PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 347 Ekonomia | 473--482
Tytuł artykułu

Wpływ polityki pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego na stabilność cen w strefie euro

Warianty tytułu
Impact of Monetary Policy of the European Central Bank on Price Stability in the Eurozone
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Głównym celem artykułu jest określenie wpływu polityki pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego (EBC) na stabilność sfery nominalnej strefy euro oraz poszczególnych krajów należących do niej. Przyjęty cel i związane z nim główne obszary analizy zdeterminowały układ oraz empiryczny charakter artykułu, który składa się z dwóch części. W pierwszej z nich określono zakres przedmiotowy, przestrzenny i czasowy przeprowadzonego badania, a także omówiono wykorzystaną metodę badawczą. Wyniki empirycznej analizy związku między jednolitą polityką pieniężną EBC a stabilnością cen w strefie euro zawarto w drugiej części artykułu. W zakończeniu pracy sformułowano najważniejsze wnioski wynikające z przeprowadzonych analiz.(abstrakt oryginalny)
EN
The main aim of this article is to determine the influence of the European Central Bank's monetary policy on price stability in the whole eurozone and in the countries belonging to it. The goal and the main areas of analyses connected with it determined the layout and the empirical nature of this article which is composed of two parts. The first one presents subject, space and time scope of the conducted empirical study, as well as the applied research method. The results of an empirical analysis of the relationship between the common monetary policy of the European Central Bank and price stability in the eurozone are contained in the second part of the article. Crucial conclusions resulting from the conducted analyses are presented in the final part of the article.(original abstract)
Rocznik
Strony
473--482
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Barczyk R., Konopczak K., Lubiński M., Marczewski K., 2010, Synchronizacja wahań koniunkturalnych. Mechanizmy i konsekwencje, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • BessoneBasto R., 2007, The Portuguese experience with the euro - relevance for New EU membercountries, Bank i Kredyt, listopad-grudzień, s. 5-16.
 • Blanchard O., 2011, Makroekonomia, WoltersKluwer, Warszawa.
 • Canzoneri M.B., Cumby R., Diba B., 2005, How Do Monetary and Fiscal Policy Interact in the European Monetary Union, NBER Working Paper, no. 11055.
 • Charemza W.W., Deadman D.F., 1997, Nowa ekonometria, PWE, Warszawa.
 • Granger C.W.J., 1969, Investigating causal relations by econometric models and cross-spectral methods, Econometrica, vol. 37, no. 3, s. 424-438.
 • Goodhart C., Hofman B., 2005, The Phillips curve, the IS curve and monetary transmission: evidence for the US and the euro area, CESifo Economic Studies, vol. 51, no. 4, s. 757-775.
 • Jaremko M., Wiśniewski M., 2003, Wpływ polityki stóp procentowych na nadpłynność sektora bankowego w Polsce, [w:] W. Przybylska-Kapuścińska (red.), Polityka pieniężna i rynek, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 49-68.
 • Komisja Europejska, 2001, Compendium of HICP reference documents, http://epp.eurostat.ec.europa. eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-AO-01-005/EN/KS-AO-01-005-EN.PDF (10.03.2012).
 • Kruszka M., 2002, Współczesne wahania koniunkturalne a zmiany na rynku pieniądza, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Kwiatkowski D., Phillips P.C.B., Schmidt P., Shin Y., 1992, Testing the null hypothesis of stationarity against the alternative of a unit root: How sure are we that economic time series have a unit root?, Journal of Econometrics, vol. 54, s. 159-178.
 • Lee J., Crowley P.M., 2009, Evaluation the stresses from ECB monetary policy in the euro area, Bank of Finland Research Discussion Papers, no. 11, s. 1-38.
 • Lee J., Crowley P.M., 2010, Evaluating the Monetary Policy of the European Central Bank, http:// www.dallasfed.org/assets/documents/institute/events/2010/10eu_lee.pdf (19.03.2012).
 • Maddala G.S., 2008, Ekonometria, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Mojon B., Peersman G., 2001, A VAR Description of the Effects of Monetary Policy in the Individual Countries of the Euro Area, ECB Working Paper Series, no. 92.
 • NBP, 2009, Raport na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej, Narodowy Bank Polski, Warszawa.
 • Noga M., 2008, Inflacja a wzrost gospodarczy - ujęcie teoretyczne i zastosowania w polityce makroekonomicznej, [w:] Kopycińska D. (red.), Polityka ekonomiczna państwa we współczesnych systemach gospodarczych, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 65-72.
 • Peersman G., Smets F., 2003, The Monetary Transmission Mechanism in the Euro Area: Evidence from VAR Analysis, [w:] I. Angeloni, A.K. Kashyap, B. Mojon (red.), Monetary Policy Transmission in the Euro Area, Cambridge University Press, s. 56-74.
 • Ramaswamy R., Sløk T., 1998, The Real Effects of Monetary Policy in the European Union: What are the Differences?, IMF Staff Papers, vol. 45, no. 2, s. 374-399.
 • Rogut A., 2010, Koszty i zagrożenia związane z wejściem Polski do strefy euro, [w:] P. Kowalewski, G. Tchorek, J. Górski (red.), Mechanizmy funkcjonowania strefy euro, Narodowy Bank Polski, Warszawa, s. 191-210.
 • Sims C.A., 1980, Macroeconomics and reality, Econometrica, vol. 48, no. 1, s. 1-48.
 • Sławiński A., 2008, Znaczenie czynników ryzyka towarzyszących wchodzeniu Polski do ERM2 i do strefy euro, Ekonomista, nr 1, s. 33-50.
 • Sturm J-E., Wollmershaeuser T., 2008, The Stress of Having A Single Monetary Policy in Europe, CESifo Working Paper, no. 2251.
 • Wollmerhaeuser T., Flaig G., 2007, Does The Euro-Zone Diverge? A Stress Indicator for Analyzing Trends and Cycles in Real GDP and Inflation, CESifo Working Paper, no. 1937.
 • Verbeek M., 2004, A Guide to Modern Econometrics, John Wiley & Sons, London.
 • http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_SDDS/EN/prc_hicp_esms.htm (10.03.2014).
 • http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=prc_hicp_cow&lang=en (10.03.2014).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171342537

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.