PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | vol. 12, nr 4 (48), t. 1 Współczesne wyzwania w bankowości i finansach | 169--185
Tytuł artykułu

The Issues of Regulatory Environment of Bank Gospodarstwa Krajowego Operation with Reference to European Standards for Public Development Banks : Current Situation and Own Proposals for Changes

Autorzy
Warianty tytułu
Problematyka otoczenia regulacyjnego funkcjonowania Banku Gospodarstwa Krajowego w odniesieniu do standardów europejskich państwowych banków rozwoju : stan obecny i autorskie propozycje zmian
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Celem niniejszego artykułu jest zwrócenie uwagi na wyłączenia Banku Gospodarstwa Krajowego spod regulacji pakietu CRDIV/CRR oraz przedstawienie koncepcji projektu nowelizacji ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego w kontekście proporcjonalności rozwiązań w zakresie norm ostrożnościowych i nadzorczych oraz priorytetów zadań stawianych Bankowi Gospodarstwa Krajowego przez Państwo. W artykule autor podejmuje się próby wykazania, że wprowadzenie zmian w otoczeniu regulacyjnym BGK byłoby korzystne z punktu widzenia samego Banku, jego klientów oraz rozwoju gospodarczego. Autor proponuje dwa systemowe rozwiązania w zakresie nowelizacji ustawy o BGK, tj. ustawowe ustalenie zerowej wagi ryzyka oraz odrębne limity koncentracji na grupę kapitałową. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this article is to point out the BGK's exemption from the CRDIV/CRR package regulations and propose an idea for amending the Bank Gospodarstwa Krajowego Act of March 14, 2003 with a view to the proportionality of solutions related to prudential and supervisory standards and the priority of tasks entrusted to the Bank Gospodarstwa Krajowego by the Polish State. In the article, the Author attempts to demonstrate that introducing changes in BGK's regulatory environment would be of advantage from the point of view of the Bank itself, its customers and economic development. The Author proposes two systemic solutions related to amending the BGK Act, i.e. the statutory determination of zero risk weight and separate limits of concentration per capital group.(original abstract)
Twórcy
 • University of Warsaw, Poland
Bibliografia
 • Act CXII of 1996 on Credit Institutions and Financial Enterprises.
 • Act XX of 2001 on the Magyar Fejlesztési Bank Részvénytârsasâg Ltd, as amended.
 • Act on the State-Owned Specialized Financing Company, no. 443/1998.
 • Act no. 6 of 14 April 1997 on the organization and functioning of the State General Administration.
 • Act on the Croatian Credit Bank for Reconstruction (Hrvatska kreditna banka za obnovu - HKBO, NN - Official Journal of the Republic of Croatia, no. 33/92, amended NN 76/93, 108/95, 08/96).
 • Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on access to the activity of credit institutions and the prudential supervision of credit institutions and investment firms, amending Directive 2002/87/EC and repealing Directives 2006/48/EC and 2006/49/EC.
 • Directive 2000/12/EC of the European Parliament and of the Council of 20 March 2000 relating to the taking up and pursuit of the business of credit institutions.
 • French Monetary and Financial Code (Code monétaire et financier).
 • German Law Concerning Kreditanstalt für Wiederaufbau (Gesetz über die Kreditanstalt für Wiederaufbau) dated November 5, 1948, as amended.
 • Landau, Z. (1998). Bank Gospodarstwa Krajowego. Warsaw: Warsaw School of Economics.
 • Olszówka, T. and Skuza, S. (2003). Ustawa o Banku Gospodarstwa Krajowego. Prawo bankowe, 9/2003, Warsaw.
 • Opinion of the Financial Supervision Authority of 7 May 2012, no. DRB/BRB_1/7111/9/5/12.
 • Opinion of the Ministry of Justice of 25 August 2009, ref. no. DL-P III 4290-30/09.
 • Piotrowska, A. (2014). Bank Gospodarstwa Krajowego jako bank państwowy. In: A. Kidyba (ed.), Skarb Państwa a działalność gospodarcza. Warsaw: Wolter Kluwers.
 • Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on prudential requirements for credit institutions and investment firms and amending Regulation (EU) No 648/2012.
 • Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories (EMIR).
 • Regulation of the European Central Bank of 16 April 2014 establishing the framework for cooperation with in the Single Supervisory Mechanism between the European Central Bank and national competent authorities and with national designated authorities (SSM Framework Regulation).
 • Regulation of the President of the Republic of Poland of May 30, 1924 on merger of State Credit Institutions into the Bank Gospodarstwa Krajowego, Journal of Laws No. 46, item 477, as amended.
 • Resolution no. 76/2010 of the Financial Supervision Commission of March 10,2010 on the scope and detailed rules of determining capital requirements for specific kinds of risk.
 • Skuza, S. (2009). Bank Gospodarstwa Krajowego as a financial institution in the state public finance system. Białostockie Studia Prawnicze, issue 5. Faculty of Law at the Białystok University in Białystok.
 • Skuza, S. (2013). Bank Gospodarstwa Krajowego as an institution running bank accounts for public finance sector entities. The current situation and self-designed proposals for change. In: J. Gliniecka, E. Juchniewicz, T. Sowiński and M. Wróblewski (eds.), System prawnofinansowy/Legal financial system. Warszawa: CeDeWu.
 • Slovene Export and Development Bank Act. Official Gazette of the Republic of Slovenia, no. 56/08.
 • Spanish Royal Decree no. 706 of 30 April 1999.
 • The Bank Gospodarstwa Krajowego Act of 14 March 2003, Journal of Laws 2014, item 510, as amended.
 • The Banking Act of 29 August 199, Journal of Laws 2012, item 1376, as amended.
 • The Bankruptcy and Reorganization Act 28 of February 2003, Journal of Laws 2013, item 355, as amended.
 • The urgent dispositions to support the development and improve the situation of public finances. Official Journal of the Italian Republic, no. 274 of 25 November 2003.
 • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171342389

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.