "Journal of Applied Gerontology" 1993, No 12.
 • Seyle H., Stres życia. Warszawa 1960.
 • Siciński A., Styl życia, koncepcje i propozycje, Warszawa 1976.
 • Synak B., Migracja i adaptacja ludzi starszych do środowiska miejskiego, Zeszyty Naukowe UG, z. 38, Gdańsk 1982.
 • Sytuacja gospodarstw domowych w 2003 r. w świetle wyników badań budżetów gospodarstw domowych, http://www.gov.stat.pl/.
 • Szatur- Jaworska B., Atlas złotego wieku, Akademia Filantropii, Warszawa 1993.
 • Szatur- Jaworska B., Ludzie starzy i starość w polityce społecznej, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2000.
 • Szatur-Jaworska B., Społeczna kwestia ludzi starych, [w:] Społeczne kwestie starości, red. B. Rysz-Kowalczyk, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1991.
 • Trafiałek E., Polska starość w dobie przemian, Śląsk Wydawnictwo Naukowe, Katowice 2003.
 • Tymowski A., Socjoekonomiczne kryteria uzależnienia osób starszych, "Studia Socjologiczne" nr 2.
 • W trosce o pracę. Raport o Rozwoju Społecznym, Polska 2004, Golinowska S. (red.) CASE UNDP, http: www.undp/nhdr2004_pl.pdf.
 • Witwicki W., Sprężyny działania ludzkiego, Warszawa 1948.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171342365

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.