PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1993 | 164
Tytuł artykułu

Doskonalenie procesu zarządzania w przedsiębiorstwie : podejście zintegrowane

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Niniejsza praca traktuje o doskonaleniu zarządzania w przedsiębiorstwie, czyli o wiedzy menedżerskiej, dzięki której zwiększa się efektywność przedsiębiorstwa za pomocą świadomych, systematycznych przedsięwzięć. Mam tu na myśli wiedzę ułatwiającą menedżerowi zaangażowanie się w inicjowanie, projektowanie i wdrażanie zmian zmierzających zarówno do zwiększenia efektywności funkcjonowania i rozwoju oraz pełnego wykorzystania swego potencjału. Potrzeba efektywności przedsiębiorstwa w warunkach przechodzenia od gospodarki centralnie sterowanej do rynkowej powoduje, że liczne kierownictwa polskich przedsiębiorstw mają świadomość wchodzenia w zupełnie inny świat: rynki zmieniają się o wiele szybciej niż dotychczas, niektóre ich sektory kurczą się, inne otwierają, konkurencja jest większa, także międzynarodowa, a jednocześnie struktura ekonomiczna i społeczna, w której funkcjonujemy również zmienia się szybko. Wszystko to sprawia, że menedżerowie, aby sprostać tym wyzwaniom muszą inaczej myśleć. Jednak żaden z nich nie zmienia swoich zachowań tylko i wyłącznie z powodu stworzonych ku temu możliwości. Swoboda, samodzielność, to warunki konieczne ku temu, ale nie wystarczające. Wprowadzenie rzeczywistych zmian jest warunkowane odpowiednim zarządzaniem, które nagradza i sankcjonuje te zmiany. W praktyce gospodarczej polscy menedżerowie działają często niczym wzięty krawiec, użytkując pełnię swej wiedzy i swych umiejętności do możliwie najlepszego przycięcia i ścisłego dopasowania nowych struktur i procesów do już istniejących. Przeprowadzone zmiany nie stwarzają poważnych trudności, ale też i nie rozwiązują istotnych problemów. Stanowią z reguły przykłady utraconych szans na przeprowadzenie proefektywnościowych zmian strategicznych. (fragment tekstu)
Rocznik
Strony
164
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Bibliografia
 • Ackoff R.L.: Management in Small Doses. Prentice-Hall, Heartfordshire 1988.
 • Aldrich H.: Organizations and Environment's. Prentice-Hall, Englewood Cliffe 1979.
 • Anastassopouios J.P., Blanc O., Nioche J.P., Romanantsoa B.tPour une nouvelle politique d'entreprise. Presse Universitaires de France, Paris 1985.
 • Ansoff H.I.: Implanting Strategic Management. Prentice-Hall, New Jersey 1984.
 • Ashby R.: Wstęp do cybernetyki. PWN, Warszawa 1965.
 • Badaracco XL., Ellsworth R.R.: Leadership and the Quest for Integrity. Harvard Business School Press, Boston 1988.
 • Barney J.B., Ouchi W.H.: Organizational Economics. Jossey-Bass Publishers, San Francisco 1987.
 • Baugher D., Varanelli A.: Resource for Strategic Analysis. South Western, Cincinnati 1990.
 • Beer S.: Designing Freedom, Wiley, New York 1974.
 • Beer M., Eisenstat R.A., Spector B.: The Critical Path to Corporate Renewal. Harvard Business School Press, Boston 1990.
 • Bell R.R., Burnham J.M.: Productivity Improvement and Change Management. South Western, Cincinnati 1990.
 • Bennis W.: Why Leaders Can't Lead. The Unconscious Conspiracy Continues. Jossey-Bass Publishers, San Francisco-London 1989.
 • Bieniok H., Rokita J.: Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa. PWN, Warszawa 1984.
 • Block P.: The Empowered Manager. Positive Political Skills at Work. Jossey-Bass Publishers, San Francisco-London 1989.
 • Bolman L.G., Deal T.E.: Modern Approaches to Understanding and Managing Organizations. Jossey-Bass Publishers, San Francisco-London 1985.
 • Bratnicki M.: Reconstruction of Management System in a Polish Emeptise. W: Restructuring and Privatization of the Polish Economy, Hanse Politechnic Groningen, Groningen 1992.
 • Bratnicki M.: Styl decydowania w podejmowaniu decyzji kierowniczych. "Problemy Organizacji" 1980, nr 4.
 • Bratnicki M.: Władza organizacyjna i przywództwo menedżerskie, OPT, Katowice 1991.
 • Bratnicki M., Kryś R.: The Propensity for Strategic Change in Polish Companies - A Comparative'Study. "Scandinavian Journal of Management" 1992, nr 2.
 • Bratnicki M., Kryś R., Stachowicz J.: Kultura organizacyjna przedsiębiorstwa. Studium kształtowania procesu zmian zarządzania. Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1988.
 • Bratnicki M., Kurnal J.: Próba dialektycznego spojrzenia na organizację. "Problemy Organizacji" 1983, nr 1.
 • Bratnicki M., Leśnikowski M.: Efektywność organizacji - istota i problemy, "Doskonalenie Kadr Kierowniczych" 1986, nr 5.
 • Burgelman R.A.: Inside Corporate Innovation. Strategy, Structure and Managerial Skills. The Free Press, New York 1988.
 • Buskirk R.: Frontal Attack, Divide and Conquer. The Fait Accompli. Wiley, Chichester 1989.
 • Cameron K.S., Sutton R.I.: Organizational Decline. Ballinger Publishing Company, Cambridge 1988.
 • Campell A., Devine M., Young D.: A Sense of Mission. Hutchinson, London 1990.
 • Campell D.T.: Variations and Selective Retention in Sociocultural Evolution. "General Systems" 1969.
 • Charismatic Leadership: The Elusive Factor in Organizational Effectiveness. Praca zbiorowa pod red. J.A. Congera, A.K. Konungo. Jossey-Bass, San Francisco 1988.
 • Corning P.A.: The Synergizm Hypothesis: A Theory of Progressive Evolution. Mc Graw-Hill, New York 1983.
 • Crozier M., Friedberg E.: Człowiek i system. Ograniczenia działania zespołowego, PWE, Warszawa 1982.
 • Daft R.L., Steers R.M.: Organizations, A Micro/Macro Approach. Scott, Foresman, Glenview 1986.
 • Davis S.M.: Managing Corporate Cultures. Ballinger Publishing Company, Cambridge 1984.
 • Dean B.V., Cassidy J.C.: Strategic Management: Methods and Studies. Elsevier, New York 1990.
 • Dow E.: Pygmalion in Management: Productivity as a Self-Fulfilling Prophecy. Lexington Books, New York 1990.
 • Drucker P.F.: Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady. PWE, Warszawa 1992.
 • Fabiańska K., Rokita J.: Planowanie rozwoju przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa 1976.
 • Fabiańska K., Rokita J.: Rozwój przedsiębiorstwa - nowa generacja zarządzania. AE, Katowice 1991.
 • Frost P.J., Mitchell V.F., Nord W.N.: Managerial Reality. Balancing Technique, Practice and Values. Scott, Foresman, Glenview 1988.
 • Gilmore N. Th.: Making a Leadership Change. How Organizations and Leaders Can Handle Leadership Transitions Successfully. Jossey-Bass Publishers, San Francisco-London 1988.
 • Global Competitiveness. Getting The U.S. Back on Track. Praca zbiorowa pod red. M.K. Starra. W.W. Norton and Company, New York-London 1988.
 • Good M., Campell A.: Strategies and Styles. Basic Blackwell, Cambridge 1989.
 • Gościński J.: Cykl życia organizacji. PWE, Warszawa 1989.
 • Greenley G.: Strategic Management. Prentice-Hall International, New Jersey 1989.
 • Grelik M., Wawrzyniak B.: Metodyka usprawnień organizacyjnych. PWE, Warszawa 1982.
 • Grinnyer P.H., Mayes D.G., Mc Kierman P.: Sharpbenders. The Secrets of Unleashing Corporate Potential. Basic Blackwell, New York 1988.
 • Hamel O., Prahad K.: Strategic Intent. "Harvard Business Review" 1989, nr 3.
 • Handy Ch.E.: Understanding Organizations. Penguin Books, Harmondsworth 1981.
 • Hanna D.P.: Designing Organizations for High Performance. Addison-Wesley, Menlo Park 1988.
 • Harmon R.L.: Reinventing the Factory II. Managing the World Class Factory. The Free Press, New York 1992.
 • Harris Ph.W.: Management in Transition. Jossey-Bass Publishers, San Francisco- London 1985.
 • Hartman E.M.: Conceptual Foundations of Organization Theory. Ballinger Publishing Company, Cambridge-New York 1988.
 • Harvey D.F., Brown D.R.: An Experiential Approach to Organization Development. Prentice-Hall International, New Jersey 1988.
 • Hatten K.J., Hatten H.L.: Effective Strategic Management. Prentice-Hall, New Jersey 1988.
 • Hayes R.M., Wheelwright S., Clark K.B.: Dynamic Manufacturing: Creating the Learning Organization. The Free Press, New York 1988.
 • Huff A.: Mapping Strategic Thought. Wiley, Chichester 1990.
 • Influence without Authority. Praca zbiorowa pod red. A.R. Cohena, D.L. Bradforda. Wiley, Chichester 1990.
 • Johnson G., Scholes K.: Exploring Corporate Strategy. Prentice-Hall International, London 1988.
 • Innovation and Management, Praca zbiorowa pod red. K. Urabe, J. Childa, T. Kagono, De Gruyeier, Berlin-New York 1988.
 • Jones W.T.: The Romantic Syndrome, Towards a New Method in Cultural Antropolog and the Histoty of Action. Martinus Nijhoff, Hague 1961.
 • Jung CO.: Psychological Types. Princetown University Press, Princetown 1971.
 • Kagono T., Sokakibara K., Nonaka I., Okumura A.: Strategic Versus Evolutionary Management North-Holland, Amsterdam-New York-Oxford 1985.
 • Kanter R.M.: When Giants Learn to Dance. Simon and Schuster, New York 1989.
 • Kaplan R.S.: Measures for Manufacturing Exellence, Harvard Business School Press, Boston 1990.
 • Kast F., Rosenzweig J.: Organization and Management: A System Approach, Mc Graw-Hill, New York 1974.
 • Keidel R.W.: Corporate Players. Designs for Working and Winning Together. Wiley, Chichester-New York 1988.
 • Kekin J.:Praca sztabu w przedsiębiorstwie, AE, Katowice 1990.
 • Kilmann R.H.: Social Systems Design. Normative Theory and the MAPS Design Technology. North Holland, New York 1977.
 • Kilmann R.H.: A Typology of Organization Typologies. Toward Parsimony and Integration, "Human Relations" 1983, nr 6.
 • Klasik A.: Planowanie strategiczne. Refleksja metodologiczna. W: Strategia rozwoju przedsiębiorstwa. Praca zbiorowa pod red. H. Bienioka, J. Rokity. AE, Katowice 1985.
 • Kotter J.P.: A Force for Change: How Leadership Differs from Management. Free Press, New York 1990.
 • Kotter J.P.: The General Managers. Free Press, New York 1982.
 • Koźmiński A.K., Obłój K.: Strategie zarządzania. W: Współczesne koncepcje zarządzania. Praca zbiorowa pod red. A.K. Koźmińskiego. PWN, Warszawa 1985.
 • Koźmiński A.K., Obłój K.: Zarys teorii równowagi organizacyjnej. PWE, Warszawa 1989.
 • Lessem R.: Intrapreneurship. How to Be an Enterprising Individual in a Successfull Business. Wildwood House, Hampshire 1988.
 • Manz Ch.C., Simms P.H.: Superleadership. Prentice-Hall, Heartfordshire 1988.
 • Maracz T.: Ujęcie sytuacyjne, W: Współczesne teorie organizacji. Pracą zbiorowa pod red, A.K. Koźmińskiego. PWN, Warszawa 1983.
 • March J.G. Olsen J.P.: Ambiguity and Choke in Organizations. Universitetsforlaget, Bergen 1976.
 • Masłyk E.: Zmiana i niepewność w procesach organizacyjnych. PWE, Warszawa 1985.
 • Mc Caskey M.B.: The Challenge of Managing Ambiguity and Change. W: L.R.
 • McCoy Ch.S.: Management of Values. The Ethical Difference In Corporate Policy and Performance. Pitman, Boston-London-Melbourne-Toronto 1985.
 • McLennon R.: Managing Organizational Change, Prentice-Hall, New Jersey 1989.
 • Mayer R.J.: Don't Be Hoodwinked by the Panacean Conspiracy. "Management Review" 1983, nr 6.
 • Melson R., Winter S.O.: An Evolutionary Theory of Economic Change. Belknop-Harvard, Cambridge 1982.
 • Miller D.: The Modern Corporation: Profits, Power, Growth and Performance. Harvester-Wheatsheaf, Hemel Hempsted 1988.
 • Miller D., Friesen P.H.: Organizations: A Quantum View. Prentice Hall, New Jersey 1983.
 • Mintzberg H.: Crafting Strategy. "Harvard Business Review" 1987, nr 4.
 • Mintzberg H.: Mintzberg on Management, Inside Our Strange World of Organizations, The Free Press, New York 1988.
 • Mintzberg H.: Power In and Around Organizations. Prentice-Hall, Englewood Cliffs 1983.
 • Mitroff I.I.: Break-Away Thinking. How to Challenge Your Business Assumptions /And Why You Should/. John Wiley and Sons, New York-Chichester-Brisbane-Toronto-Singapore 1988.
 • Mitroff I.I.:Business not as Usual, Jossey Bass Publishers, London 1987.
 • Montanari J.R., Morgan C., Bracker J.S.: Strategic Management, The Choice Approach, The Dryden Press, Hindsdale 1990.
 • Morgan G.: Creative Organization Theory, Sage Publications Inc., Newbury Park 1989.
 • Nadler D.A., Tushman M.L.: Strategic Organization Design. Scott, Foresman, Homewood 1986.
 • Naisbitt J.: Megatrends, Warnelite Books, New York 1982.
 • Newman W.H., Logan J.P., Hegarty W.H.: Strategy: A Multi-Level Integrative Approach. South Western, Cincinnati 1990.
 • Obłój K.: Strategia przetrwania organizacji. PWE, Warszawa 1987.
 • Obuchowski K.: Adaptacja twórcza. KiW, Warszawa 1985.
 • Oh J.S.: The Organizational Culture Perspective, Dorsey Press, Chicago 1989.
 • Ossowski S.: O strukturze społecznej. PWN, Warszawa 1986.
 • Peters T.: Thriving on Chaos, The Runaway Business Book, New York 1987.
 • Peters T., Waterman R.H.: In Search of Excellence: Lessons from America'a Best Run Companies. Harper and Row, New York 1982.
 • Pinchot III G.: Intrapreneuring. Harper and Row, New York 1985.
 • Płoszajski P.: Paradygmat nauk organizacyjnych: w kierunku nowej metafory. "Organizacja i Kierowanie" 1987, nr 1-4.
 • Pondy R.J., Boland, H. Thomas: Managing Ambiguity and Change, John Wiley and Sons, Chichester-New York-Brisbane-Toronto-Singapore 1988.
 • Prigogine I.: From Being to Becoming. W.H, Fregman, San Francisco 1980.
 • Quinn R.E.: Beyond Rationale Management: Mastering the Paradoxes and Competing Demands of High Performance. Jossey-Bass, San Francisco 1988.
 • Quinn R.E., Cameron K.S.: Paradox and Transformation: Toward Theory of Change in Organization and Management. Ballinger, Cambridge 1988.
 • Quinn R.E,, Hall R.H.: Environments, Organizations and Policy Makers, W: R.H. Hall, R.E. Quinn: Organization Theory and Public Policy, Sage, Beverly Hills 1983.
 • Quinn R.E., Mc Grawth R.H.: The Transformation of Organizational Cultures. A Competing Values Perspective. W: Organizational Culture. Praca zbiorowa pod red. P.J. Frosta, L.F. Moore'a, M.R. Louisa, C.C. Lundberga, J. Martina. Sage Publications, Beverly Hills 1985.
 • Reich P.B.: Tales of New America. Times Book, New York 1987.
 • Reykowski J.: Motywacja, postawy prospołeczne a osobowość. PWN, Warszawa 1986.
 • Robson M.: Journey to Excellence. John Wiley and Sons, New York 1986.
 • Rue L., Holland Ph.: Strategic Management, Mc Graw-Hall, New York 1989.
 • Sayles L.R.: Leadership. Managing in Real Organizations, Mc Graw-Hill, New York 1989.
 • Schein E.H.: Organizational Culture and Leadership. Jossey-Bass Publishers, San Francisco 1985.
 • Seidman L.W., Skancke S.L.: The Executive's Guide to Success. Sharp, New York 1989.
 • Sikorski Cz.: Kultura organizacyjna w instytucji. WUŁ, Łódź 1990.
 • Simon H.A.: Making Management Decisions: The Role of Intuition and Emotion, "Academy of Management Executive" 1987.
 • Szczepański J: Odmiany czasu teraźniejszego. KiW, Warszawa 1971.
 • Teece D.J.: The Competitive Challenge. Ballinger Publishing Company, Cambridge 1987.
 • The Human Side of Corporate Competitiveness. Praca zbiorowa pod red. F.F. Fishman, C. Chernissa. Sage Newbury Park 1990.
 • The Thinking Organization. Dynamics of Organizational Social Cognition. Praca zbiorowa pod red. H.P.S. Simsa, D.A. Gioii. Jossey-Bass, San Francisco 1986.
 • Thompson Y.L.: Strategic Management Awareness and Change. Chapman and Hail, London 1990.
 • Tichy N.M., Devanna M.A.: The Transformational Leader. Wiley, Chichester 1990.
 • Toffler A: The Third Wave. Random House, New York 1980.
 • Tomaszewski T.: Ślady i wzorce. WSziP, Warszawa 1984.
 • Torrington D., Weightman J,, Johns K.: Effective Management. Prentice-Hall International, New York 1989.
 • Tropman I.E., Morningster C.: Entrepreneurial Systems for 1990's. Quorum, Westport 1989.
 • Trzciniecki J.: Zagadnienia projektowania systemów zarządzania. W: Organizacja i zarządzanie a rozwój przedsiębiorstwa. AE, Kraków 1986.
 • Vroom V., Jago A.R.: The New Leadership. Prentice-Hall, Hempsted 1988.
 • Wawrzyniak B.: Polityka strategiczna przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa 1989.
 • Webber R.A.: Zasady zarządzania organizacjami. PWE, Warszawa 1984.
 • Weick K.E.: The Social Psychology of Organizing. Addison-Wesley, Menlo Park 1979.
 • Wilkins A.L.: Developing Corporate Character. Jossey-Bass Publishers, San Francisco-London 1989.
 • Wojciszke B.: Psychologia społeczna. System poznawczy i procesy dostrzegania ludzi. UG, Gdańsk 1983.
 • Woodward H., Bucholtz G.: After Shock. Helping Your People Through the Corporate Change. Wiley, New York 1988.
 • Zieleniewski J.: Organizacja zespołów ludzkich. PWN, Warszawa 1978.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171342423

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.