PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | vol. 12, nr 4 (48), t. 1 Współczesne wyzwania w bankowości i finansach | 222--245
Tytuł artykułu

Renty z tytułu szkód na osobie - tendencje i wyzwania w ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej

Warianty tytułu
Annuities in Respect of Bodily Injuries - Tendencies and Challenges in Third Party Liability Insurance
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Analiza tendencji na rozwiniętych rynkach w obszarze ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej pozwala na stwierdzenie, że do głównych czynników implikujących wzrost wartości wypłacanych świadczeń należą utracone dochody oraz koszty opieki długoterminowej. W polskim systemie koszty te stanowią składową świadczeń w postaci rent i także zyskują na znaczeniu. Celem artykułu jest identyfikacja i analiza ekonomicznych problemów, jakie generuje proces kalkulacji i wypłaty świadczeń rentowych z tytułu ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki polskiego rynku. W pierwszej części artykułu zaprezentowano zagadnienia związane z przedmiotem kompensacji w świadczeniach rentowych i jego specyfiką. Następnie zidentyfikowano na tym tle problemy kalkulacji świadczeń rentowych. Podjęto problematykę implikacji dla gospodarki finansowej zakładów ubezpieczeń. Przeprowadzone zostały analizy danych dotyczących kształtowania się wypłat z tytułu ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej, udziału reasekuracji oraz kształtowania się rezerw w analizowanym obszarze. (abstrakt oryginalny)
EN
An analysis of the trends on the developed markets in the area of liability insurance leads to the conclusion that the main factors causing an increase in the value of benefits paid include: lost income and long-term care costs. In the Polish system, these costs are a component of benefits paid in form of annuities and are gaining importance. The aim of this paper is to identify and analyze the economic problems generated by the process of calculation and payment of disability benefits due to liability insurance, with a particular emphasis on the specifics of the Polish market. The first part of the article presents the issues related to the subject of compensation in form of an annuity and its specificity. Next, the problems concerning calculation of such periodical benefits were indicated and discussed. Later on, the authors identified some important implications for the financial management of insurance companies. Data analysis was carried out on the evolution of payments under liability insurance, the reinsurers' share and changes in reserves in the analyzed area. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Brodecki, Z., Glicz, M. i Serwach, M. (red.). (2010). Prawo ubezpieczeń gospodarczych. Komentarz. Тоm I. Komentarz do przepisów prawnych o funkcjonowaniu rynku ubezpieczeń. Warszawa: LEX.
 • Chmielowiec, B. (2013). Opodatkowanie odszkodowań i odsetek od odszkodowań w polskim prawie podatkowym. Pozyskano z: http://www.rzu.gov.pl/porady-sezonowe/Opodatkowanie_odszkodowan_i_odsetek_od_odszkodowan_w_polskim_prawie_podatkowym_20754.
 • GUS. (2014). Wskaźniki cen towarów konsumpcyjnych i usług. Pozyskano z: http://www. stat.gov.pl/gus/5840_1639_PLK_HTML.htm [2014-03-25]
 • Holzheu, T. i Enz, R. (2004). The Economics of Liability Losses: Insuring a Moving Target. Sigma (6). SwissRe Pozyskano z: http://media.swissre.com/documents/ sigma6_2004_en.pdf (18.03.2014).
 • Holzheu, T. і Lechner, R. (2009). Commercial Liability: A Challenge for Businesses and Their Insurers. Sigma (5). Swiss Re. Pozyskano z: http://www.swissre.eom/r/ sigma5_2009_en.pdf?19=930&44=32581792&43 = 1207175&32=10792&7=1207 175&40=http%3A%2F%2Fmedia.swissre.com%2Fdocuments%2Fsigma5_2009_ en.pdf&18=0.01974188412708411 (10.02.2014).
 • Jędrzychowska, A. i Kwiecień, I. (2013). Ekonomiczne aspekty kompensacji szkód osobowych o charakterze majątkowym na tle zagranicznych rozwiązań systemowych - ze szczególnym uwzględnieniem problemu utraconych dochodów. Rozprawy Ubezpieczeniowe, 14 (1). Warszawa: Wydawnictwo Rzecznika Ubezpieczonych i Fundacji Edukacji Ubezpieczeniowej.
 • Jędrzychowska, A. i Poprawska, E. (2014). Personal injuries from motor third party liability insurance and the minimum guarantee fund. Referat wygłoszony na: Business Systems Laboratory - 2nd International Symposium "SYSTEMS THINKING FOR A SUSTAINABLE ECONOMY. Advancements in Economic and Managerial Theory and Practice".
 • Kelly, M. (2009). The development of an actuarial approach to the calculation of future loss in the UK. W: J.O. Ward i R.J. Thornton (red.), Personal Injury and Wrongful Death Damages Calculations: Transatlantic Dialogue. Contemporary Studies in Economic and Financial Analysis, 91.
 • Mayr, D. (2011). Severe Bodily Injury Claims In Europe - Developments And Trends. Munich Re. Pozyskano z: http://piu.org.pl/public/upload/ibrowser/Munich%20Re.pdf (05.03.2013).
 • Młynarski, T. (2012). Ugoda jako jedna z podstaw wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego. Monitor Ubezpieczeniowy, 50 (wrzesień).
 • Monkiewicz, J., Monkiewicz, M. i Kwiecień, I. (2010). Szkody osobowe z tytułu ОС komunikacyjnego w Polsce. Tendencje rozwoju 2006-2009. Raport Stowarzyszenia dla Rozwoju Ubezpieczeń Komunikacyjnych i Rynku. Warszawa.
 • Olejniczak, A. (2010). Komentarz do art. 446 k.c. W: A. Kidyba, Z. Gawlik, A. Janiak, G. Kozieł, A. Olejniczak, A. Pyrzyńska i T. Sokołowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania - część ogólna. Warszawa: LEX.
 • PartnerRe. (2008). Bodily Injury Viewpoints for Europe. Partner Re. Pozyskano z: http:// www.partnerre.com/App_Assets/Public/9facb2fc-82b9-472a-90d6-3e80236d3ac2/ Bodily%20Injury_Viewpoints%20for%20Europe.pdf (05.03.2013).
 • Rzetecka-Gil, A. (2011). Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania - część ogólna. LEX/E1.
 • Serwach, M. i Kowalewski, E. (2006). Klauzula rebus sic stantibus a podwyższenie sumy gwarancyjnej w ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilne: Rozprawy Ubezpieczeniowe 2006 (1). Warszawa: Wydawnictwo Rzecznika Ubezpieczonych.
 • Szpunar, A. (2000). Wynagrodzenie szkody wynikłej wskutek śmierci osoby bliskiej. Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza "Branta".
 • Ward, J.O. (2009). Economic damages and tort reform: a comparative analysis of the calculation of economic damages in personal injury and death litigation in the United States and the United Kingdom. W: J.O. Ward i R.J. Thornton (red.), Personal Injury and Wrongful Death Damages Calculations: Transatlantic Dialogue. Contemporary Studies in Economic and Financial Analysis, 91. Pozyskano z: http://www.emeraldin- sight.com/books.htm?chapterid=1819487 (11.05.2013).
 • Wass, V. i McNabb, R. (2009). Accounting for the effects of disablement on future employment in Britain. W: J.O. Ward i R.J. Thornton (red.), Personal Injury and Wrongful Death Damages Calculations: Transatlantic Dialogue. Contemporary Studies in Economic and Financial Analysis, 91. Pozyskano z: http://www.emeraldinsight.com/ books.htm?chapterid=1819488.
 • Werwigk, U. (2012). Components of Bodily Injury Claims -A European Perspective. Swiss Re Europe. Pozyskano z: http://www.fia r.ro/downloads/2012/motor/swiss.pptx (22.03.2014).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171342411

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.